G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

24 listopada 2005 godzina:21.32(Czytań: 1512)
:: Nawigacyjno-Turystyczny Rajd Samochodowy MIKU?Ajki 2005 ::
Automobilklub Rzeszowski zaprasza do udzia?u w V edycji Nawigacyjno-Turystycznego Rajdu Samochodowego "MIKU?A-jki 2005" (III rundy Nawigacyjnych Mistrzostw Okr?gu Rzeszowskiego w 2005 r). Celem imprezy jest szerzenie kultury motoryzacyjnej, pog??bianie wiedzy o przepisach ruchu drogowego, podnoszenie umiej?tno?ci prowadzenia samochodu oraz propagowanie zorganizowanego aktywnego wypoczynku w po??czeniu z doskonaleniem znajomo?ci nawigacji turystycznej i sprawno?ci kierowania pojazdem. Impreza odb?dzie si? w niedziel? 11 grudnia 2005 r. Rajd organizowany jest na zlecenie Okr?gowej Komisji Turystyki Polskiego Zwi?zku Motorowego w Rzeszowie. Rozpocz?cie imprezy w siedzibie Automobilklubu Rzeszowskiego, ul. Wyspia?skiego 2.

Program imprezy:
8:30-9:30 - przyjmowanie uczestników,
9:30 - obowi?zkowa odprawa przedstartowa,
9:45 - badanie regulaminowe samochodów, test BRD,
10:00 - start do odcinka I, pomi?dzy odcinkami próba SZ,
oko?o 15:00 - przyjazd pierwszej za?ogi na met? rajdu, obiad, wywieszenie wzorów przejazdów,
16:30 - og?oszenie wyników rajdu,
17:00 - uroczyste wr?czenie nagród, zako?czenie imprezy.

Program godzinowy mo?e ulec zmianie.

Rajd sk?ada si? z 2 odcinków nawigacyjno-turystycznych o ??cznej d?ugo?ci oko?o 50 km oraz prób sprawno?ciowych. Wpisowe od za?ogi wynosi 50 z?otych. Dopuszczalny jest udzia? pasa?erów (op?ata za osob? towarzysz?c? 20 z?otych). Ch?? udzia?u w rajdzie prosimy zg?asza? do dnia 7 grudnia 2005 r. do biura Automobilklubu tel. (0-17) 8533139 lub 8533160 ew. e-mailem: radek_mikula@wp.pl. Wpisowe mo?na op?aci? (po wcze?niejszym zg?oszeniu za?ogi) bezpo?rednio przed rajdem. Wszystkim uczestnikom zapewniamy ciep?y posi?ek, materia?y rajdowe oraz du?o emocji na trasie rajdu. Najlepsi zostan? nagrodzeni dyplomami, pucharami oraz upominkami.

Uczestnikiem rajdu mo?e by? ka?dy posiadacz sprawnego i dopuszczonego do ruchu samochodu, który zg?osi swój udzia? w przewidzianym terminie. Za?oga sk?ada si? z kierowcy i pilota. Rajd odb?dzie si? w normalnym ruchu drogowym, w zwi?zku z czym organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za ewentualne szkody powsta?e na osobie lub mieniu uczestnika.
Uczestnik rajdu ma obowi?zek przestrzegania przepisów drogowych, polece? organizatora, oraz oznakowania pojazdu nalepkami z numerami startowymi i reklamami sponsorów otrzymanymi od organizatora, zgodnie z jego zaleceniami.

Zadaniem uczestników rajdu jest przejechanie jego trasy wg wskaza? organizatora (itinerera). Na trasie zlokalizowane b?d? Punkty Kontroli Czasu, Próby Sprawno?ci, oraz Punkty Kontroli Przejazdu. Zawodnik potwierdza prawid?owy przejazd wpisami (wizami) w karcie drogowej. W rajdzie zwyci??a za?oga, która uzyska najmniejsz? ilo?? punktów karnych. Dodatkowo podczas trwania imprezy zawodnicy rozwi??? test turystyczny i test z BRD (Bezpiecze?stwa Ruchu Drogowego).
Komandorem rajdu jest Rados?aw Miku?a, kierownikiem ds. trasy Marcin Szczygie?.

Serdecznie zapraszamy do udzia?u.
Komandor: Rados?aw Miku?a
Źródło: Szczygiel.info Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.653 secs