G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15135
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2890
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37291

.:Wiadomości z Podkarpacia

20 października 2005 godzina:22.36(Czytań: 1203)
:: Ziemia kryje niezbadane skarby ::
PRZEMY?L. Na pl. Dominika?skim trwaj? prace przy wykonywaniu nowej nawierzchni. Niektórym mieszka?com miasta i historykom nie podoba si? fakt, ?e przed przyst?pieniem do tych prac, nie zbadano terenu, gdzie jak wiadomo sta? jeden z najokazalszych ko?cio?ów w mie?cie i znajdowa? si? cmentarz miejski.
Obecnie na placu Dominika?skim stoi dawny, klasztorny budynek, w którym swoj? siedzib? ma starostwo przemyskie. O tym zespole klasztorno-ko?cielnym, pierwsze wzmianki pochodz? z czasów ?redniowiecza. – Pewne ?ród?a z XVI wieku podaj?, ?e w tym miejscu sta? ko?ció? i mie?ci? si? cmentarz – mówi Andrzej Koperski, archeolog. – W 1787 roku Austriacy rozebrali ten ko?ció?, ale fundamenty tej budowli zachowa?y si? pod ziemi?. Ten obiekt to znana przemyska budowla, widoczna na szkicu miasta w 1617 roku. By? to jeden z czo?owych obiektów sakralnych Przemy?la.

Fundamenty ko?cio?a, które zachowa?y si? po zaborze austriackim, zosta?y cz??ciowo zniszczone w latach ostatniej wojny, gdy prawobrze?ny Przemy?l, przez pewien okres nale?a? do ZSRR. ?o?nierze sowieccy w tym miejscu zbudowali sobie schron. Na szcz??cie zosta?a spora partia zarysów fundamentów, które do dzisiaj nie s? dok?adnie zbadane. Dlatego te? osoby interesuj?ce si? histori? miasta, twierdz?, ?e nale?a?oby przeprowadzi? badania tego miejsca, ods?oni? przynajmniej cz??? fundamentów, a mo?e nawet pokaza? je na zewn?trz, jako atrakcj? turystyczn?. Taki pomys? sprawdzi? si? ju? na wzgórzu zamkowym w Przemy?lu, gdzie wyeksponowano fundamenty wczesno?redniowiecznej rotundy i palatium. – Nie wiadomo dok?adnie gdzie s? fundamenty ko?cio?a, bo kamienie z tej budowli Austriacy u?ywali do ró?nych celów- mówi Andrzej Koperski. – W trakcie prac na placu Dominika?skim, odkryto tak?e ?lady cmentarza, który znajdowa? si? w okolicach ko?cio?a. W obr?bie budynku, gdzie obecnie mie?cie si? starostwo, wykopano fragmenty szkieletów ludzkich. Dalsze prace na tym cmentarzu, pozwoli?yby okre?li? jak wygl?da? pochówek w ówczesnych czasach, jakie uposa?enie dawano na "ostatni? drog?" zmar?ym, by? mo?e uda?oby si? odnale?? resztki ubioru chowanych osób, trumien, w których grzebani byli zmarli. Takie odkrycia wa?ne s? pod wzgl?dem antropologicznym.

Na placu Dominika?skim, Zarz?d Dróg Miejskich w Przemy?lu, prowadzi prace zwi?zane z remontem i k?adzeniem nowej nawierzchni. – Jest alejka zrobiona od "Schodów Rycerskich" przez plac Dominika?ski, a tak?e wykonano ozdobna nawierzchni? ko?o pomnika Adama Mickiewicza- wylicza Witold Wo?czyk z Kancelarii Prezydenta Miasta Przemy?la. – Cz??? zrobiona chodników jest kostk? brukow?, a reszta- kostk? granitow?. Ziele? ma by? tam, gdzie obecnie jest brzydkie klepisko. ?adne prace na tym miejscu nie odbywaj? si? bez zgody konserwatora zabytków. Nic, co znajduje si? pod ziemi? nie zostanie zniszczone i pozostanie w dotychczasowym stanie. Jest to bardzo ciekawe dla miasta miejsce i na pewno do tematu prac archeologicznych na placu Dominika?skim b?dzie mo?na wróci?, w bardziej sprzyjaj?cym czasie.

DOROTA SZTURM-SZAJAN
Super Nowo?ci z dnia 20_10_2005
Źródło: Super Nowo?ci Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.674 secs