G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

28 października 2005 godzina:20.37(Czytań: 2381)
:: Imprezy na weekend 28-30.XI.2005 ::
Imprezy i wydarzenia na nadchodz?cy weekend. Materia? opracowany przez Centrum Informacji Turystycznej w Rzeszowie przy ulicy Asnyka.
IMPREZY - RZESZÓW
Akcja pomocy w budowie Jachtu Rzeszowa (od pi?tku do niedzieli). Harcerze ze 123 Dru?yny Wodnej z II LO pomagaj? w odbudowie morskiego jachtu "Rzeszowiak". Jacht zosta? uszkodzony w sierpniu podczas sztormu na Ba?tyku. ?eglarzy wsparli harcerze.
Od pi?tku do niedzieli b?d? pomaga? pakowa? zakupy w hipermarkecie E.Leclerc i zbiera? pieni?dze. Ka?dy klient mo?e wrzuci? do puszki dowoln? kwot?. Zebrane pieni?dze wspomog? odbudow? jachtu.
W sobot? w godz. 15-17 przed hipermarketem szanty za?piewa zespó? Klang.
28.10.2005 r, pi?tek
W Kinie w pi?tek -Klubowo na 4 r?ce, czyli impreza na dwie konsole. Dzie? pó?niej -Holloween Party, a w niedziel? -karaoke.
29.10.2005r, sobota Akademia Halloween Party
W sobot? w Akademii odb?dzie si? Halloween Party 2005 -mroczna i ekscytuj?ca impreza z okazji ameryka?skiego ?wi?ta duchów. Pierwszych 200 osób w przebraniach wejdzie do klubu za darmo. Kolejni zap?ac? 50%- ceny biletu.
29.10.2005r. , sobota klub Trygon
Urodziny w Trygonie
DJ Derby z ?odzi oraz rzeszowscy DJ-e Itsari i Blah zagraj? podczas drugich urodzin klubu Trygon. Impreza o nazwie Keep Da Jungle Alive odb?dzie si? w sobot?. Przygotujcie si? na du?? dawk? muzyki spod znaku jungle, drum' n' bass, ragga jungle. Wst?p kosztuje 6 z?.

Tanie linie lotnicze z Rzeszowa - Rozk?ad przylotów i odlotów oraz inne przydatne informacje na stronie: Airport Rzeszów


D?BICA
29.10.2005r, klub Mango
W sobot? w klubie Mango impreza Mango Dojrzewa w Finlandii. Pocz?tek o godz.20, bilety po 5 z?.
W niedziel? -Euro House Nioght. Miksuj? DJ Rechee&DJ Freejay. Start o godz.20. Wst?p z ulotk? o imprezie -5z?, pozostali-8z?.
KROSNO
28.10.2005r, pi?tek ,Armagedon
W pi?tek w Armagedonie -B?belkowe Techno Party (bilet 7z?, dziewczyny do godz. 21- wst?p wolny). W sobot? Halloween, za konsolet? DJ Mattey (bilet 10 z?)

W Filharmonii Rzeszowskiej
29.10.2005r.
W sobot? o godz. 18 w sali Filharmonii Rzeszowskiej Teatr Muzyczny z ?odzi wystawi musical "Skrzypek na dachu".Organizatorem imprezy jest Estrada Rzeszowska.
Bilety w cenie 45z?, do nabycia w Estradzie Rzeszowskiej (ul. Jagiello?ska24), sklepie Rzeszowianka (ul. Grunwaldzka 4) oraz kasie kina Zorza.

Na deskach teatru
Bunt, mi?o??, ?zy
W ten weekend w rzeszowskim Teatrze im. Wandy Siemaszkowej b?dziemy mieli okazj? zobaczy? dwa wspania?e spektakle. Pierwszy z nich to "Tango" S?awomira Mro?ka w re?yserii Jacka Bunscha, drugi - Norway.today w re?yserii Tadeusza Gogolewskiego.
28 pa?dziernika, pi?tek ,godz.18
"Tango" . Artur to intelektualista, który nie chce zaakceptowa? otaczaj?cej go rzeczywisto?ci. Chce j? za wszelk? cen? zmieni?. Niestety, p?aci za to najwy?sz? cen?. Zabija go t?py, ale silny Edek. "Tango" to groteska, która na naszych oczach zamienia si? w dramat.
29 pa?dziernika, sobota ,godz18
"Norway.today" to sztuka Igora Bauersimy oparta na autentycznych wydarzeniach. Norway.today opowiada o internetowej znajomo?ci dwojga dwudziestolatków - Norwega (w tej roli Sebastian Badurek) i Austriaczki (Agnieszka Smolak). Ich zwi?zek ko?czy si? tragicznie - wspólnym skokiem z jednego z najbardziej znanych norweskich fiordów.
Podró?e Kozio?ka Mato?ka
30 pa?dziernika, niedziela godz.16.30
Teatr "Maska" w Rzeszowie zaprasza najm?odszych widzów na pe?ne humoru, muzyki i barw przedstawienie "Podró?e Kozio?ka Mato?ka".
Mato?ek wyrusza w dalek? podró?. Dzielny kozio?ek odwiedza Chiny, Indie, afryka?ski busz i piaski Sahary. Ma mnóstwo egzotycznych przygód. Takich, co ?miesz?, zadziwiaj?, a niekiedy mro?? krew w ?y?ach.
Muzyka z ró?nych stron ?wiata, niezwykle barwne lalki, oryginalne kostiumy i zabawne sytuacje to atuty tego spektaklu. Czas trwania przedstawienia: 1 godz.

WYSTAWY
Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie zaprasza od pi?tku na trzy wystawy. W górnej sali pokaz 83 grafik trzech filarów wspó?czesnej sztuki ?wiatowej: Pabla Picassa, Henri'ego Matisse'a i Juana Miró. Prezentowani arty?ci znani s? przede wszystkim z malarstwa, jednak grafika zajmowa?a w ich twórczo?ci poka?ne miejsce. Wi?kszo?? przedstawianych prac to litografie powsta?e na podstawie rysunków, miedziorytów, heliografii i samych litografii.
W Domu Sztuki w Rzeszowie wystawa konkursowa pt. "Pozosta? z nami Panie". Wystawa ta jest wspó?organizowana przez Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie i BWA w Rzeszowie.
W Galerii Ma?ej BWA wystawa rysunków i instalacja Adama Sypla "By nigdy i na zawsze". Szkice i rysunki po?wi?cone powsta?y z okazji 65. rocznicy tragicznych wydarze? w Katyniu. Wszystkie wystawy potrwaj? do niedzieli, 13 listopada.

KONCERTY
D?BICA
28.10.2005r. ,pi?tek
Grupa ?zy zagra w pi?tek w Klubie Muzycznym Meduza. Pocz?tek o godz. 20. Bilety kosztuj? 25z?. Po koncercie dyskoteka przy przebojach lat 70,80 i 90
RZESZÓW
29.10.2005r., sobota, klub Rejs
W?oska Vendetta b?dzie go?ciem sobotniej imprezy w klubie Rejs. Koncert rozpoczn? Bilety Do Kontroli z Gdyni, punkowcy z rzeszowskiej Secesji i rockandrollowy The Jet-Sons z Kosiny. Punk Rock Halloween startuje o godz. 19. Bilety- 10z?
KOLBUSZOWA
29.10.2005r, sobota, MDK w Kolbuszowej
Jesus Chrysler Suicide rozpoczyna tras? "Tur Podkarpacki". Pierwszy koncert w sobot? w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej. o godz. 19 rozpocznie go grupa Face Off.
KROSNO
28.10.2005r, pi?tek
Dom Kultury zaprasza na pi?tkowy koncert. Zagraj? Face Off z Kolbuszowej (hard core metal), Demeter (melodic heavy metal) oraz Boogiemen (melodic core rock metal) z Rzeszowa. Pocz?tek o godz.19. Bilet -6z?.
LESKO
30.10.2005r. niedziela
W niedziel? w herbaciarni "Biesy i Czady" odb?dzie si? koncert "Herbaciany pomys? na kultur?". Z jazzowym repertuarem wyst?pi zespó? Tolhaje. Pocz?tek o godz. 18. Wst?p 10 z?.
STALOWA WOLA
29.10.2005r.,Sobota Koncert w ramach przegl?du Go Rock
Gwiazd? wieczoru b?dzie Lao Che- przedziwny zespó?, którego muzyka umyka wszelkim klasyfikacjom. Impreza rozpocznie si? o godz.18 w Domu Kultury. W ramach przegl?du zagraj? rzeszowskie 004, warszawski Beltaine, bydgoski Phantom Icons i krakowski Sublokator. Bilety kosztuj? 7z?.

DLA UCHA
PRZEMY?L
Kolejna impreza w salonie artystyczno-kulturalnym Mieczys?awy Tomaszewskiej to koncert arii i pie?ni. Odb?dzie si? w niedziel? o godz.17 w restauracji "Wiede?ska" (Plac Konstytucji 3 Maja 6). Wst?p Wolny
DO POCZ?TKU

SPOTKANIA
RZESZÓW
Galeria Szajna przy ul. Soko?a, 28.10.2005 r, godz.19
Redakcja "Nowej Okolicy Poetów" oraz Teatr im. W.Siemaszkowej zapraszaj? na promocje 16. numeru tego kwartalnika. Go?cmi specjalnymi b?d? : Krzysztof Karasek i Jaros?aw Miko?ajewski z Warszawy oraz Wojciech Krass z Prania -Muzeum K.I. Ga?czy?skiego.
KROSNO
28.10.2005 r. pi?tek (otwarcie, godz.13)
Muzeum Podkarpackie zaprasza na konferencj? naukow? - "Kazimierz Chl?dowski pisarz, polityk, badacz kultury". Referaty wyg?osz? naukowcy z Krakowa i Warszawy. O godz. 13 wernisa? wystawy po?wi?conej Ch??dowskiemu. Spotkanie zorganizowano przy wspó?pracy z W?oskim Instytutem Kultuty w Krakowie i pod patronatem Polskiej Akademii Umiej?tno?ci.
25 lat Solidarno?ci
Konferencj? popularno-naukow? "25 lat Solidarno?ci -pami??, historia, o?samo??" organizuje podkarpacka Solidarno?? i Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa. Pocz?tek w pi?tek o godz. 11 w sali kina KDK. W programie prelekcje, pokazy filmowe i koncert zespo?u Ad Rem.

Co s?ycha? w klubach
AKADEMIA
W pi?tek w klubie Miss Euroregionu Karpaty 2005. Pocz?tek imprezy o godz. 20. Podczas wieczoru odb?d? si? równie? konkursy z nagrodami, pokazy mody, oraz koncert zespo?u VIR. W sobot? zapraszamy na mroczn? i bardzo ekscytuj?c? imprez? z okazji ameryka?skiego ?wi?ta halloween. Pierwszych 200 osób w przebraniach wst?p wolny.
LE MADAME
Niedawno swoje podwoje otworzy? w Rzeszowie nowy klub-restauracja Le Madame (ul. Matejki 8). Muzyka i wystój skierowany jest do osób powy?ej 21. roku ?ycia. W pi?tek klub zaprasza na old disco, latino funky, soul, r'n'b. W sobot? noc w rytmach klubowych. W poniedzia?ek duchy, strachy i potwory czyli "Halloween party".
KWADRAT
Od 29 pa?dziernika w Rzeszowie (ul. Przesmyk 6) rozpoczyna dzia?alno?? klub "Kwadrat" przy istniej?cej ju? restauracji o tej samej nazwie. Sobotnia dyskoteka w klimatach halloween zaczyna si? o godz. 21. Wst?p dla osób od 21 r. ?ycia.
PUB ATTIC
Pub Attic w S?dziszowie M?p. (ul. 3 Maja 31) to lokal z cyklu "3 w 1". Jest tu pub, pizzeria, dyskoteka. W pi?tek i sobot? odbywaj? si? dyskoteki. Wst?p gratis. Pocz?tek o godz. 21. W czwartki karaoke; dla kibiców projekcja meczy. Atutem s?dziszowskiego pubu jest oryginalny klimat i... pyszna pizza.
PIANO
Rzeszowski Piano Club (przy ul. Moniuszki 2) zaprasza w pi?tek imprez? pod has?em latino night - muzyka latino, salsa, romantyczne klimaty dirty dancing. W sobot? nauka salsy, królewski wieczór z sobieskim, (gratisowe procenty oraz hity na czasie.
MIRAMONTI
Rzeszowska restauracja (przy ul. Moniuszki 2) zaprasza w pi?tek na dyskotek? w rytmie lat 60.,70.,80.
ALIBI
Rzeszowski klub Alibi zaprasza w pi?tek na imprez? klubow?, któr? poprowadzi DJ C:Door. Klubowe pi?tki odbywaj? si? w rytmach trans, hause, techno. W sobot? rytmy lat wspó?czesnych.
AKROPOLIS
Tawerna Grecka Akropolis (ul. Rynek 18) zaprasza wszystkich na muzyk? na ?ywo. Wst?p wolny.

WKRÓTCE
w Kro?nie i Stalowej Woli
DODA i ?ZY - Ju? nied?ugo wielki koncert gwiazd. Odb?dzie si? on 10 listopada o godz. 19.00 w Kro?nie i dzie? pó?niej o tej samej godzinie w Stalowej Woli. Zagraj? zespó? VIRGIN I DODA oraz zespó? ?ZY.
w Rzeszowie
W Filharmonii Rzeszowskiej 12.11.2005r. , godz. 18
Odcienie mi?o?ci. Koncert. W?ród wykonawców koncertu s? takie s?awy jak Krystyna Tyburowska oraz jej go?cie:Magdalena Bobrowska, Andrzej Zajdel, Jan Zakrzewski i duet baletowy arty?ci Opery Narodowej i Opery Krakowskiej.
Wokalistom towarzyszy? b?dzie znana krakowska Straussowska Orkiestra Obligato. W programie arie i duety operetek i musicali Straussa, Lehara, Abrahama, Kalmana
Bilety w cenie 35z?, do nabycia w Estradzie Rzeszowskiej, sklepie "Rzeszowianka" ,oraz kasie kina "Zorza".
19 listopada, rzeszowska hala na Podpromiu
Chi?ski Cyrk Akrobatyczny


?yczymy udanego weekendu !

CIT w Rzeszowie Sylwia Hausner
?ród?o: Super Nowo?ci, GC "Nowiny"
Źródło: CIT Rzeszów Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.602 secs