G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

11 listopada 2005 godzina:11.08(Czytań: 2338)
:: Propozycje na weekend 11-13.XI ::
W Filharmonii Rzeszowskiej - Odcienie mi?o?ci.
12 listopada , Filharmonia Rzeszowska, godz.18
Pi?kne g?osy, doskona?a muzyka, bajkowe kostiumy i porywaj?cy taniec - to g?ówne atuty koncertu, który odb?dzie si? w Filharmonii Rzeszowskiej, w sobot?, 12 listopada, o godz. 18.
Na deskach teatru - RZESZÓW - Tygrys Pietrek.
Teatr "Maska" w Rzeszowie zaprasza najm?odszych widzów na przepi?kn? opowie?? o ma?ym tygrysku, który ba? si? nawet brz?czenia muchy. Przedstawienie "Tygrys Pietrek" odb?dzie si? w niedziel? o godz. 16.30 .
Przejrzysta fabu?a, dowcipny tekst, zabawne sytuacje, ?mieszne kostiumy i ?ywio?owa gra aktorska sprawiaj?, ze przedstawienie staje si? teatrem familijnym.

Teatr Maska - PRZEMY?L - Kwiaty polskie
W czwartek w sali widowiskowej Centrum Kulturalnego w Przemy?lu o godz. 18. odb?dzie si? spektakl poetycki pt. "Kwiaty polskie". Udzia? w tym przedsi?wzi?ciu zapowiedzieli Zbigniew Zapasiewicz, Olga Sawicka, W?odzimierz Nahorny (przy fortepianie). Przedstawienie odb?dzie si? w ramach XIII Przemyskiej Jesieni Teatralnej.

?A?CUT - Halka
W niedziel? o godz. 18 w Miejskim Domu Kultury w ?a?cucie zobaczymy spektakl "Halka" w wykonaniu artystów Opery ?l?skiej z Bytomia. Wst?p na wieczór operowy 35 z?.

KROSNO - Trzy historie o Ewie
W sobot? o godz. 18 w sali GOK w Krasnem odb?dzie si? premiera sztuki "Trzy historie o Ewie". Sobotnie widowisko to autorski spektakl z wykorzystaniem fragmentów twórczo?ci Le?miana, Tokarczuk, Rudnickiego, Goethego oraz fragmentów Starego Testamentu."Trzy historie o Ewie": pomys?y i realizacja: Aneta Adamska, Aldona Kaszuba, Aleksander Pietrucha, Edyta Miller, Patryk Gruba; re?yseria: Aneta Adamska.

Tanie linie lotnicze z Rzeszowa - Rozk?ad przylotów i odlotów oraz inne przydatne informacje na stronie: Airport Rzeszów


WYSTAWY
Rzeszów - Ju? tylko do niedzieli b?dzie mo?na podziwia? w BWA trzy wystawy znakomitych artystów: Pabla Picassa, Henri'ego Matisse'a i Juana Miró. Jest to pokaz 83 grafik. Prezentowani arty?ci znani s? przede wszystkim z malarstwa, jednak grafika zajmowa?a w ich twórczo?ci poka?ne miejsce. Wi?kszo?? przedstawianych prac to litografie powsta?e na podstawie rysunków, miedziorytów, heliografii i samych litografii. W Domu Sztuki w Rzeszowie wystawa konkursowa pt. "Pozosta? z nami Panie". W Galerii Ma?ej BWA wystawa rysunków i instalacja Adama Sypla "By nigdy i na zawsze". Szkice i rysunki po?wi?cone powsta?y z okazji 65. rocznicy tragicznych wydarze? w Katyniu.

S?dziszów Ma?opolski - "Drogi Polaków do niepodleg?o?ci" to tytu? wystawy, któr? mo?na ogl?da? w czwartek w godz. 8 - 16 w Szkole Podstawowej w Szkodnej (S?dziszów Ma?opolski). Podczas wystawy zostan? zaprezentowane eksponaty pochodz?ce z kolekcji w?asnej Jana Partyk. B?dzie to bia?a bro?, umundurowanie, ordery, odznaczenia, medale, dokumenty oraz fotografie.

Stalowa Wola - W sobot? o godz. 18 w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli nast?pi otwarcie wystawy pt. "W stron? Schulca". B?dzie mo?na podziwia? prace: Zdzis?awa Beksi?skiego, Rafa?a Olbi?skiego, Franciszka Starowieyskiego, Jerzego Nowosielskiego.

K O N C E R T Y
Rzeszów - Kolejny hardcore
W sobote w Rejsie 18 ods?ona Hard Core Breath. W ramach trasy "Irony Tour" zagraj? rodzinne kapele No Heaven Awaist Us i Calm The Fire oraz Ambrosia z Czech i s?owacki Firestars. Koncert rozpocznie si? o godz.19. Bilety
kosztuj? 12z?.

Promocja nowej p?yty ficca Doda
W czwartek, 11 listopada o godz. 14.00 w Rzeszowie w Galerii Lazur (C.H. Leclerc) w ramach promocji swojej nowej p?yty ficca Doda b?dzie rozdawa?a autografy swoim fanom.

Maska w Reaktorze
Kro?nie?ski zespó? Maska zagra w pi?tek w Reaktorze (hala na Podpromiu). Spodziewajcie si? ostrych riffów i rockowych ballad. Pocz?tek o godz. 20.30. Wst?p jest darmowy

D?bica
Gwiazdy w Meduzie
Zespó? D?em wyst?pi w czwartek w klubie Muzycznym Meduza. W pi?tek zagra zespó? Lombard, a w sobote Monika Brodka. Bilety na D?em kosztuj? 25z?. Na Lombard dla 200 pierwszych osób- 5z?, pozostali 10z?. Na koncert M.Brodki pierwszych 200 osób bilety w cenie 15z?, pozostali -20z?. Koncerty rozpoczn? si? o godz.20.
Stalowa Wola ( 11 listopada o godz. 19.00; hala MOSiR, ul. Hutnicza) i Krosno (10 listopada o godz. 19.00; hala MOSiR, ul. Bursak) W wielki koncert gwiazd. Zagraj? zespó? VIRGIN I DODA oraz zespó? ?ZY. Wielkie widowisko, niezapomniana atmosfera, same hity!

IMPREZY
RZESZÓW.
Wspólne ?piewanie
W pi?tek o godz. 16.00 w Klubie "Turkus" WDK w Rzeszowie odb?dzie si? spotkanie z cyklu "Wspólne ?piewanie". Tematem wieczoru b?d? "Pie?ni Legionów". Spotkanie poprowadzi Ryszard Cisek. Wst?p wolny.

Dni Kultury Chrze?cija?skiej
W niedziel? o godz. 16.00 w Klubie Turkus WDK w Rzeszowie odb?dzie si? koncert z okazji Dni Kultury Chrze?cija?skiej. W programie koncert zespo?u "Capella Antiqua" z Miejskiego O?rodka Kultury w Radymnie oraz wyst?p Jadwigi Pi?ty - laureatki Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej. Zespó? "Capella Antiqua" posiada w swoim repertuarze utwory pocz?wszy od ?redniowiecza do pó?nego baroku. S? to psalmy, chora?y, motety, chansony, gawoty, ta?ce dawne, mandryga?y kompozytorów polskich, w?oskich, angielskich, niemieckich i francuskich. Wst?p wolny.

KROSNO
Cyberpunk
Klub Mi?o?ników Fantastyki Elizjum dzia?aj?cy przy Kro?nie?skim Domu Kultury zaprasza na II Kro?nie?ski Konwent Fantastyki Elizjon II Cyberpunkt.
W sobot? , od godz. 9, w kinie KDK przy ul.Bieszczadzkiej czas wybiegnie w przysz?o?? - w ?wiat rz?dzony przez bogate korporacje i grupy gro?nych przest?pców, robotów i cyborgów.
Odwiedzaj?cy zostan? wprowadzeni w realia cyberpunktowych gier wyobra?ni. W programie wiele atrakcji.
Od godz.18 maraton filmowy Matrixa oraz pocz?tek wieczornych sesji gier RPG. Szczegó?owy program na stronie www.elizjon.glt.pl
Wst?p wolny. Bilety musz? kupic ci, którzy chc? obejrze? trylogi? Matrixa (na ka?d? z cz??ci-8z?, karnet -15z?)

DLA UCHA
PRZEMY?L.
Banaszak w zamku,
Znana piosenkarka Hanna Banaszak wyst?pi ze swym zespo?em w Zamku Kazimierzowskim, Pi?tek, godz.18.
Gospel na urodziny
Popularny chór "Gospel" obchodzi pi?ciolecie. Koncert z tej okazji odb?dzie si? w sobot? , o godz.17 w Zamku Kazimierzowskim.
Jesie? z chórem.
Kolejna atraakcja XII Przemyskiej Jesieni Muzycznej to wystep Chóru im. Maksyma Berezowskiego, pod dyrekcj? Jaros?awa Lewakowa. Sobota, godz.18- grekokatolicki sobór archikatedralny.

JAS?O
Muzyczy Jubileusz.
W pi?tek zapraszamy na jubileuszowy koncert "Dni, które znamy", organizowany z okazji 55-lecia dzia?alno?ci jasielskiego Domu Kultury. Wyst?pi? zespo?y artystyczne JDK. Koncert rozpocznie si? o godz.17, a o godz. 18 otwarcie wystawy w salonie sztuk plastycznych. W niedziel? o godz.18, odb?dzie si? natomiast muzyczna podró? po krainach Irlandii i Szkocji.

RZESZÓW
Psalmy i chora?y
Zespó? muzyki dawnej Capella Antiqua z Miejskiego O?rodka Kultury w Radymnie oraz Jadwiga Pi?ta -laureatka Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej wyst?pi w niedziel? , w Klubie Turkus Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Zorganizowany w ramach Dni Kultury Chrze?cija?skiej koncert rozpocznie si? o godz.16. Wst?p jest darmowy.

D?BICA
Zagra Marek Stefa?ski
W niedziel? o godz17.30 ,w ko?ciele pw. Mi?osierdzia Bo?ego odb?dzie si? koncert organowy z okazji oddania i po?wi?cenia nowych organów. W programie J.S. Bacha, M.Surzy?skiego, L.Boellmanna, M.Durufle. Wykonawc? koncertu b?dzie Marek Stefa?ski.

Co s?ycha? w klubach
AKADEMIA
W czwartek Akademia zaprasza na najlepsz? i najwi?ksza imprez? w mie?cie pt. Studencki czwartek. Pierwszych 200 osób wst?p wolny. W górnej sali Azyl odb?dzie si? Thursday Rap Night.
W pi?tek w klubie kolejna impreza z cyklu Sauna Art De Rue czyli zabawa z hip-hop. Czarne placki kr?ci? b?dzie Dj Forma.
W sobot? w Akademii odb?dzie si? Smirnoff Ice Party i Nastoteka. Szykuje si? ?wietna zabawa do bia?ego rana. M?odsz? cz??? miasta zapraszamy na imprez? od godziny 16.30.

LE MADAME
Klub-restauracja Le Madame (ul. Matejki 8) zaprasza w pi?tek na Brown Suger Party - r&b, soul, funky, latino i stare dobre disco. W sobot? noc w rytmach klubowych. Imprez? poprowadzi najlepsza DJ-ka w Polsce - NEL, która grywa w takich klubach, jak: Prozak, Utopia, Piekarnia, Paprotka. W niedziel? w klubie wieczór z muzyk? taneczn?. Muzyczne hity z lat 60., 70., 80.

PUB ATTIC
Pub Attic w S?dziszowie M?p. (ul. 3 Maja 31) to lokal z cyklu "3 w 1". Jest tu pub, pizzeria, dyskoteka. W pi?tek i sobot? odbywaj? si? dyskoteki. Wst?p gratis. Pocz?tek o godz. 21. W czwartki karaoke; dla kibiców projekcja meczy. Atutem s?dziszowskiego pubu jest oryginalny klimat i... pyszna pizza.

PIANO
W klubie Piano (przy ul. Moniuszki 2)w czwartek dominowa? bed? gor?ce rytmy latino.W trakcie zabawy na ?ywo us?yszymy saksofon i konga. B?dzie te? piwna promocja.
W pi?tek klub zaprasza na urodziny miesi?ca z magi?, a w sobot? na bajeczne poncz party czyli same hity z p?yty.

MIRAMONTI
Rzeszowska restauracja (przy ul. Moniuszki 2) zaprasza w pi?tek na dyskotek? w rytmie lat 60.,70.,80. Pocz?tek o godz. 21. W sobot? dancing z muzyk? na ?ywo. Start o godz. 20.

ALIBI
Rzeszowski klub Alibi zaprasza w pi?tek i w sobot? na dyskotek?.

AKROPOLIS
Tawerna Grecka Akropolis (ul. Rynek 18) zaprasza wszystkich na muzyk? na ?ywo. Wst?p wolny.
ARMAGEDON Krosno. W pi?tek -Day After Mayday, za konsolet? stanie MBrother (bilet -8z?). W sobot?- Surfing Party (bilet-12z?, studenci do godz. 21 p?ac? 6z?.)
W czwartek w studenckim ?ywiole porusz?a si? b?dzie DJ Karol. W pi?tek odb?dzie si? natomiast Patriot Party -do pó?nocy us?yszycie polsk? muzyk?.
W sobot? w Kinie -Nowy Muzyczny Format, a w niedziel? karaoke pod has?em : "Ty ?piewasz- my stawiamy".

IMPERIUM
Klub Imperium w Bratkowicach zaprasza w sobot? na imprez? pod has?em Rodeo Party "Z?ap byka za rogi, zosta? torreadorem klubu". Wystój w stylu dzikiego zachodu, wiele niespodzianek i nagród. Dziewczyny do godz. 21.30 wst?p gratis. W niedziel? klub zaprasza na pyszn? pizz?.

SING-SING
Przemyski klub w sobot? ?wi?tuje swoje pi?te urodziny. Z tej okazji przygotowano specjaln? imprez? oraz atrakcyjne konkursy i nagrody. Start o godz.21.

NA SPORTOWO
RZESZÓW
Za miasto z PTTK
W niedziel? kolejna wycieczki z cyklu "Za miasto z przewodnikiem PTTK". Trasa b?dzie przebiega?a: ?a?cut, Czarna, Medynia G?ogowska. Do przej?cia oko?o 12 km. Zbiórka uczestników w niedziel? o godz. 7.25 na rzeszowskim Dworcu G?ównym PKP. Wyjazd poci?giem do ?a?cuta o godz. 7.40. Powrót z Medynii G?ogowskiej do Rzeszowa autobusem MPK nr 2 ok. godz. 16.00. Na bilety trzeba sobie zarezerwowa? ??cznie 11 z?. Uczestnicy wycieczki ubezpieczaj? si? we w?asnym zakresie.

Wy?cigi "górali"
Amatorskie zawody w kolarstwie górskim odb?d? si? w sobot? na trasie zielonego i ?ó?tego szlaku w lasach na S?ocinie. Trasa wy?cigu b?dzie specjalnie oznaczona. Trenowac b?dzie mo?na ju? od rana, zawody rozpoczn? si? o godz.12. Dla najlepszych przygotowano symboliczne puchary i dyplomy. Udzia? w wy?cigu wzi?? mo?e ka?dy. Wpisowe to 2z?. Dojazd b?dzie oznakowany od obwodnicy (skrzy?owanie z ul. Paderewskiego). Wi?cej szczegó?ów na stronie internetowej www.ijestfajnie.prv.pl

HOBBY
RZESZÓW
Wystawa militarna
Samochody pancerne,czo?gi, bojowe samoloty i okr?ty oraz sceny ze ?wiatowych wojen. To tylko niektóre z atrakcji , jakie b?dzie mo?na zobaczy? na mi?dzyszkolnym konkursie modeli redukcyjnych. Wystaw? ogl?da? mo?na w sobot? , od godz.13, w Liceum im.Jana Paw?a II Sióstr Prezentek, przy ul. ks. Ja?owego. Zorganizowa? j? Podkarpacki Klub Modelarzy Redukcyjnych w Rzeszowie.

Gie?da Staroci
W niedziel? w III Liceum Ogólnokszta?c?cym w Rzeszowie odb?dzie si? w godz. 7 - 12 gie?da staroci.

Dla akwarystów
W niedziel? , o godz. 10 ,w Klubie Osiedlowym "Metalowiec" (ul.Graniczna 6) rozpocznie si? gie?da akwarystyczna.

WKRÓTCE
w Rzeszowie
Trasa Cierniewskiego
Cierniewski ju? wkrótce
Ju? wkrótce, znany piosenkarz Andrzej Cierniewski, rozpocznie tras? koncertow? w naszym regionie. 21 listopada o godz. 19 wyst?pi w Miejskim Centrum Kultury w Le?ajsku, 22 listopada o godz. 19 w Miejskim O?rodku Kultury w Jaros?awiu, 25 listopada o godz. 19.30 w klubie Szalony M?yn" przy ul. M?ynarskiej 4 w Przemy?lu, 26 listopada o godz. 20 wyst?pi w klubie muzycznym "Studio" przy ul. Pu?askiego 2A w Mielcu, a 27 listopada o godz. 20 wyst?pi w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Szczególnie ciekawie zapowiada si? koncert artysty w rzeszowskim klubie "Akademia", który odb?dzie si? 23 listopada o godz. 20.

Chi?ski cyrk
19 listopada w Rzeszowie wyst?pi cyrk z chi?skiej prowincji Shaanxi. Podczas spektakli blisko 40-osobowej grupy zobaczymy pokazy akrobacji i staro?ytnych sztuk walk, które sta?y si? wizytówk? chi?skiej kultury na ca?ym ?wiecie. Mistrzowsko przygotowane widowisko cyrku wyst?puj?cego po raz pierwszy w Polsce wprowadzi widzów w magiczny ?wiat chi?skiej kultury i obyczajowo?ci. Organizatorzy gwarantuj? wspania?? choreografi?, przepi?kne kostiumy i tradycyjn? chi?sk? muzyk?. Perfekcyjnie i profesjonalnie wykonywane uk?ady, trudne i skomplikowane ewolucje, lata wyt??onych ?wicze? i osi?gania coraz wy?szych stopni wtajemniczenia w tajniki akrobacji daj? rezultaty, które zapieraj? dech w piersiach widzów na ca?ym ?wiecie. Przedsi?wzi?ciu patronuje Ambasada Chi?skiej Republiki Ludowej w Polsce.

Bilety do nabycia w hali na Podpromiu, w kinie Zorza, ROSiR, sklepie muzycznym Best oraz hotelu Forum. Informacje i zamówienia zbiorowe tel. 504 439 050.
Koncert Gra?yny Augu?cik
W Filharmonii Rzeszowskiej 4 grudnia o godz.19 odb?dzie si? niezwyk?y koncert Gra?yny Augu?cik, Cracow Klezmer Bend i Johna McLean. Bilety w cenie 30z? normalny i 20z? ulgowy

w Kro?nie
Teatralne spotkania
W poniedzia?ek w ramach XXVIII Kro?nie?skich Spotka? Teatralnych, Teatr Scena Prezentacje z Warszawy wystawi sztuk? "Dyrektorzy" Daniela Besse'a. Sztuka otrzyma?a nagrod? Moliera za 2001 rok dla najlepszego autora francuskoj?zycznego i jako najlepsza premiera. Trzymaj?ca w napi?ciu drapie?na opowie?? toczy si? w?ród bezwzgl?dnych wspó?czesnych mened?erów.

?yczymy udanego weekendu !
CIT w Rzeszowie - Sylwia Hausner
?ród?o: Super Nowo?ci , GC "Nowiny"
Źródło: CIT Rzeszów Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.621 secs