G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

14 października 2005 godzina:14.21(Czytań: 2690)
:: Propozycje na weekend 14-16 pa?dziernika ::
PROPOZYCJE NA WEEKEND
I m p r e z y - Na sportowo
RZESZÓW, w niedziel? odb?d? si? VII eliminacje mistrzostw okr?gu w Konkursowej Je?dzie Samochodem. Pocz?tek o godz. 10 przy siedzibie Automobilklubu Rzeszowskiego przy ul. Wyspia?skiego 2.
Do udzia?y zapraszamy wszystkich ch?tnych chc?cych sprawdzi? oraz podnie?? swoje umiej?tno?ci prowadzenia samochodu w ekstremalnych sytuacjach. Zg?oszenia przyjmowane s? do pi?tku do godz. 15 w siedzibie Arz.

Propagowanie p?ywania
Akademia Sportu Dzieci zaprasza wszystkich ch?tnych do udzia?u w cyklu imprez pt.: "Pa?dziernik 2005 miesi?cem p?ywania rodzinnego". W tym roku zawody b?d? si? odbywa?y w trzech etapach. Pierwsze z nich odb?dzie si? ju? w niedziel? w godz. 14-17 na p?ywalni WSK przy ul. Matuszczaka. Zapisy pod nr. Tel.: (0-17) 854-14-16.

Dni Kultury Marynistycznej
Przez trzy dni b?d? trwa?y uroczyste obchody Dni Kultury Marynistycznej. W pi?tek o godz. 16 w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odb?dzie III Rzeszowski Przegl?d Filmów morskich. W sobot? o godz. 11 w WDK us?yszymy piosenki w wykonaniu zespo?u KLANG oraz zespo?u z Odessy "Moriana", za? o godz. 18 Koncert Fina?owy podczas którego zaprezentuj? si? "EKT" z Gdyni, "Atlantyda" i "Henneberg" z Niemiec, "Moriana" z Odessy i KLANG. W niedziel? na basenie ROSiR o godz. 11 odb?d? si? III Mistrzostwa Podkarpacia w Ratownictwie Wodnym oraz pokazy ratownicze WOPR w Rzeszowie.

Zmagania psich zaprz?gów
I Otwarte Zawody Psich Zaprz?gów w dyscyplinach canicross (biegacz z psem) oraz bikejoring (rowerzysta z psem) odb?d? si? w niedziel? na terenie klubu Ludowego Klubu Je?dzieckiego ZABAJKA w Zabajce k. G?ogowa. Pocz?tek imprezy o godz. 9.30. Na zawody zapraszaj? Zwi?zek Kynologiczny w Polsce odzia? Rzeszów i klub Sportowy

Psich Zaprz?gów NOME-Rzeszów.
W zawodach mog? uczestniczy? psy wszystkich ras, jak równie? psy bez rodowodów. Obowi?zkowo musz? mie? jednak aktualne szczepienie przeciwko w?ciekli?nie. Dla zawodników na rowerach obowi?zkowy kask.

Kabaret -?miej si? z Da?cem
KROSNO. Marcin Daniec wyst?pi w sobot? w Kro?nie?skim Domu Kultury. Najpopularniejszy komik w kraju przedstawi swój nowy program. Bilety KDK.
RZESZÓW, pi?tek i sobota , kino „Zorza“ . Bilety kino „Zorza“
MIELEC, niedziela Samorz?dowe Centrum Klutury. Bilety SCK

Koncert
Piotr P?awner (skrzypce) i Isabella Klim (wiolonczela) wyst?pi? w niedziel? o godzinie 17 w ko?ciele pw. ?w. Piotra i Jana z Dukli w Kro?nie w ramach obchodów Dnia S?ugi Bo?ego Papie?a Jana Paw?a II.

Dziecko w folklorze
Miejsko-Gminnym O?rodku Kultury w Baranowie Sandomierskim 15 pa?dziernika odb?dzie si? XIII Ogólnopolski Festiwal Folklorystycznej Twórczo?ci Dzieci?cej "Dziecko w folklorze". Festiwal rozpocznie si? o godz. 10.30. przez ca?y dzie? b?d? trwa?y przes?uchania konkursowe. O godz. 17 wyst?pi gwiazda wieczoru "Mali Hamernicy" z Nowohuckiego Centrum Kultury.

Wystawa w BWA
Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie zaprasza na prezentacje dwóch wystaw. W Domu Sztuki zobaczymy wystaw? malarstwa cenionego i uznanego artysty Emila Polita. W Galerii Ma?ej mo?na podziwia? grafiki Tomasza Ruta, dyrektora BWA w Rzeszowie.

Zwi?zki Matejki
KRASICZYN, Zespó? Zamkowo-Parkowy zaprasza na sesj? popularnonaukow? „Zwi?zki Jana Matejki z Krasiczynem i Przemy?lem“. Sobota godz. 17. Galeria ARP

Norwid i Siemion
PRZEMY?L, Spotkanie z poezj? Cypriana Kamila Norwida. Wyst?pi Wojciech Siemion wraz ze stypendystami Fundacji AMF. Niedziela godz. 16. Ko?ció? pw.NMP Nieustaj?cej Pomocy

W Filharmonii Rzeszowskiej
Wesele w Filharmonii Rzeszowskiej
W pi?tek w Filharmonii Rzeszowskiej odb?dzie si? koncert, którego program z pewno?ci? znajdzie uznanie melomanów. W pierwszej cz??ci koncertu zabrzmi Wst?p do III aktu opery "Lohengrin" R. Wagnera. Ten krótki zwarty utwór b?d?cy muzycznym obrazem radosnego ?wi?ta za?lubin Lohengrina z Elz? porywa swym rozmachem. W drugiej cz??ci koncertu solista Pawe? Kubica wraz z orkiestr? wykona "Koncert G - dur" M. Ravela. Utwór o subtelnych brzmieniach, bogaty kolorystycznie, pe?en temperamentu. Na zako?czenie zabrzmi "La Mer" C. Debussy. Orkiestr? poprowadzi dyrektor artystyczny Filharmonii Szczeci?skiej Zygmunt Rychert.

Na deskach teatru
„Balladyna"
W ten weekend w rzeszowskim Teatrze im. Wandy Siemaszkowej obejrzymy opowie?? o wspó?czesnej dziewczynie, która podobnie jak wiele m?odych kobiet, chce by? bogata, kochana i szcz??liwa. B?dzie to spektakl "Balladyna" re?yserii Katarzyny Deszcz.
Balladyna to m?oda dziewczyna, która pragnie zrobi? wielk? karier?, zdoby? pieni?dze i mi?o??. Pewnego dnia w jej ?yciu pojawia si? przystojny, m?ody i bogaty m??czyzna. Dziewczyna, by go zdoby?, gotowa jest na wszystko. Pozb?dzie si? rywalki, wyrzeknie rodziny, usunie niewygodnych ?wiadków. Zag?uszy nawet wyrzuty sumienia. Potem wypadki potocz? si? ju? lawinowo…
"Balladyn?" zobaczymy w rzeszowskim Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w sobot? i niedziel? o godz. 18.

Wystawy
Wernisa? wystawy fotografii w Starej Drukarni
14 pa?dziernika (pi?tek) o godz. 20.00 w Starej Drukarni przy ul. Bo?niczej 6 w Rzeszowie odb?dzie si? wernisa? wystawy fotografii BLEKEND?AJT FRISTAJL. Wystawa b?dzie czynna do 18 listopada 2005 r.

K O N C E R T Y
RZESZÓW, sobota. Pub Formalina. Koncert rzeszowskich punkowców- Ust?p Babciu Miejsca, Saba?a Baca?a Oi i Los Pestilos oraz nocka w klimatach hc/punk/oi/street. Pocz?tek o godz. 19 ,wjazd 3z?

RZESZÓW . W pi?tek klub Akademia zaprasza na koncert "Virgin". Pocz?tek imprezy o godz. 19.30 Koncert rozpocznie si? ok. godziny 20.30. Bilety w cenach 25z?, 30 z?, 35 z? mo?na kupi? w Centrum Handlowym Europa II, w sklepie BEST, w sklepie Igloo.

LUBACZÓW , sobota. Koncert charytatywny n rzecz pomocy dla poparzonego w po?arze 9-letniego Micha?a Grabarza w podlubaczowskiego Zalu?a. W sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury zagraj? zespo?y Woohoo, Sobiescy, Black Chasm, Rayaman, Turkish Boys, Krulik Rebeliants, Iskierski, Lolki i inne. Pocz?tek o godz. 17, wst?p 5z?

KOLBUSZOWA, Ciryam, Saratan i Demeter zagraj? podczas sobotniej imprezy w Miejsikm Domu Kultury. Koncert rozpocznie si? o godz.18.30, wst?p 6z?.

Co s?ycha? w klubach
AKADEMIA
Rzeszów. W sobot? w Klubie Akademia wspania?a zabawa z prawdziwie kowbojskim ?niadaniem. Mocna kawa, ostre jedzenie i muzyka. Zagra DJ Ralph. Pocz?tek godz.20

PARTY BREAKFAST
Nieprzespana noc na klubowym szlaku? Tak wspania?a zabawa nie ko?czy si? nigdy. Zapraszamy na prawdziwe kowbojskie ?niadanie, gdzie mocna kawa, ostre jedzenie i muzyka szybko dodadz? si?. Przyjd? z kim? znajomym i baw si? dalej. Specjalnie dla Pa?stwa zagra DJ RALPH!

Pub LUNA
Pub LUNA na rzeszowskim Nowym Mie?cie zaprasza wszystkich ch?tnych do udzia?u w 10-tygodniowym cyklu turniejów darta w systemie ko.501. Turniej rozgrywany b?dzie o puchar cz?onka zarz?du Polskiego Zwi?zku Pi?ki No?nej, Kazimierza Grenia. Pierwsze zawody odby?y si? w sobot?, 8 pa?dziernika, o godz. 18. Turnieje rozgrywane b?d? w soboty.

LE MADAME
Niedawno swoje podwoje otworzy? w Rzeszowie nowy klub-restauracja Le Madame (ul. Matejki 8). Muzyka i wystój skierowany jest do osób powy?ej 21. roku ?ycia. W pi?tek klub zaprasza na muzyk? old disco, soul, r'm'b, latino funki, i du?o muzyki tanecznej. W sobot? us?yszymy muzyk? latynoameryka?sk? i rytmy klubowe.

PIANO
Rzeszowski Piano Club (przy ul. Moniuszki 2) zaprasza w pi?tek na pokaz mody. B?dzie mo?na zobaczy? kolekcj? odzie?y damskiej. W sobot? I urodziny Piano Club. Z tej okazji dla ka?dego go?cia b?dzie gratisowa lampka szampana.

MIRAMONTI
Rzeszowska restauracja (przy ul. Moniuszki 2) zaprasza w pi?tek na dyskotek? w rytmie lat 60.,70.,80.

ALIBI
Rzeszowski klub Alibi zaprasza w pi?tek na imprez? klubow?, która poprowadzi DJ C:Door.

PUB ATTIC
Pub Attic w S?dziszowie M?p. (ul. 3 Maja 31) to lokal z cyklu "3 w 1". Jest tu pub, pizzeria, dyskoteka. W pi?tek i sobot? odbywaj? si? dyskoteki. Wst?p gratis. Pocz?tek o godz. 21. W czwartek karaoke. Atutem s?dziszowskiego pubu jest oryginalny klimat i... pyszna pizza.

PUB - PIZZERIA KNOCKOUT
Rzeszowska pizzeria Knockout (ul. Przesmyk 4) zaprasza na pyszn? pizz?.

KLUB SENIORA
Klub Seniora z rzeszowskiego Osiedla 100-lecia (ODK przy ul. Kochanowskiego) zaprasza w sobot? na zabaw? taneczn?. Pocz?tek o godz. 17.

IMPERIUM
Klub Imperium w Bratkowicach zaprasza w sobot? na szalon? noc i pojedynek DJ na dwie konsole. Najlepszy mix przebojów zaserwuj? DJ Kleks i DJ Viagra. Wst?p na dyskotek? 7 z?. W pi?tek i niedziel? klub zaprasza na pizz?.

PUB KINO
Rzeszów. Pub Kino zaprasza w pi?tek na Red Bull Party. Dla go?ci zagra DJ Prescot. W sobot? -Nowy Muzyczny Format, który poprowadzi DJ Clermont Ferrand. Start o godz. 21

ARMAGEDON
Krosno. W pi?tek za konsolet? stanie Joy KitiKonti z W?och (bilet 12z?). W trakcie sobotniej imprezy odb?dzie si? natomiast pokaz mody (bilet 10z?, studenci do godz.21 5z?)

BAR PEDRO

Rzeszów, Bar Pedro zaprasza na transmisj? walk bokserskich Tomasza Adamka i Dawida Cygana. Pocz?tek w sobot? o godz. 21

Serdecznie pozdrawiamy i ?yczymy mi?ego weekendu!!!

CIT - Sylwia Hausner
?ród?o:
Super Nowo?ci
GC „Nowiny“
www.erzeszow.pl
Źródło: CIT Rzeszów Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.716 secs