G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

04 października 2005 godzina:17.44(Czytań: 1601)
:: W ?opience – co? wi?cej ni? szósty odpust ::
BIESZCZADY. Po raz szósty po II wojnie ?wiatowej na odpu?cie w ?opience, w Bieszczadach, spotkali si? mi?o?nicy gór, poeci, pisarze, arty?ci, przewodnicy beskidzcy, GOPR-owcy, bieszczadnicy, harcerze oraz mieszka?cy okolicznych miejscowo?ci nale??cy do Ko?cio?a katolickiego dwóch obrz?dków: rzymskokatolickiego i greckokatolickiego.
Spotkanie, któremu towarzyszy?o du?e zainteresowanie mediów, odby?o si? w niedziel? 2 pa?dziernika, gospodarzem by? ks. Piotr Bartnik, proboszcz parafii w Górzance nad Solin?. W tym roku mszy ?w. przewodniczy? ks. Marek Was?g, duszpasterz akademicki z Rzeszowa, on tak?e prowadzi? modlitw? o uzdrowienie i procesj? wokó? cerkwi z Naj?wi?tszym Sakramentem. W czasie homilii powiedzia? on, ?e „wiara powinna by? dla cz?owieka nie tylko uczuciem, religijno?ci? i pobo?no?ci?, ale przede wszystkim ma by? decyzj? wyboru Chrystusa i przyj?cia woli Bo?ej”.

Wzruszaj?cym momentem w czasie mszy by?a procesja darami, w której przyniesiono olbrzymich rozmiarów „babk?” z rodzynkami. Zjedzono j? po sko?czonych, trzygodzinnych uroczysto?ciach. Innym nietypowym darem liturgicznym, ?wiadcz?cym o prostocie i go?cinno?ci mieszka?ców Bieszczad, by?y polne kwiaty oraz szarlotka, któr? upiek?a starsza pani z Buka, z pobliskiej osady.

Odpust odby? si? w dawnej cerkwi greckokatolickiej pw. ?w. M?czennicy Paraskewii, w którym znajduje si? ikona Maryi, zwanej Matk? Pi?knej Mi?o?ci. By?a to uroczysto?? nie tylko religijna, cho? ten wymiar by? najwa?niejszy i najg??bszy, ale tak?e okazja do spotkania si? ludzi z ca?ej Polski, zafascynowanych Bieszczadami oraz sposobem ?ycia tamtejszych mieszka?ców.

Na uroczysto?ciach obecni byli ponadto: Zbigniew Kaszuba, odpowiedzialny za odbudow? cerkwi; Zbigniew Sawi?ski, wójt gminy Solina; Jano, pustelnik bieszczadzki znad Zalewu Soli?skiego i organizator zlotów „zakapiorów” bieszczadzkich; Stanis?aw Or?owski, szef przewodników beskidzkich; harcerze z Przeworska oraz o. Witold Pobiedzi?ski OFMConv z klasztoru franciszka?skiego w Sanoku.

Ponad 200 lat ?opienka stanowi?a centrum kultu maryjnego na ca?e zachodnie Bieszczady. Wraz z Kalwari? Pac?awsk? ko?o Przemy?la oraz Star? Wsi? ko?o Brzozowa, nale?a?a do najliczniej odwiedzanych sanktuariów w po?udniowo-wschodniej Polsce. Na odpusty przybywali tu katolicy dwóch obrz?dków z terenów dawnej Polski, W?gier i Rusi, a tak?e ?ydzi ze swoimi kramami.

W latach 70-tych XX wieku z cerkwi pozosta?y jedynie ?ciany, wyposa?enie zosta?o rozgrabione. Odbudow? ?wi?tyni rozpocz?? ponad 20 lat temu Zbigniew Kaszuba z Warszawy wraz z grup? entuzjastów, którzy temu dzie?u po?wi?caj? do dzisiaj ka?d? woln? chwil?. „W tym roku zako?czono budow? drewnianej dzwonnicy, by? mo?e na przysz?oroczny odpust b?dzie zwo?ywa? g?os ?opie?skiego dzwonu” – powiedzia? ks. P. Bartnik.

Tradycj? odpustów, przerwan? w 1943 roku, reaktywowano w roku 2000, wraz z umieszczeniem w ?wi?tyni kopii obrazu Matki Bo?ej ?opie?skiej. W 2002 roku oprócz wiernych i kap?anów rzymskokatolickich, na odpu?cie obecni byli duchowni greckokatoliccy na czele z abp. Janem Martyniakiem, metropolit? przemysko-warszawskim.

?opienka jest osad? le??c? po?ród bieszczadzkich wzgórz, pomi?dzy Cisn? a Wo?kowyj?. Wie? powsta?a na prawie wo?oskim przed 1543 rokiem. W 1757 roku rodzina szlachecka Strzeleckich ufundowa?a murowan? cerkiew parafialn? pw. ?w. Paraskewii, w której umieszczono s?yn?c? cudami ikon? Matki Bo?ej z Dzieci?tkiem. Jest to najstarsza z murowanych cerkwi w Bieszczadach. Po II wojnie ?wiatowej mieszka?ców ?opienki wysiedlono, pozostawione domy i cerkiew zosta?y zniszczone. ?wi?tynia s?u?y?a jako schronienie dla wypasanych owiec. Do osady powoli wraca ?ycie, g?ównie dzi?ki odbudowanej z ruin cerkwi.

Autor: Witold Pobiedzi?ski OFMConv
Źródło: www.Podkarpacie24.pl Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.633 secs