G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

15 października 2005 godzina:11.34(Czytań: 1521)
:: Tajemnice rzeszowskich podziemi ::
RZESZÓW. - Co to znowu za do?y kopiecie? Remonty jakie?? - zastanawiaj? si? ludzie przechodz?cy obok ziele?ca na rzeszowskim Rynku. To nie ?aden remont, ale szybiki, które pos?u?? archeologom do zbadania nieznanych dot?d rzeszowskich podziemi. S? ju? pierwsze efekty tych prac. Histori? prac wykopaliskowych mo?emy prze?ledzi? na stronie internetowej pod adresem RzeszowRynek.ePodkarpacie.com
Od wielu miesi?cy w zachodniej cz??ci Rynku trwaj? prace odkrywkowo - penetracyjne, zwi?zane z odkrywaniem kolejnych piwnic. W przysz?o?ci niektóre z nich b?d? w??czone do podziemnej trasy turystycznej.

Jednym z pocz?tkowych etapów bada? by?y wiercenia penetracyjne w pó?nocnej cz??ci Rynku. Wtedy te? zosta?y odnalezione ?lady murowanych elementów. Dla archeologów by? to znak, ?e pod Rynkiem mog? znajdowa? si? kolejne piwnice. Kontynuacj? bada? s? ustawione na ziele?cu szybiki, czyli do?y o g??boko?ci kilku metrów - za ich pomoc? ma by? zidentyfikowane to, co wst?pnie zosta?o odkryte w trakcie pierwszych wierce?.

- Na ziele?cu ustawili?my na razie dwa szybiki, a docelowo b?dzie ich trzy - mówi Antoni Lubelczyk, archeolog, który nadzoruje prace z ramienia Muzeum Okr?gowego w Rzeszowie. - Jeden z nich, po?o?ony bli?ej Ratusza, mia? pokaza?, co znajduje si? za ?cian? przegradzaj?c? korytarz, który ju? wcze?niej odkryli?my. Chcemy si? dowiedzie?, czy kto? zamurowa? t? piwnic?, poniewa? przesta?a mu by? potrzebna, czy z innego powodu. Fragment, który odkryli?my jest do?? dobrze zachowany i móg?by by? cz??ci? trasy turystycznej.

Drugi szybik zosta? ustawiony w pobli?u studni. - Ten z kolei ods?oni? zadaszenie piwnic, które prowadz? do nieistniej?cych ju? kamienic Rynek 20 i 21 - kontynuuje Antoni Lubelczyk. - Niestety, te zachowa?y si? w szcz?tkowej formie i nie b?d? si? nadawa? do udost?pnienia ich turystom. Pozosta?o?ci tych piwnic mog? natomiast pos?u?y? do odtworzenia na nowo niektórych odcinków.

Jak zapowiada badacz, trzeci szybik jeszcze w tym roku pojawi si? na ziele?cu w pobli?u studni. Wed?ug wst?pnych za?o?e?, mo?e on pos?u?y? do odkrycia piwnic, znajduj?cych si? w g?ównym podziemnym trakcie, który mia?by zosta? w??czony do trasy turystycznej.

Nie widzieli?cie ?awki?

Archeolog podkre?la, ?e prace przy odkrywaniu kolejnych piwnic maj? na celu nie tylko w??czenie ich do trasy turystycznej. Wa?ne jest równie? ich zabezpieczenie, poniewa? mi?dzy innymi przez istnienie piwnic, grunt, na którym zbudowany jest Rynek, sta? si? niestabilny. Nieraz bowiem dochodzi?o ju? do katastrof spowodowanych zapadaniem si? gruntu.

-Pewnego dnia, gdy prowadzili?my prace badawcze, zaczepi? mnie starszy pan, który akurat przechodzi? przez Rynek - opowiada Antoni Lubelczyk. - Zapyta? wtedy, czy przypadkiem nie odkopali?my ?awki. Twierdzi? bowiem, ?e w roku 1956 by? ?wiadkiem niecodziennego zdarzenia. Wtedy na ziele?cu sta?y jeszcze ?awki. Mówi?, ?e grunt nagle zacz?? si? zapada? i wci?gn?? pod ziemi? jedn? z nich, a siedz?cy na niej ludzie ledwo zd??yli odskoczy?. I rzeczywi?cie odnale?li?my metalow? konstrukcj? ?awki, o której mówi? ten pan.

mm, Super Nowo?ci z dnia 14_10_2005
Źródło: Super Nowo?ci Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.676 secs