G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15135
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2890
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37291

.:Wiadomości z Podkarpacia

29 listopada 2005 godzina:13.07(Czytań: 1602)
:: Nowa hala widowiskowo-sportowa w Sanoku ::
W Sanoku dobiega ko?ca najwi?ksza jak do tej pory inwestycja w historii miasta - budowa Hali Widowiskowo - Sportowej z lodowiskiem. Do tej pory Sanok jako miasto z tradycjami turystyczno - sportowymi posiada?o w swoich zasobach sztuczne lodowisko po?o?one w centrum miasta, utrzymywane za pomoc? przestarza?ych technologii mro?eniowych (amoniak), stanowi?ce zagro?enie dla mieszka?ców i ?rodowiska naturalnego.
Dlatego podj?to decyzj? o wy??czeniu lodowiska z eksploatacji i budowie hali Widowiskowo- Sportowej z Lodowiskiem.
Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Sanoku stanowi jedn? z priorytetowych inwestycji w dziedzinie infrastruktury sportowo-turystycznej. Hala wraz z zmodernizowanym torem jazdy szybkiej spe?niaj?cym wymagania organizacji imprez mi?dzynarodowych, basenem, hotelem, terenami rekreacyjnymi stanowi? b?dzie nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny.

Tanie linie lotnicze z Rzeszowa - Rozk?ad przylotów i odlotów oraz inne przydatne informacje na stronie: Airport Rzeszów


Inwestycja rozpocz??a si? w pa?dzierniku ubieg?ego roku a ju? na stycze? 2006 planowane jest pierwsze mro?enie tafli lodowiska.
Jak wynika z samej nazwy hala nie tylko pe?ni? b?dzie funkcje lodowiska, ale tak?e b?dzie mog?a s?u?y? innym dyscyplinom sportowym a tak?e imprezom widowiskowo - artystycznym.
W ci?gu 24 godzin, b?dzie mo?liwe zamontowanie na lodzie pod?ogi. B?dzie ona wykorzystywana jako boisko do: pi?ki r?cznej koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego. Za jedn? z bramek umieszczona zosta?a 300 metrowa scena wraz z zapleczem , na której b?d? mog?y si? odbywa? ró?nego rodzaju wyst?py.
Powierzchnia u?ytkowa hali Widowiskowo- Sportowej z Lodowiskiem wynosi 7397,92 m2. Na parterze umieszczone zostan? kasy, szatnie dla zawodników, toalety dostosowane do potrzeb osób niepe?nosprawnych, pokoje s?dziów, pomieszczenia porz?dkowo-administracyjne i gospodarcze. Hala zosta?a zaprojektowana z uwzgl?dnieniem minimalizacji kosztów eksploatacji. Bardzo niskie wspó?czynniki przenikania ciep?a dla ?cian zewn?trznych i dachu, systemy klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, tylko niezb?dna ilo?? otworów okiennych i drzwiowych zapewni? niskie koszty utrzymania obiektu.
Podczas meczów hokejowych i innych imprez sportowych na trybunach b?dzie mog?o zasi??? 3000 ludzi, natomiast podczas imprez widowiskowych, koncertów, pokazów liczba ta wzro?nie do oko?o 4500.
Do utrzymania lodowiska zostan? zastosowane nowoczesne technologie mro?eniowe (glikol) nie b?d?ce zagro?eniem dla ?rodowiska naturalnego.
O?wietlenie b?dzie odpowiada?o wymogom TV. B?dzie to tzw. o?wietlenie dynamiczne, tzn. b?dzie mo?liwe dostosowywanie mocy o?wietlenia do rodzaju imprezy. Obiekt b?dzie równie? wyposa?ony w nowoczesny system monitoringu.
Przed obiektem znajduje si? du?y funkcjonalny parking mog?cy pomie?ci? oko?o 180 samochodów i 5 zatok autobusowych.

Budowa Hali Widowiskowo -Sportowej w Sanoku to jeden z g?ównych priorytetów w dziedzinie infrastruktury sportowo- turystycznej w regionie Polski po?udniowo - wschodniej. Hala wraz z torem jazdy szybkiej stworzy doskona?e warunki do uprawiania sportów zimowych w okresie znacznie wyd?u?onym w stosunku jakie daje aura pogodowa Hala b?dzie s?u?y?a sportowcom, spo?eczno?ci lokalnej i przybywaj?cym do Sanoka turystom.
Ju? w chwili obecnej s?yszymy zapowiedzi organizacji w Sanoku imprez rangi ogólnopolskiej i mi?dzynarodowej. Istniej? zapewnienia Polskiego Zwi?zku Hokeja na Lodzie, ?e Sanok w 2006 roku b?dzie aren? Mistrzostw ?wiata w Hokeju na Lodzie do lat 21, b?d? jednego z mi?dzynarodowych turniejów hokeja na lodzie EIHC. Ponadto hala stwarza doskona?e warunki do organizacji imprez kulturalno - rozrywkowych.
28.11.2005 Burmistrz Miasta Sanoka og?osi? konkurs na: NAZW? HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ”. Wszystkich zainteresowanych odsy?amy na stron? www.sanok.pl, www.um.sanok.pl, gdzie znajd? Pa?stwo regulamin konkursu.
Źródło: UM Sanok, Wojtek Pajestka Autor: Informacja Nades?ana

Galeria zdjęć

Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.670 secs