G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

15 grudnia 2005 godzina:8.13(Czytań: 1695)
:: Krosno kryje w sobie bogactwo wód mineralnych !!! ::
Krosno posiada bogate w jod wody mineralne, dziesi?ciokrotnie przewy?szaj?ce pod tym wzgl?dem s?ynne wody w Iwoniczu Zdroju – wynika z bada? doc. W?adys?awa Chajeca (pracownika Instytutu Górnictwa Nafty i Gazu w Kro?nie, w latach 1945-1990).
Jak wynika z udost?pnionych przez doc. W?adys?awa Chajeca dokumentacji hydrogeologicznych, Krosno i jego okolice s? bogate w wody mineralne. To w?a?nie jemu zawdzi?czamy wiedz? na temat zasobów wód mineralnych.

Podczas prowadzenia bada? w latach 50-tych w poszukiwaniu ropy naftowej w okolicach Krosna analizowa? on przy okazji pobrane próbki wody w nawierconych otworach wiertniczych. W latach powojennych zebra? bogat? dokumentacj? hydrogeologiczn? (oko?o 400 analiz wód) z terenu od Ha?kówki (ko?o Jas?a) przez Jaszczew, Potok, Krosno a? do Trze?niowa. Z analizy tej wynika, ?e obszar ten jest wyj?tkowo zasobny w wody mineralne charakteryzuj?ce si? ró?norodnym sk?adem (jodki, chlorki, siarczany, wodorow?glany, sód, potas, wap?, magnez), którego mo?e nam pozazdro?ci? niejedno uzdrowisko polskie. Prawdopodobnie wyst?puj? na tym obszarze na ró?nych g??boko?ciach wody wodorow?glanowe s?one, jodowe wapniowo-magnezowo-sodowe, solanki oraz woda siarkowodorowa, której ?ród?o zlokalizowane zosta?o w dzielnicy Bia?obrzegi. Natomiast na terenie miasta Krosna rozpoznane zosta?y otworami naftowymi wody: solanka jodkowo-bromkowa. Dzi?ki temu posiadamy informacje i mamy podstawy s?dzi? o istniej?cych cennych ?ród?ach wód mineralnych na terenie Krosna i w jego okolicach.

Z przeprowadzonych przez doc. Chajeca bada? wód mineralnych wynika, ?e wody te s? zasobne w minera?y i maja du?e w?asno?ci lecznicze. Charakter chemiczny tych wód jest ró?norodny i dzi?ki temu ich walory lecznicze mog?yby przynie?? ulg? wielu chorym ludziom w dolegliwo?ciach tj. choroby go??cowe, niektóre schorzenia ?o??dkowe oraz choroby skórne (woda siarkowo-wodorowa).
Ma?o które uzdrowisko w Polsce dysponuje tak? ró?norodno?ci? naturalnych wód mineralnych jak w?a?nie Krosno. Z bada? porównawczych doc. Chajeca kro?nie?skich wód mineralnych z wodami innych polskich uzdrowisk wynika, ?e wody te dziesi?ciokrotnie przewy?szaj? pod wzgl?dem zawarto?ci jodu s?ynne wody w Iwoniczu Zdroju, czterokrotnie ?ród?a ciechoci?skie i dwukrotnie wody z okolic Jastrz?bia Zdroju.

Uj?cie wód mineralnych przynios?oby znaczne korzy?ci mieszka?com i miastu jak równie? jednostce posiadaj?cej koncesj? na wydobycie tych wód. Dlatego mo?e kto? przedsi?biorczy zainteresowa?by si? tak bezcennymi wodami mineralnymi i zrobi? „ zdrowy interes” (w ca?ym tego s?owa znaczeniu) na uruchomieniu produkcji kro?nie?skiej wody mineralnej.

Opracowa?a mgr in?. Sylwia Korwacz-Szajna
Źródło: Urz?d Miasta Krosna Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.658 secs