G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

25 listopada 2005 godzina:13.21(Czytań: 2948)
:: IMPREZY, PROPOZYCJE NA WEEKEND 25-27.11.2005 r. ::
IMPREZY
RZESZÓW - Filmowe Andrzejki w kinie Zorza
W pi?tek o godz. 21 odb?d? si? w kinie Zorza "Filmowe Andrzejki". Pokaz 3 super komedii: "Zata?cz ze mn?", "Nigdy w ?yciu", "Sposób na te?ciow?". W przerwach wiele atrakcji, wró?ka, tarot, wró?by, konkursy, niespodzianki...Cena karnetu - 18z? (do biletu kawa gratis).

Na skrzyd?ach muzyki
W pi?tek o godz. 11 rozpocznie si? 2. Rzeszowski Festiwal Piosenki Dzieci?cej i M?odzie?owej. Uczestnicy zaprezentuj? si? w 3 kategoriach wiekowych. Na scenie ODK Pobitno (ul. Konfedaratów Barskich 43) wyst?pi prawie 80 wykonawców. Zako?czenie ok. godz. 19. Wst?p wolny.

Drum&Bass
W pi?tek o godz. 21.30 w Reaktorze impreza "Drum&Bass Reaction". Miksowa? b?d? did?eje E.Space, Likoe, Hydra i Sandoz. Wst?p 5 z?.

Tanie linie lotnicze z Rzeszowa - Rozk?ad przylotów i odlotów oraz inne przydatne informacje na stronie: Airport Rzeszów


Taneczne andrzejki
W sobot? w godz. 17 - 24 w Klubie Turkus WDK w Rzeszowie odb?dzie si? "Andrzejkowy wieczorek taneczny" dla starszych dwudziestolatków. Impreza trwa? b?dzie od godz. 17. do 24. Miejsca rezerwowa? tel. 8535257 w. 35.

Przegl?d Teatrzyków Obcoj?zycznych
W sobot? o godz. 9 w rzeszowskim Gimnazjum nr 8 (ul. Miodowa 6) odb?dzie si? Gimnazjalny Przegl?d Teatrzyków Obcoj?zycznych. B?dzie to ju? 5. edycja tej imprezy. Podczas Przegl?du m?odzie? zaprezentuje obcoj?zyczne sztuki wspó?czesne oraz bajki w oryginale.
Akademia komiksu
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu "Rzeszowska akademia komiksu", które odb?dzie si? w sobot? w sali audiowizualnej WDK w Rzeszowie, ul. Okrzei 7. Grupa anime - godz. 12., spotkanie sekcji komiksowej - godz. 14. Wst?p wolny.

Spotkanie z Jerzym F?far?
W niedziel? o godz. 14 w Centrum Plaza w Rzeszowie (ul. Rejtana) odb?dzie si? spotkanie ze znanym rzeszowskim twórc? Jerzym J. F?far?, autorem powie?ci "Brzytwy kata Sellingera". Spotkanie organizowane przez Empik poprowadzi dziennikarz TVP3 W?odzimierz Rudolf.

JAS?O
Spotkania z pisarzem
W pi?tek o godz. 11.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ja?le (ul. Ko???taja 1) odb?dzie si? spotkanie z Miros?awem Nahaczem, autorem ksi??ek Osiem cztery, Bombel oraz Bocian i Lola. W sobot? o godz. 16 spotkanie z pisarzem w MBP w Gorlicach (ul. Jagie??y 1),

KROSNO
Spotkania teatralne
W ramach XXVIII Kro?nie?skich Spotka? Teatralnych, w pi?tek o godz. 11 w sali KDK (ul. Kolejowa) s?uchacze Prywatnej Szko?y Wokalno-Aktorskiej w Kro?nie zaprezentuj? si? w przedstawieniu "Moralno?? pani Dulskiej". W sobot? o godz. 18 Teatr Ma?y z Kro?nie?skiego Domu Kultury przedstawi spektakl "Szcz??liwiec".

KOLBUSZOWA
Andrzejkowa "Arabeska" - W sobot? o godz. 15 w Miejskim Dom Kultury w Kolbuszowej odb?dzie si? Przegl?d Dzieci?cych i M?odzie?owych Zespo?ów Tanecznych "Arabeska". Zespo?y ta?czy? b?d? rock'n'rolla. W przerwach pomi?dzy wyst?pami przewidziano wró?by z udzia?em publiczno?ci. Po przegl?dzie impreza andrzejkowa.

B?A?OWA
Zbieraj? na klasztor - W niedziel? o godz. 15 w sali widowiskowej GOK w B?a?owej odb?dzie si? koncert charytatywny, podczas którego zbierane b?d? wolne datki na ratowanie klasztoru w Borku Starym.


W Filharmonii Rzeszowskiej - Micha? Urbaniak i Marcin Pospieszalski. Powy?sze nazwiska s? gwarancj? udanego koncertu. Urbaniak i Pospieszalski zaprezentuj? si? rzeszowskiej publiczno?ci w pi?tek (25 bm.) o godz. 19 w Filharmonii Rzeszowskiej.

Koncert symfoniczny - Rzeszów
W sobot? o godz. 19 w Filharmonii Rzeszowskiej odb?dzie si? koncert symfoniczny, w programie którego znajd? si? utwory L. van Beethovena, R. Straussa oraz J. Brahmsa.
Koncert poprowadzi koncertmistrz Filharmonii Rzeszowskiej Robert Na?ciszewski, a solistami b?d? utalentowani instrumentali?ci: klarnecista Arkadiusz Adamski - solista Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach i fagocista Janusz Witkowski - muzyk, solista Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
Podczas koncertu us?yszymy Uwertur? "Egmont" L. van Beethovena. Utwór powsta? na zlecenie napisania muzyki do tragedii Goethego "Egmont". W dalszej cz??ci koncertu "Duett Concertino" R. Straussa na klarnet, fagot, orkiestr? smyczkow? i harf?, a tak?e II Symfonia D-dur J. Brahmsa.

Koncert Adama Harasiewicza
W niedziel? o godz. 17 w Filharmonii Rzeszowskiej odb?dzie si? koncert Adama Harasiewicza. W programie muzyka Fryderyka Chopina. Bilety w cenie 10 z? dla doros?ych oraz 5 z? dla m?odzie?y i studentów.

Na deskach teatru
RZESZÓW TEATR "Maska"
Przygody rozbójnika Rumcajsa
Wspania?a muzyka, dobry humor i barwne dekoracje to tylko niektóre atuty spektaklu o przygodach dobrego rozbójnika Rumcajsa. Przedstawienie adresowane do najm?odszych widzów odb?dzie si? w niedziel? o godz. 16.30 w rzeszowskim Teatrze "Maska".
Kompozytor, re?yser i choreograf na kanwie opowie?ci o dobrym rozbójniku bawi? si? ró?nymi rodzajami muzyki. W spektaklu zabrzmi rock, reggae, hip-hop, dance. Na zasadzie kontrastu wprowadzono te? klasycznego menueta. Co ciekawe, w tej wielo?ci nie zatracono ba?niowego charakteru rumcajsowego ?wiata.

TEATR im. Wandy Siemaszkowej
Skrzyneczka bez pud?a - W niedziel? - fina? 44. Rzeszowskich Spotka? Teatralnych. Na zako?czenie Teatr im. Adama Mickiewicza w Cz?stochowie, poka?e sztuk? "Skrzyneczka bez pud?a” Wies?awa Dymnego, w re?yserii Andrzeja Sadowskiego. Jej bohater zamawia u stolarza skrzyneczk?, i przy okazji poznaje histori? jego mi?o?ci oraz rozwi?zuje zagadk? morderstwa.

Troch? sadyzmu
Sztuka Japo?czyka Yukio Mishimy - "Madame de Sade”, rozpocznie 44 Rzeszowskie Spotkania Teatralne.
Na scenie Teatru im. Wandy Siemaszkowej wyst?pi? Sylwia Zmitrowicz, Ewa Wi?niewska, Joanna Pokojska, Marzena Tryba?a, Maria Ciunelis, Katarzyna ?ochowska. Rzecz dzieje si? w XVIII-wiecznej Francji. Spektakl w re?yserii Barbary Sass przywozi Teatr Ateneum z Warszawy. Imprez? towarzysz?c? b?dzie otwarcie wystawy X Mi?dzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego, a w Szajna Galerii - ekspozycja plakatów Holgera Matthiesa, austriackiego mistrza tego gatunku sztuki.

KROSNO - Moralno?? pani Dulskiej oraz Sz??liwiec
W weekend publiczno?? obejrzy dwa kolejne spektakle w ramach Kro?nie?skich Spotka? Teatralnych .
W pi?tek o godz. 11, w sali KDK , "Moralno?c pani Dulskiej"- sztuk? Gabrieli Zapolskiej wystawi? s?uchacze Prywatnej Szko?y Wokalno Aktorskiej . Bilety 8z?.
W sobot? "Sz??liwiec" -autorska sztuka Rafa?a Gu?kowskiego w wykonaniu aktorów teatrów Teatru Ma?ego KDK. Godz.18,wst?p wolny

JAS?O - Pro-Scenki
W MDK-1 Przegl?d Uczniowskich Teatrów Profilaktycznych "Pro-Scenki" .Poczatek w pi?tek o godz.11. W programie te? warsztaty teatralne oraz spektakl Zespo?u Teatralnego Agencji "PROXIMA" z Krakowa.

WYSTAWY
Rzeszów - BWA zaprasza
Do 11 grudnia w sali wystawowej Domu Sztuki w Rzeszowie trwa? b?dzie wystawa malarstwa Walentego Wróblewskiego z Lublina. Natomiast w Galerii Ma?ej w tym czasie prezentowa? b?dzie obrazy Barbara Victoria Bokota.

Droga - Do 30 listopada w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie mo?na ogl?da? wystaw? twórczo?ci grupy plastycznej "Droga". Wst?p wolny.

Moje rodzinne - W pi?tek o godz. 18 w OKK "Karton" (ul. Ofiar Katynia 6) nast?pi otwarcie wystawy "Moje rodzinne..." Andrzeja P?ckowskiego, rze?biarza i malarza.

Try?cza - Rysunek satyryczny
W pi?tek o godz. 17 w Urz?dzie Gminy Try?cza w sali narad odb?dzie si? otwarcie wystawy? rysunku satyrycznego Henryka Cebuli.

Jaros?aw - Grafika, malarstwo
Do 2 grudnia w Ma?ej Galerii Miejskiego O?rodka Kultury w Jaros?awiu b?dzie mo?na ogl?da? wystaw? grafiki, malarstwa i rysunku Dagmary Skubisz, absolwentki Wydzia?u Artystycznego UMCS w Lublinie.

Tyczyn - Mi?dzy ostem a ró??
W sali widowiskowej MGOK w Tyczynie mo?na ogl?da? wystaw? fotografii Mieczys?awa A. ?ypa "Mi?dzy ostem a ró?? . Opowie?? o Stanis?awie Kopiec". Wystawa jest czynna do soboty, 10 grudnia.

Stalowa Wola - W stron? Schulza
Muzeum Regionalne szykuje wystaw? prac inspirowanych twórczo?ci? Brunona Schulza. Znajd? si? na niej dzie?a kilkunastu artystów, m.in. Beksi?skiego, Starowieyskiego, Lebensteina i Horowitza oraz samego Schulza. Wernisa? odb?dzie si? w sobot? o godz. 18. Po wernisa?u spotkanie z Joanna Siedleck?, autork? ksi??ki "Wypominki o pisarzach polskich”.

K O N C E R T Y
Sanok - Gary Guthman
W sobot?, o godz. 17, w Sanockim Domu Kultury z koncertem "Salute to swing” wyst?pi gwiazda swingu ameryka?skiego, wirtuoz tr?bki, Gary Guthman. Towarzyszy? mu b?dzie "Trio” Filipa Wojciechowskiego. Bilety kosztuj? 15 z?.

Krosno - D?em w Armagedonie
W niedziel?, o godz. 19, w klubowej sali wyst?pi legendarna grupa D?em. Po koncercie imprez? poprowadzi DJ Bartek. Lokal b?dzie czynny od godz. 18. Bilety w cenie 15 z? (szkolny) i 20 z?.

Rzeszów - WWO
Na ogólnopolska tras? koncertow? wyruszy?a nagrywaj?ca dla Prosto grupa WWO. W pi?tek zarymuj? w klubie Pod Palm?. W trakcie koncertu zaprezentuj? swój najnowszy, dwup?ytowy album. Pó?niej imprezka, któr? nakr?ca? b?dzie DJ Deszczu Strugi. Bilety kupi? mo?na w skateshopach Dibo i Code oraz w klubie.

?wietliki - Najnowszy, nagrany z Bogus?awem Lind?, materia? zatytu?owany "Las Putas Malancólicas" przedstawi? w niedziel? ?wietliki. Koncert odb?dzie si? w klubie Trygon. Start o godz. 20. Bilety w przedsprzeda?y kosztuj? 15z?, w dniu koncertu -18z?.

DLA UCHA
PRZEMY?L - Wiede?czyk z ?a?cuta
W 90 rocznic? ?mierci Theodora Leszetyckiego, koncert po?wi?conym pami?ci tego pedagoga, pianisty i kompozytora. Pocz?tek w pi?tek ,o godz.18, w sali Towarzystwa Muzycznego (Rynek 5).

PRUSIEK gm.Sanok
Jubileusz "Kamratów"
Jubileusz 20-lecia obchodzi kapela ludowa Kamraty. Z tej okazji w sobot? odb?dzie si? wielki koncert. Pocz?tek o godz. 18.

JEDLICZE
Koncert andrzejkowy
W sobot? ,o godz.17, w sali Rafinerii Nafty, wyst?pi? arty?ci Gliwickiego Teatru Muzycznego. W programie utwory z operetek i musicali, m.in.Rossiniego, Straussa i Lehara.

Co s?ycha? w klubach
Otwiera si? Gramofon - W sobot?, o godz. 20 - d?ugo oczekiwane otwarcie Jazz Club Gramofon (ul. 3 Maja). Gwiazd? wieczoru b?dzie jazzowa formacja Jazz Time – znakomici muzycy graj?cy na co dzie? trasy koncertowe w ca?ej Polsce.

COMPACT
Klub Compact (ul. Sikorskiego 118) zaprasza w pi?tek na bal andrzejkowy. Atrakcj? wieczoru b?dzie zespó? Progres. Pocz?tek imprezy o godz. 20.00. W cenie biletu posi?ki gor?ce, napoje i zak?ski. W sobot? dyskoteka andrzejkowa, na której prezentowane b?d? najnowsze przeboje, a tak?e znane starsze hity z lat 80. i 90.. Start o godz. 21.00. Zabawa do bia?ego rana w rytmach najwi?kszych przebojów.

PIANO
Rzeszowski Piano Club (przy ul. Moniuszki 2) zaprasza w pi?tek na pokaz fryzur Studia 04. Panie o imieniu Katarzyna maj? wst?p gratis. Atrakcj? wieczoru b?dzie strzy?enie w?osów przez profesjonalnych fryzjerów. W sobot? na Summer Memories Party 2 czyli powtórka szalonej wakacyjnej nocy. Andrzejkowe party do bia?ego rana. W programie wró?by, konkursy, promocji i mnóstwo nagród. Pocz?tek imprezy o godz. 20.

AKROPOLIS
Tawerna Grecka Akropolis (ul. Rynek 18) zaprasza w pi?tek, sobot? i niedziel? na romantyczn? kolacj? przy ?wiecach. Z okazji andrzejek specjalne zestawy w promocyjnych cenach.

KWADRAT
Nowo otwarty klub muzyczny Kwadrat przy istniej?cej ju? restauracji (ul. Przesmyk 6) zaprasza na pi?tkow? dyskotek? przedandrzejkow?. Wst?p dla osób powy?ej 21 roku ?ycia

AKADEMIA
W pi?tek klub zaprasza na z?ote przeboje z p?yt. Go?ciem wieczoru b?dzie zespó? New Porter. W sobot? Akademia zaprasza na imprez? z super muzyk?, extra klimatami oraz z wieloma niespodziankami! G?ówn? atrakcj? tego wieczoru b?dzie o pó?nocy pokaz najnowszej kolekcji firmy RESERVED. W ?rod? ze swoim repertuarem zago?ci w Akademii grupa D?EM! Mówi si? o nich "polscy Rolling Stonesi". I faktycznie - co? w tym jest. Cho?by ze wzgl?du na ?ród?a muzyki, ?onglowanie stylami, konsekwencj? i sta?, pod wzgl?dem którego coraz mniej maj? równych. No i ze wzgl?du na skomplikowane, nie wolne od dramatów dzieje... A w czwartek w klubie Indios Bravos. Pocz?tek koncertu o godz. 21

LE MADAME
Klub-restauracja Le Madame (ul. Matejki 8) zaprasza w pi?tek na Brown Sugar Party (R&B, soul, funky, latino, old disco). W sobot? wieczór andrzejkowy. W programie: krakowski zespó? SET-UP, wró?ka Regina, DJ Konrad oraz konkursy z nagrodami.

MIRAMONTI
Rzeszowska restauracja (przy ul. Moniuszki 2) zaprasza w pi?tek na dyskotek? andrzejkow? w rytmie lat 60.,70.,80. Pocz?tek o godz. 20. W sobot? dancing z muzyk? na ?ywo. Start o godz. 20. W niedziel?, poniedzia?ek, wtorek, ?rod? - wieczorki andrzejkowe przy muzyce z lat 60. - 80.

ALIBI
Rzeszowski klub Alibi (ul. Mickiewicza 13) zaprasza w pi?tek i sobot? na dyskotek? andrzejkow? do bia?ego rana w rytmach samych hitów.

IMPERIUM
Klub Imperium w Bratkowicach zaprasza w sobot? dyskoteka andrzejkowa. Zagra go?? specjaalny dj Bezzo. Dziewczyny do godz. 21.30 wst?p gratis. W niedziel? klub zaprasza na pyszn? pizz?.

ATTIC
Pub Attic w S?dziszowie M?p. (ul. 3 Maja 31) to lokal z cyklu "3 w 1". Jest tu pub, pizzeria i dyskoteka. W pi?tek i sobot? dyskoteka. W ?rod?, 30 listopada, odb?dzie si? karaoke, a po nim dyskoteka andrzejkowa do bia?ego rana. Wst?p zawsze wolny. Dla kibiców projekcja meczy. Atutem s?dziszowskiego pubu jest oryginalny klimat, cz?ste promocje i... pyszna pizza.

H2O
Legendarny klub H20 (ul. Rynek 9) zaprasza w pi?tek i sobot? na super imprez?. Dla wszystkich andrzejkowych go?ci szalone promocje. Wst?p wolny.

NA SPORTOWO
RZESZÓW - Z przewodnikiem za miasto
W niedziel? odb?dzie si? kolejna wyprawa z cyklu "W niedziel? za miasto z przewodnikiem PTTK". Trasa: H?udno - Izdebki Do przej?cia ok. 12 km. Zbiórka ch?tnych w niedziel?, o godz. 7 na dworcu g?ównym PKS (stanowisko nr2) . Powrót do Rzeszowa przewidziany jest na godz.14. Ca?kowity koszt biletów ok. 20 z?.

PRZEMY?L
Emocje pod koszem - Mecz Amatorskiej Ligi Koszykówki M??czyzn "ALBA". Pi?tek godz. 19.15, niedziela -godz.16.30-18.30 (po 4 mecze). Hala przy ul. Mickiewicza. Wst?p wolny.

Zagraj w szachy - Turniej szachowy Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Sobota -godz. 9.15. Hala przy ul. MIckiewicza, sala kolumnowa. Wystartowa? mo?e ka?dy.

Ma?e bramki
Mecze o mistrzostwo Amatorskiej Ligi "Pi?tek" , Niedziela-godz.9-14.30. Hala przy ul. Mickiewicza.Wst?p wolny.

JAROS?AW
Relaksowe kopanie - Halowe rozgrywki Pi?karskiej Ligi "Pi?tek". Sobota-godz. 14-20. Hala przy ul. Sikorskiego. Wej?cie bezp?atne.

SANOK
Dzieci na ?y?wach - W sobot? i niedziel? na torze lodowym "B?onie" odb?d? si?Ogólnopolskie Zawody Dzieci w ?y?wiarstwie Szybkim. Poprzedzi je uroczyste otwarcie toru po jego modernizacji (sobota, godz.9.30). Zawody rozgrywane b?d? w kategoriach do lat 10,11,12 i 13. W sobot? b?d? to biegi indywidualne, w niedziel? dru?ynowe. Pocz?tek godz. 9.30

WKRÓTCE
Koncert Gra?yny Augu?cik
W Filharmonii Rzeszowskiej 4 grudnia o godzinie 19. odb?dzie si? niezwyk?y koncert Gra?yny Augu?cik, Cracow Klezmer Bend i Johna McLean. Bilety w cenie 30 z? normalny i 20 z? ulgowy.

Koncert Filharmonii Narodowej
W niedziel?, 11 grudnia w sali MDK w ?a?cucie o godz. 17 odb?dzie si? koncert nadzwyczajny Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej. Koncert poprowadzi Jan Lewtak, koncertmistrz Filharmonii. Koncert organizuje ?a?cucka filia krakowskiego Odzia?u Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego.

?yczymy udanego weekendu !
CIT w Rzeszowie
Sylwia Hausner

?ród?o: Super Nowo?ci , GC "Nowiny", www.gazeta.pl
Źródło: CIT Rzeszów Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.611 secs