G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

02 grudnia 2005 godzina:13.52(Czytań: 2942)
:: Imprezy i porpozycje na weekend 2-4.12.2005 r. ::
W Filharmonii Rzeszowskiej
Dziadek do orzechów
W niedziel? o godz. 11.00 Filharmonia Rzeszowska zaprasza dzieci i doros?ych na spektakl muzyczno-baletowy "Dziadek do orzechów" Piotra Czajkowskiego. Wszystkie dzieci, które przyb?d? do filharmonii przywita sam ?w. Miko?aj.

Koncert Gra?yny Augu?cik
W Filharmonii Rzeszowskiej w niedziel? o godzinie 19.00 odb?dzie si? niezwyk?y koncert Gra?yny Augu?cik, Cracow Klezmer Bend i Johna McLean. W programie: muzyka klasyczna, ba?ka?ska, polska, ?ydowska oraz jazz. Bilety w cenie 30 z? normalny i 20 z? ulgowy. >>>Kalendarium Roczne Filharmonii Rzeszowskiej

WYSTAWY
Rzeszów - BWA zaprasza
Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie zaprasza na dwie wystawy. W dolnej sali wystawowej Domu Sztuki trwa wystawa malarstwa Walentego Wróblewskiego z Lublina. Artysta uprawia malarstwo, grafik?, rysunek, cz?sto ??cz?c te techniki ze sob?. - Nie mam formu?ki na okre?lenie mojej twórczo?ci. Wiem tylko, ?e jest ona rejestrem intuicyjnie sugerowanych spostrze?e? i skojarze? - mówi Walenty Wróblewski.

Natomiast w Galerii Ma?ej mo?na ogl?da? obrazy Barbary Victorii Bokoty. Artystka urodzi?a si? w 1967 roku w Ropczycach. Uprawia malarstwo sztalugowe, akwarel?, rysunek i grafik? u?ytkow?. W swej twórczo?ci du?? wag? przywi?zuje do pejza?u. Maluje w plenerze. Pod motywem z pozoru sielskich widoków ukrywa wiele przemy?le? i emocji.

Stalowa Wola - W stron? Schulza
Muzeum Regionalne szykuje wystaw? prac inspirowanych twórczo?ci? Brunona Schulza. Znajd? si? na niej dzie?a kilkunastu artystów, m.in. Beksi?skiego, Starowieyskiego, Lebensteina i Horowitza oraz samego Schulza. Wystawa czynna do 11 bm. W sobot? muzeum nieczynne, w niedziel? od godz. 16 do 19, a w pozosta?e dni od 8 do 15.30

K O N C E R T Y
Stalowa Wola - Walcz? o „?osia”
W sobot?, w Miejskim Domu Kultury, odb?dzie si? fina?owy koncert Festiwalu „GO Rock”.
Z ponad 100 zg?oszonych kapel, w koncertach eliminacyjnych zagra?o 23. Do fina?u dosta?y si?: 004 i Monstrum (Rzeszów), Beltaine, Mama Selita i Organizm (Warszawa), Weed (Pruszków), Anofug (Bytom), Majestic (Gda?sk) i ?mielej (Kielce). Jako gwiazda wieczoru wyst?pi Corruption.
Zwyci?zca dostanie 3 tys. z?, sesj? nagraniowa w profesjonalnym studio oraz statuetk? „Du?ego ?osia”. ?osia, ale ma?ego, dostanie wybraniec publiczno?ci. Pocz?tek koncertu o godz. 18. Bilet - 7 z?. jam

Strzy?ów
Knajpa Przysta? zaprasza na rodzinne szantowanie z wroc?awskim zespo?em Pod Masztem. Impreza rozpocznie si? w niedziel?, o godz.17 Bilety w przedsprzeda?y kupi? mo?na za 8z?

Rzeszów
Barbórkowy Hey
Wszystko skupi si? wokó? wydanego w tym tygodniu przez grup? Hey kr??ka "Echosystem". Rzeszowska Akademia b?dzie jednym z miejsc, przez które przetoczy si? zimowa trasa "Echosystem tour". Znakiem rozpoznawczym grupy jest Ka?ka Nosowska, która znów b?dzie swym ?piewem i tekstami intrygowa?, wzrusza?, ironizowa?, opowiada? o niebanalnych historiach. Nie zabraknie znanych i uznanych kawa?ków, jak "Teksa?ski", "4 pory roku", "Moja i Twoja nadzieja", ale b?d? te? nowe, np. grana ju? cz?sto w rozg?o?niach radiowych mi?osna ballada "Mimo wszystko". Supportem Heya b?dzie grupa Penny Lane, w której gra m.in. Wojtek "Lala" Kuderski, na co dzie? perkusista Myslovitz, oraz muzycy z Negatyw i Lenny Valentino.

Akademia, 4 grudnia (niedziela), pocz?tek ok. godz.19. Wcze?niej , o godz.15 , muzycy spotkaj? si? z fanami w dziale muzycznym Media Markt. Bilety mo?na kupi? w CH Europa II (restauracja "Akademia" i sklep muzyczny "Best"). W przedsprzeda?y kosztuj? 25z?. W dniu koncertu -30z?.

VARIETE i CELLO SESSION
UNDERGROUND Pub (Rzeszów ul. Matejki 10 )
Start imprezy godz.18 ; Wst?p: 10 / 12 pl . Koncert , w klimatach Apokaliptyki, rozpocznie grupa Cello Sesion.

Grupa Variete powsta?a 20 lat temu. W latach debiutu byli uwa?ani za czo?owego przedstawiciela"cold wave". Kilkakrotnie zagrali na deskach jarocinskich, cz?stuj?c niepokoj?c? odmian? surowego gitarowego trasu oraz charaktern? poezj?, to krzycz?cego, to szepcz?cego do mikrofonu Grzegorza Ka?mierczaka.
Po wydaniu trzech p?yt zespó? zawiesi? dzia?alno??. W miedzyczasie zespó? nagrywa? p?yty z Miko?ajem Trzask?, Andrzejem Przybilskim i Karolem Szymanowskim.
Powracaja najnowszym materia?em "Nowy Materia?". P?yta ta to skr?t w klubowe wr?cz bity z elementami dub'u i jazzu, zale?ny jednak ca?y czas od charakterystycznej basowej motoryki.

Sanok - Muzyka M?odych
Koncerty drugiej edycji festiwalu Muzyka M?odych u Franciszkanów, od grudnia odbywa? si? b?d? w Sanoku. Inauguracja festiwalu w sobot?, 3 grudnia o godz. 19.15.
Na pierwszym koncercie pt. "Zdrowa? b?d? Maryja" mo?na b?dzie us?ysze? krakowskiego organist? ?ukasza Kmiecika oraz m?ski kwartet wokalny "Triplum", specjalizuj?cy si? g?ównie w wykonywaniu muzyki dawnej.

IMPREZY
RZESZÓW
Taneczne miko?ajki
W sobot? w sali widowiskowej WDK w Rzeszowie odb?dzie si? kolejna edycja "Podkarpackiego Przegl?du Zespo?ów Tanecznych - Miko?ajki 2005". Zespo?y dzieci?ce wyst?pi? w bloku od godz. 10 do 11, m?odzie?owe od 13.30 do 15.30. Wst?p wolny.

Ogólnopolski Miko?ajkowy Turniej Ta?ca Towarzyskiego GASIEK 2005
Pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa
4 grudnia 2005 r. (niedziela) Centrum Widowiskowo-Sportowe w Rzeszowie przy ul. Podpromie 10
cz??? I - godz. 9.30
cz??? II - godz. 12.30
cz??? III - godz. 17.00

Bilety: 25 z? (ca?odzienny), 15 z? (na jedn? cz???), 6 z? (m?odzie? szkolna). Dzieci do lat 6-ciu - wst?p wolny.

Miko?aj w Heliosie
W zwi?zku ze zbli?aj?cym si? Dniem ?wi?tego Miko?aja, Kino Helios w Rzeszowie od soboty do wtorku w godz. 8.30 - 18.30 go?ci? b?dzie tego wyj?tkowego Siwobrodego Staruszka. Ulubieniec wszystkich dzieci b?dzie cz?stowa? s?odyczami, a swoich wybra?ców obdarowywa? mi?? niespodziank?.

Pokaz dekoracji
W sobot?, 3 grudnia, w Zielonym Klombie w Rzeszowie odb?dzie si? pokaz wykonywania dekoracji ?wi?tecznych. Flory?ci zaprezentuj? najnowsze trendy w zakresie stroików, choinek i ozdób sto?u.

KROSNO
?wi?teczny kiermasz
W sobot? o godz. 10 w hallu biurowca Nowy Styl w Kro?nie odb?dzie si? ?wi?teczny kiermasz. Ozdoby ?wi?teczne - kartki, ?a?cuchy, figurki, stroiki w?asnor?cznie przygotowali wychowankowie Domu Dziecka w Sanoku. Dochód ze sprzeda?y ozdób przeznaczony zostanie na bie??ce potrzeby sanockiej placówki (m.in. na organizacj? zimowego wypoczynku). Kiermasz potrwa do wyczerpania si? ozdób.

G?OGÓW M?P.
Show dla ka?dego
W sobot? o godz. 10 w Gminnym Domu Kultury w G?ogowie M?p. odb?dzie si? konkurs "Muzyczny show dla ka?dego". Dzieci i m?odzie? zaprezentuj? ulubione i popularne utwory znanych piosenkarzy i zespo?ów muzycznych.

Miko?ajki integracyjne
W niedziel? o godz. 14.30 w Gminnym Domu Kultury w G?ogowie M?p. odb?dzie si? impreza dla wszystkich dzieci. Go?ciem specjalnym b?dzie ?w. Miko?aj, który przygotowa? niespodzianki dla uczestników miko?ajków integracyjnych. Miko?ajki umil? wyst?py zespo?ów tanecznych.

LUBACZÓW
Miko?ajki jazzowe
Miejski Dom Kultury w Lubaczowie zaprasza w sobot? o godz. 18.00 na "Miko?ajki Jazzowe". Wyst?pi zespó? Globertrotters.

PRZEMY?L
Operetka i musical
W pi?tek o godz. 19 na Zamku Kazimierzowskim w Przemy?lu koncert pt. "W krainie operetki i musicalu". Wyst?pi? primadonna operetki, sopranistka Gra?yna Brodzi?ska.

Co s?ycha? w klubach
BWA Kawiarnia
W pi?tek, po kilkumiesi?cznej przerwie- wielkie otwarcie kawiarni BWA. W klimatach rockowo-bluesowych zagra Bezmruta Band. W trakcie koncertu wiele atrakcji, promocji, konkursów i gratisów.

GRAMOFON Jazz Club (Rzeszów ul. 3 Maja 13 ) -wieczory z muzyk? na ?ywo
2 grudnia -wyst?pi formacja Stronger Staff Quarted z gitarzyst? Markiem Koniecznym
3 grudnia - koncertowa sobota: Latino Jazz Night
Wieczór z gor?c? muzyk?, rodem z Kuby i okolic
Gwiazd? wieczoru b?dzie formacja Latino Jazz Brothers.

PIANO
Rzeszowski Piano Club (przy ul. Moniuszki 2) zaprasza w pi?tek na hip hop na ?ywo, a w sobot? na "barbarkow? noc z gwiazdami". We wtorek w prezencie "miko?ajkowa naskoteka".

FORMALINA
UPSIDE DOWN W sobot? w Formalinie mieszank? punka i melodyjnego hc zaserwuje bydgoski Upside Down. Koncert rozpocznie si? o godz. 19. Wst?p -10z?.

KWADRAT
Nowo otwarty klub muzyczny Kwadrat przy istniej?cej ju? restauracji (ul. Przesmyk 6) zaprasza w pi?tek na muzyk? klubow?: hause, latino, vokal, a w sobot? na przebojowe hity. Wst?p dla osób powy?ej 21 roku ?ycia.

AKADEMIA
W pi?tek klub zaprasza na imprez? ASPEKT CREW-RAP NIGHT, która odb?dzie si? w górnej sali Azyl. Wst?p wolny.
W sobot? Akademia zaprasza na super imprez?, któr? rozkr?ci DJ-MIKO?AJ EXHIBICJONISTA. Przyjd? i szalej na maxa. W niedziel? ze swoim repertuarem zago?ci w Akademii grupa HEJ, która promowa? b?dzie swój nowy album! Pocz?tek koncertu ok. godz. 19. Bilety: przedsprzeda? 25 z?, w dniu koncertu 30 z?.

LE MADAME
Klub-restauracja Le Madame (ul. Matejki 8) zaprasza w pi?tek Brown Sugar Party czyli taneczny koktajl muzyczny (muzyka lata 60. - 70.). W sobot? rytmy klubowe. Dobra muzyka taneczna do bia?ego rana. W niedziel? After party. Gra DJ Konrad.

MIRAMONTI
Rzeszowska restauracja (przy ul. Moniuszki 2) zaprasza w pi?tek na dyskotek? w rytmie lat 60.,70.,80. Pocz?tek o godz. 20. W sobot? dancing z muzyk? na ?ywo. Start o godz. 20.

ALIBI
Rzeszowski klub Alibi (ul. Mickiewicza 13) zaprasza w pi?tek muzyka klubowa, a wi sobot? dyskotek? do bia?ego rana w rytmach samych hitów. Prowadzi dj C:door.

IMPERIUM
Klub Imperium w Bratkowicach zaprasza w sobot? na miko?ajkow? dyskotek?. Zagra go?? specjalny dj EL'VIZ. Dla pierwszych 50 osób p?yta mix przebojów gratis. Du?o konkursów, niespodzianek i prezentów od ?wi?tego Miko?aja. Dziewczyny do godz. 21.30 wst?p gratis. W niedziel? klub zaprasza na pyszn? pizz?.

ATTIC
Pub Attic w S?dziszowie M?p. (ul. 3 Maja 31) to lokal z cyklu "3 w 1". Jest tu pub, pizzeria i dyskoteka. W pi?tek i sobot? dyskoteka. W ?rod? odb?dzie si? karaoke. Wst?p zawsze wolny. Dla kibiców projekcja meczy i skoków narciarskich. Atutem s?dziszowskiego pubu jest oryginalny klimat, cz?ste promocje i... pyszna pizza.

H2O
Legendarny klub H20 (ul. Rynek 9) zaprasza w pi?tek i sobot? na dyskotekowe szale?stwo w rytmach r'n'b. Imprez? poprowadzi dj Spinx i jego go?cie. Wst?p wolny.

NA SPORTOWO
RZESZÓW
Z PTTK za miasto
W niedziel? odb?dzie si? kolejna wyprawa z cyklu "W niedziel? za miasto z przewodnikiem PTTK". Trasa: Ropczyce - Zawada. W programie m. in. zwiedzanie ko?cio?a sanktuaryjnego i zabytkowej karczmy w Zawadzie. Do przej?cia ok. 18 km. Koszt wycieczki 10 z?.

PRZEMY?L
W góry z "Karpatami"
W sobot? Klub Górski PTTK "Karpaty" poprowadzi rajd na trasie : Nowosió?ki Dydy?skie-Kalwaria Pac?awska-Wysoka Góra-Sopotnik-Leszczyny-?ysa-Bry?owa-Makowa. D?ugo?? trasy ok. 14 km. Zbiórka ch?tnych o godz. 7.10 na dworcu PKS w Przemyslu.

Szachy dla ka?dego
Miko?ajkowy Turniej z cyklu "Przemyskie Talenty" M?odzie?owy Dom Kultury. Sobota, od godz. 9.30. Wystartowa? mo?e ka?dy.

JAROS?AW
Emocje pod siatk?.
Miko?ajkowy turniej siatkówki kadetek ,z udzia?em dru?yny z ?a?cuta, Rzeszowa i Jaros?awia . hala przy ul. Sikorskiego. Niedziela, od godz. 9. Wst?p jest darmowy.

SANOK
XXI ZAWODY BARBÓRKOWE O LAMP? GÓRNICZ?
3 i 4 grudnia br. na Torze Lodowym B?onie w Sanoku odb?d? si? - XXI Zawody Barbórkowe o Lamp? Górnicz? - g?ówn? nagrod? Dyrektora Naczelnego Przedsiebiortwa Górnictwa Nafty i Gazu Oddzia? w Sanoku.
Zawody rozgrywane s? w ramach Pucharu Polski i Ogólnopolskich Zawodów Klasyfikacyjnych.
Rozpoczynaj? si? 3 grudnia o godz. 16,00, oraz 4 grudnia o godz. 10,00. Uczestnicz? wszyscy najlepsi zawodnicy, którzy aktualnie nie startuj? na zawodach Pucharu ?wiata.

WKRÓTCE
Spotkanie z Muminkami
We wtorek, 6 grudnia, w sali widowiskowej MDK w Lubaczowie odb?dzie si? spektakl "Ach, te Muminki" w wykonaniu Dzieciencego Teatru "Lentylki". W programie: wizyta ?w. Miko?aja i wr?czenie prezentów.

Koncert Makossa
Koncert zespo?u Makossa odb?dzie si? 9 grudnia o godz. 19.00 w restauracji Pod kominkiem w Koma?czy. Cena biletów 20 z?.

Halka
Estrada Rzeszowska zaprasza na "Halk?" Stanis?awa Moniuszki w wykonaniu Opery ?l?skiej. Oper? podziwia? b?dziemy mogli w sali Filharmonii Rzeszowskiej 10 grudnia o godz. 17.00. Bilety w cenie 40 z?.

XXIII Spotkanie Cymbalistów
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza na XXIII Spotkanie Cymbalistów, które odb?dzie si? 10 (w godz. 11.00 - 14.00) i 11 grudnia (godz. 15.00) w klubie Bohema WDK.

Gie?da narciarska
Je?li chcesz sprzeda? lub zamieni? sprz?t narciarski przyjd? na gie?d? narciarsk?, która odb?dzie si? 10 grudnia w budynku restauracji "Pod kominkiem". Pocz?tek o godz. 10.30.

?yczymy udanego weekendu !
CIT w Rzeszowie
Sylwia Hausner

?ród?o:
Super Nowo?ci, GC "Nowiny",
www.gazeta.pl, www.imprezy.rzeszow.pl,
www.franciszkanie.pl

A TAK?E W PRZEMY?LU:
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki
2 grudnia (pi?tek), godz. 19.00 -Koncert „W krainie operetki i musicalu” – Primadonna operetki Gra?yna Brodzi?ska – sopran oraz Andrzej Kostrzewski – baryton, Jerzy Ostapiuk – bas, Miros?aw Feldgebel – fortepian. Koncert prowadzi Jerzy Wo?niak. (sala widowiskowa Zamku Kazimierzowskiego)

4 grudnia (niedziela), godz. 11.00 - „Miko?ajki Fredrowskie” : Bajka H.Ch. Andersena „Królowa ?niegu” - org.: Tow. Dramatyczne im.A. Fredry „Fredreum” oraz PCKiN (Zamek Kazimierzowski)

Przemyska Biblioteka Publiczna
WYSTAWY:
"Jan Kasprowicz - w 145. rocznic? urodzin" (od 16 listopada do 10 grudnia)

"Najpi?kniejsze miejsca ?wiata" - wystawa ksi??ek krajoznawczych (od 1 do 15 grudnia)

Galeria Sztuki Wspó?czesnej
11.11 - 6.12 - Jurek Lis - malarstwo , Jubileusz 25-lecia pracy twórczej.

Urodzi? si? w 1954 roku. Studia w Pa?stwowej Wy?szej Szkole Sztuk Plastycznych we Wroc?awiu. Dyplom otrzyma? w 1980 roku w pracowni malarstwa Konrada Jarodzkiego. Laureat wielu nagród i wyró?nie? Trzykrotny stypendysta Ministra Kultury i Sztuki.

Zespó? Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie
5.11 - 4.12.2005 r. w Galerii ARP w Krasiczynie mo?na obejrze? wystaw? prac Marleny Makiel-H?drzak i Renaty Szyszlak-Niewiadomskiej.
Centrum Kulturalne- 30 lat instytucji wojewódzkiej
(www.Przemy?l24.pl)
Źródło: CIT Rzeszów Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.660 secs