G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

28 września 2005 godzina:17.38(Czytań: 1550)
:: Szlak Naftowy - uznany za najlepszy produkt turystyczny ::
Rozstrzygni?to III edycj? konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej na „Najlepszy produkt turystyczny”.
Spo?ród 122 zg?oszonych uhonorowano 20 najlepszych, w?ród nich znalaz? si? wykreowany przez Lokaln? Organizacj? Turystyczn? „Beskid Niski” produkt „Szlak Naftowy”.
Certyfikaty wr?czono tradycyjnie w czasie inauguracji Targów TT Warsaw. Wed?ug organizatorów, tegoroczne kandydatury by?y lepiej przygotowane, a poziom zg?aszanych produktów z roku na rok si? podnosi.
Sze?cioosobowa Kapitu?a, z?o?ona z przedstawicieli bran?y turystycznej, przyzna?a certyfikaty za stworzenie produktu, który w istotny sposób przyczyni? si? w danym roku do zwi?kszenia przyjazdów turystycznych do Polski lub w istotny sposób przyczyni? si? do zwi?kszenia uczestnictwa w turystyce krajowej.

Tanie linie lotnicze z Rzeszowa - Rozk?ad przylotów i odlotów oraz inne przydatne informacje na stronie: Airport Rzeszów


„Szlak Naftowy” jest unikatem na skal? europejsk?. Pokazuje, ?e przemys? naftowy powsta? nie w Teksasie ani Arabii Saudyjskiej, ale na Podkarpaciu.
Starania o utworzenie szlaku zainicjowa? powiat kro?nie?ski wspólnie z s?siednimi samorz?dami i partnerami ukrai?skimi. Ostatecznie przyj?to, ?e wnioskodawc? i autorem projektu zostanie LOT, a wk?ad w?asny pokryj? cz??ciowo samorz?dy przez tereny których przebiega ten szlak w tym powiat kro?nie?ski. Koszt jego realizacji to 12 tys. euro, wi?kszo?? ?rodków pozyskano z funduszu PHARE.
Szlak Naftowy ??czy miejsca zwi?zane z narodzinami i histori? przemys?u naftowego. Jego g?ówna o? przecina po?udniowe obszary Podkarpacia z zachodu na wschód, si?gaj?c dalej za granic? ukrai?sk?. Turysta, który zdecyduje si? na przemierzenie Szlaku Naftowego ma do wyboru trasy dla zmotoryzowanych b?d? p?tle dla turystyki pieszej czy rowerowej.
W II po?. XIX w. ówczesna austrow?gierska prowincja Galicja prze?ywa?a „gor?czk? naftow?”. ?lady fortun przedsi?biorców oraz pierwsze urz?dzenia wydobywcze i przetwórcze oleju skalnego znajduj? si? na trasie szlaku, podobnie jak miejsca zwi?zane z dzia?alno?ci? Ignacego ?ukasiewicza - wynalazcy lampy naftowej, która zap?on??a w lwowskim szpitalu w 1853 r. On to w 1854 r. w Bóbrce ko?o Krosna za?o?y? pierwsz? na ?wiecie kopalni? ropy naftowej, a tak?e destylarnie i rafinerie w Ulaszowicach, Chorkówce i Polance. Szyby naftowe zacz??y te? wyrasta? w okolicach Sanoka, Leska i Ustrzyk Dolnych. Najwa?niejszym o?rodkiem przemys?owym sta?o si? zag??bie borys?awsko-drohobyckie, które znacz?co wp?yn??o na rozwój ca?ego regionu. Szlak wiedzie zarówno przez skanseny i muzea, w których zlokalizowano i urz?dzono ekspozycje po?wi?cone historii przemys?u naftowego, jak i miejsca, gdzie w czynnych jeszcze kopalniach napotyka si? ocala?e, stare urz?dzenia naftowe. Wyczerpywanie si? pok?adów, modernizacja procesów wydobywczych oraz reorganizacja struktur górnictwa nafty i gazu w nieodleg?ej przysz?o?ci mog? sprawi?, ?e jedynie trasa Szlaku Naftowego i jego oznakowanie stanowi? b?d? widomy ?lad narodzin przemys?u naftowego na tym terenie. Kolorytu zabytkowym obiektom naftowym przydaj? uroczy krajobraz, determinowany zasobami unikalnej przyrody na ca?ej trasie szlaku, a tak?e wspania?e zabytki ?wieckie i sakralne przenikaj?cych si? kultur, ?wiadcz?ce o bogactwie dziedzictwa kulturowego i z?o?onej historii tych ziem.
Jak zapewnia POT nagrodzone produkty turystyczne maj? absolutny priorytet w dzia?aniach promocyjnych tej organizacji. Prezentowane b?d? w folderach, promowane na stoisku narodowym POT w czasie targów Tour Salon i TT Warsaw oraz na targach mi?dzynarodowych.
Źródło: Powiat Krosno Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.737 secs