G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

14 listopada 2005 godzina:9.59(Czytań: 1654)
:: Sanktuarium w Dukli bezpieczne ::
Od 6 lat trwa?a walka o uratowanie Pustelni ?w. Jana z Dukli na górze Za?pit. Z ulg? mo?emy powiedzie? - dzi?ki Bogu uda?o si?. Sanktuarium rocznie odwiedza dziesi?tki tysi?cy pielgrzymów z Polski i ?wiata. 11 pa?dziernika br. zosta?a odprawiona msza ?w. dzi?kczynna za uratowanie Pustelni ?w. Jana z Dukli z udzia?em wykonawców prac zabezpieczaj?cych, projektantów i ofiarodawców. Msz? ?w. koncelebrowa? definitor Prowincji OO. Bernardynów O. Henryk Hajzel, ekonom Prowincji OO. Bernardynów O. Tyberiusz M?ka, O. Kryspin Florys - proboszcz parafii Trzciana - Zawadka Rymanowska, ks. Dziekan Stanis?aw Siara i by?y Gwardian Klasztoru OO. Bernardynów O.
Mariusz Lepianka. We mszy ?w. uczestniczyli zaproszeni go?cie, wszyscy którzy przyczynili si? do ratowania tego wa?nego dla nas miejsca: Jan Winter - Dyrektor Biura ds. Usuwania Kl?sk ?ywio?owych MSWiA, prof. Lech Wysoki?ski z Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, dr Wojciech R?czkowski z Pa?stwowego Instytutu Geologicznego Oddzia? Karpacki w Krakowie, Adam Bednarz i Robert ?mieszek z Urz?du Wojewódzkiego Wydzia? Zarz?dzania Kryzysowego w Rzeszowie, in?. Roman Bia?obok z "Hydro-Budu" z Gorlic, Marian ?l??ak z ZB "Wod-Bud" Biecz, Wies?aw Kocur podwykonawca mikropali z "KO-BUDu", Zbigniew Trytko z firmy "?wir-Geo" z Trzciany, Wies?aw Jakie?a z PPMD w Lipowicy, Przewodnicz?cy Rady Miejskiej w Dukli Stanis?aw Lis i jego zastepca Kazimierz Patla, Burmistrz Gminy Dukla Marek
Górak, pracownicy Urz?du Gminy Dukla.
Zabezpieczenie osuwiska poch?on??o oko?o 2 mln z?. Pieni?dze zdobyli: Samorz?d Gminy Dukla i ojcowie bernardyni. Pochodzi?y one g?ównie z dotacji rz?dowych, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz by?y to ?rodki
bezpo?rednio pozyskane przez Klasztor OO. Bernardynów w Dukli. W 2000 roku osuwaj?ca si? ziemia zagra?a?a kamiennemu ko?ció?kowi (ponad 100-letniemu) oraz grocie z cudownym ?róde?kiem. P?kaj?cy ko?ció? zosta? umocniony specjalnymi klamrami, w ziemi? zbocza wbito 175 mikropali z betonu (w roku 2005 - 55 sztuk), wykonano równie? system odwadniaj?cy. Grot? przebudowano,
wy?o?ono naturalnym piaskowcem ?wietnie komponuj?cym si? z otaczaj?cym naturalnym ?rodowiskiem.

Wszystkim, którzy przyczynili si? do ratowania tego ?wi?tego miejsca w naszej gminie nale?? si? ogromne podzi?kowania, co te? niniejszym czyni?.

PS. Pracownicy Urz?du Gminy Dukla sk?adaj? serdeczne podzi?kowania O. K. Florysowi za wspó?prac? przy realizacji powy?szego zadania.

Foto: Andrzej Wesó?
Źródło: Urz?d Gminy Dukla Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.695 secs