G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

10 listopada 2005 godzina:8.15(Czytań: 2643)
:: KRO?NIE?SKIE D?BY - POMNIKAMI PRZYRODY ::
Dwa pot??ne drzewa li?ciaste zosta?y dzi?ki uchwale Rady Miasta Krosna uznane za pomniki przyrody o?ywionej.
Do niedawna w naszym mie?cie jedynym takim pomnikiem by? znajduj?cy si? przy cmentarzu Armii Radzieckiej na ul. Kapucy?skiej oko?o 300-letni wi?z szypu?kowy, którego obwód wynosi 320cm. „Nowe” pomniki to d?by szypu?kowe – jeden ro?nie w Bia?obrzegach, drugi w Turaszówce. Okaza?e drzewa maj? ponad 20 metrów wysoko?ci, ?rednica koron przekracza 18 metrów, za? w obwodzie „d?b bia?obrzeski” ma 337 cm, a d?b z Turaszówki a? 463 cm.

Pomniki przyrody o?ywionej wymagaj? starannego traktowania. Stosuje si? wobec nich d?ug? list? zakazów. Zabrania si? miedzy innymi:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekszta?cania obiektu,
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta?caj?cych rze?b? terenu, z wyj?tkiem prac zwi?zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budow?, odbudow? utrzymaniem, remontem lub napraw? urz?dze? wodnych,
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, je?eli zmiany te nie s?u?? ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, le?nej, wodnej lub rybackiej,
5) wylewania gnojowicy, z wyj?tkiem nawo?enia u?ytkowanych gruntów rolnych,
6) zmiany sposobu u?ytkowania ziemi,
7) umieszczania tablic reklamowych.

Konieczno?? obj?cia ochron? szczegó?ow? i ustanowienie pomników przyrody o?ywionej wynika z przepisu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), który nak?ada na organy administracji publicznej obowi?zek dba?o?ci o przyrod? b?d?ca dziedzictwem i bogactwem narodowym oraz zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony przyrody.
Źródło: Urz?d Miasta Krosna Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.628 secs