G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

23 listopada 2005 godzina:8.22(Czytań: 1955)
:: Z historii Jawornika, II edycja ::
„Z historii Jawornika”to projekt trwaj?cy od czerwca do ko?ca listopada 2005 roku. Zorganizowany zosta? przez Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego, Orkiestr? ?w. Miko?aja z ACK UMCS „Chatka ?aka” oraz Zespó? Szkó? w Koma?czy i Szko?? Podstawow? w Wis?oku (wraz I klas? gimnazjum), a sfinansowany przez Fundacje PZU.
Zako?czenie projektu zaplanowano w dniach 25-26.11.2005r. Podczas tego, ostatniego ju? spotkania, odb?d? si? warsztaty wokalne, nauka pie?ni ?emkowskich oraz prezentacje reporta?y Alicji Wosik. Kolejnego dnia o godzinie 10:00 w szkole w Wis?oku, nast?pi uroczyste, wspólne dla obu szkó?, spotkanie podsumowuj?ce, w ramach którego zaprezentowane zostan? prace uczestników projektu, wystawa fotografii, wspólne ?piewanie piosenek. Spotkanie swoj? obecno?ci? u?wietni? rodzice i dawni mieszka?cy Jawornika. Zaproszone zostan? tak?e gminne w?adze i lokalne media.
Projekt rozpocz?? si? obozem zorganizowanym w ko?cu lipca na terenie bazy namiotowej w dolinie dawnej wsi Jawornik, którego uczestnikami byli uczniowie szkó? bior?cych udzia? w projekcie.
Podczas kolejnych spotka?, odbywaj?cych si? ju? w roku szkolnym, uczniowie przygotowywali si? do przeprowadzania bada? terenowych, jak równie? poznawali histori? Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Odbywa?y si? lekcje o dziejach, religii i kulturze ?emkowszczyzny, prezentowany by? reporta? Krzysztofa Krzy?anowskiego z TV Kraków, po którym odby?o si? spotkanie z autorem.
Na kolejnym spotkaniu, odbywaj?cym si? 4-5.11.2005 uczestnicy projektu wzi?li udzia? w zaj?ciach dotycz?cych historii mówionej i zasad prowadzenia bada? terenowych. Odby?o si? tak?e spotkanie z Andrzejem Potockim, w czasie którego uczniowie mogli zapozna? si? z jego twórczo?ci? filmow?. Kolejnego dnia przeprowadzone zosta?y badania terenowe w Wis?oku Wielkim, Koma?czy, Czystogarbie i Moszcza?cu. W badaniach uczestniczyli ch?tni uczniowie, którzy w 6 grupach, wraz ze studentami odwiedzili 14 osób, dawnych mieszka?ców Jawornika i okolic. Wszystkie grupy dysponowa?y dyktafonami i zarejestrowane zosta?o oko?o 10 godzin materia?u d?wi?kowego, który nast?pnie opracowany zosta? przez uczestników pod kierunkiem nauczycieli.
Ostatnie, podsumowuj?ce spotkanie odb?dzie si? w dniach 25-26.11.2005r.
„Z historii Jawornika”- II edycja to projekt maj?cy na celu zapoznanie m?odych mieszka?ców okolic dawnej wsi Jawornik z histori? i tradycj? miejsca swojego zamieszkania, która cho? tak wa?na i ciekawa, cz?sto odchodzi w zapomnienie. Aby temu zapobiec uczestnicy projektu zebrali zdj?cia, pami?tki, spisywali opowie?ci, które zaprezentowane zostan? na wystawie. Zebrane informacje pos?u?? do opracowania mapki dawnej wsi, a w przysz?o?ci stworzenia miejsca stanowi?cego atrakcj? turystyczn?. Inne cele to uwra?liwienie ludzi m?odych na dziedzictwo kultury, jak równie? prze?amywanie barier i nawi?zywanie dialogu mi?dzypokoleniowego oraz praca z nowoczesnymi technikami informacyjnymi (dokumentacja i przygotowanie stron internetowych projektu).
Kierowaniem prac? m?odzie?y przy realizacji projektu zajmowa?y si?: El?bieta Do??ycka i Jolanta Kudlik (Zespó? Szkó? w Koma?czy) oraz Danuta Do??ycka, Anna Futyma i Danuta Grodzi?ska ( Szko?a w Wis?oku Wlk.). Wi?cej informacji mog? udzieli? pa?stwu koordynatorzy projektu ze strony Stowarzyszenia Animatorów Ruchu Folkowego i Orkiestry ?w. Miko?aja Bogdan Bracha tel.503503207, e-mail: bebrach@interia.pl oraz Agnieszka Matecka tel. 601732245.
Źródło: Informacja nades?ana Autor:

Galeria zdjęć

Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.699 secs