G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

16 grudnia 2005 godzina:13.18(Czytań: 2377)
:: PROPOZYCJE IMPREZ NA WEEKEND 16-18.12.2005 r. ::
IMPREZY - RZESZÓW
V Kiermasz ?wi?tecznych Rozmaito?ci
W dniach 17-18 grudnia w hali na Podpromiu.W sprzeda?y m. in. choinki naturalne i sztuczne, szeroki asortyment ozdób choinkowych, lampek i szopek, a tak?e: wyroby z gliny, wikliny, bursztynu, kamieni szlachetnych, minera?ów i wosku. Nie zabraknie srebrnej bi?uterii, kosmetyków renomowanych firm, malarstwa tradycyjnego, haftowanych serwet i obrusów.
Po raz pierwszy prezentacja na ?ywo ta?ców ludowych, obrz?dów ?wi?tecznych, kol?d, pastora?ek, a tak?e degustacje wypieków i potraw wigilijnych.
Kiermasz trwa? b?dzie w godzinach od 9.00 do 19.00.

Za?piewaj? kol?dy
Rejonowe eliminacje do XII Ogólnopolskiego Festiwalu Kol?d i Pastora?ek w B?dzinie- sobota, 17 grudnia , godz.8.30, dolny ko?ció? MB Salety?skiej przy ul. D?browskiego. Przes?uchania potrwaj? do pó?nych godzinych wieczornych. B?d? otwarte dla publiczno?ci. We?mie w nich udzia? 48 wykonawców z ca?ego Podkarpacia (chóry, zespo?y, soli?ci).

Andersen w WDK
WDK w Rzeszowie zaprasza w sobot? o godz. 17 doros?ych i m?odzie? na film "Hans Christian Andersen i jego cie?".

Przed?wi?teczny kiermasz
Rzeszowski WDK zaprasza na przed?wi?teczny kiermasz r?kodzie?a artystycznego, który odb?dzie si? w niedziel? w godz. 11 - 16 w sali wystawowej WDK. Na wystawie b?dzie mo?na zakupi? stroiki, ozdoby choinkowe, hafty, obrazy, bi?uteri?, kompozycje kwiatowe.

Pokazy kina niezale?nego
WDK w Rzeszowie, "Cinema", "Filmforum.pl", SDT - Film, Warszawska Szko?a Filmowa, Heyah-KLAPS i Stowarzyszenie "J'arte" zapraszaj? na pokazy kina niezale?nego "Cinema Off", w ramach których zaprezentowana zostanie retrospektywa "Toru? Film Festival - TOFFI 2004". Dodatkowo b?dzie mo?na obejrze? najnowsze filmy Karola Ramone z Jas?a pt. "Mimoza" i "W poszukiwaniu zyskanego czasu". Pokaz odb?dzie si? w sali widowiskowej rzeszowskiego WDK w pi?tek o godz. 18. Kolejny pokaz zaplanowany jest na 17 stycznia o godz. 18.

Natomiast pokazy Kina Niezale?nego "Off - publicystyka" odbywaj? si? w pi?tek o godz. 19 w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej. Wst?p na wszystkie pokazy jest bezp?atny.

Pokaz zdj?? z Kaukazu
Podkarpacki Klub Podró?nika zaprasza na pokaz zdj?? o filmu z Kaukazu, wej?cie na Elbrus; autorstwa Paw?a Bi?czyckiego i Bogdana Deca. Pokaz odb?dzie si? we wtorek o godz. 19 w pubie "Atmosfera" (ul. Grunwaldzka 26).

KOLBUSZOWA
JARMARK ADWENTOWY
Miejski Dom Kultury zaprasza na Jarmark Adwentowy , który odb?dzie si? w niedziel? w godz.10-16.
Oprócz tradycyjnych ozdób choinkowych b?dzie mo?na podziwia? ró?nego rodzaju stroiki i wyroby r?kodzielnicze. W trakcie spotkania odb?dzie si? te? pe?ne kol?d "?wi?teczne karaoke"

ROPCZYCE
Kiermasz ?wi?teczny
W pi?tek i sobot? w godz. 8 - 20 w Centrum Kultury w Ropczycach odbywa? si? b?dzie kiermasz. B?dzie mo?na kupi? prace ?wi?teczne (ozdoby, kartki, stroiki) wykonane przez wychowanków i pensjonariuszy m.in. Domu Pomocy Spo?ecznej w Lubzinie, Caritas w Ropczycach, Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach oraz ?rodowiskowego Domu Pomocy w Ropczycach. Natomiast wystawa i kiermasz stroików ?wi?tecznych El?biety Kosydar odb?dzie si? w dniach 17 - 23 bm. w godz. 8 - 20. Otwarcie wystawy nast?pi w pi?tek (16 bm.) o godz. 18.
KROSNO
Jubileuszowe kol?dowanie
W Dzieci?cym Konkursie Piosenki Ludowej, Kol?d i Pastora?ek bior? udzia? uczennice i uczniowie wszystkich klas szkó? podstawowych i gimnazjów regionu Pogórza Karpackiego. Laureaci eliminacji ?rodowiskowych wezm? udzia? w finale regionalnym Konkursu, który odb?dzie si? w sobot? o godz. 10 w sali widowiskowej Kro?nie?skiego Domu Kultury. Wst?p na przes?uchania jest wolny.

MIEJSCE PIASTOWE
Kol?dy i pastora?ki
Koncert Galowy laureatów VII Konkursu Kol?d i Pastora?ek odb?dzie si? w niedziel?, w sali GOK. Pocz?tek o godz. 15. Wst?p wolny.

W Filharmonii Rzeszowskiej
Oratorium na Bo?e Narodzenie
W pi?tek o godz. 19 w Filharmonii Rzeszowskiej odb?dzie si? przed?wi?teczny koncert w programie którego znajdzie si? "Oratorium na Bo?e Narodzenie" "A kto si? odda w rado??". Muzyk? do utworu skomponowa? W?odzimierz Korcz, a s?owa Ernest Bryll. Orkiestrze Filharmonii towarzyszy? b?d? soli?ci m.in.: Alicja Majewska, Krystyna Pro?ko, Dorota Osi?ska, Marek Ba?ata, Zbigniew Wodecki.

Teatr
Alicja w Krainie Czarów - W niedziel? o godz. 15 na deskach Teatru im. Wandy Siemaszkowej odb?dzie si? premiera musicalu "Alicja w Krainie Czarów" wed?ug L. Carrolla w re?yserii Cezarego Domaga?y, z muzyk? Tomasza Bajerskiego i scenografi? Jerzego Rudzkiego. W roli Alicji wyst?puj? Zuzanna Madejska i Martyna Kubiak.
Chyba nie ma osoby, która nie zna historii o dziewczynce przeniesionej przypadkiem do magicznej krainy. Ta niezwyk?a opowie?? zaczyna si? w momencie, gdy Alicja spotyka nieco dziwacznego Bia?ego Królika, który z niewiadomych powodów nies?ychanie si? ?pieszy. Alicja - bardzo logicznie my?l?ca osóbka - zaintrygowana nietypowym zachowaniem zwierzaka, postanawia pobiec jego ?ladem. Wpada do g??bokiej nory, na dnie której znajduje si?… kraina snu, pe?na cudów. Królik zostaje przewodnikiem Alicji po tym zaczarowanym ?wiecie, gdzie dziej? si? niesamowite rzeczy i gdzie spotka? mo?na ca?? gromad? niewiarygodnie dziwnych stworze?.
"Alicja w Krainie Czarów" to ?wietna propozycja dla wszystkich. Spektakl pe?en przygód i fantazji, humoru i magii, z cudownymi piosenkami, wspania?? muzyk?, uk?adami choreograficznymi i pi?knymi barwnymi kostiumami.

Mój boski rozwód
W pi?tek i sobot? o godz. 18 Teatr Siemaszkowej zaprasza na szalenie dowcipn?, b?yskotliw? i inteligentn? komedi? o mi?o?ci, i zdradzie, o przyja?ni i seksie, o przemijaniu i rado?ci ?ycia, o kobiecych t?sknotach i odwiecznych problemach w stosunkach damsko-m?skich.
Spektakl "Mój boski rozwód" to pe?ne humoru, ale i ?yciowej m?dro?ci teksty, zabawne sytuacje, momenty zaskakuj?ce, ?mieszne i wzruszaj?ce sprawi?, ?e ka?dy spojrzy na swoje ?ycie zupe?nie inaczej.
Kay zapewnia?a mnie, ?e pierwsze 50 lat w ?yciu kobiety to s? te najgorsze. Mówi?a, ?e powinnam spojrze? na swoje ?ycie jak na smakowity obiad, a na m??czyzn? jak na dodatek – przyjemny, ale niekonieczny. Poradzi?a mi, ?ebym si? sobie o?wiadczy?a, sama przyj??a o?wiadczyny i sama wysz?a za siebie. Aby… kocha? siebie a? do ?mierci. ?miejcie si? jak chcecie, ale mi to pomog?o.

WYSTAWY
BWA zaprasza - W sali górnej mo?na ogl?da? pokonkursow? wystaw? "Obraz, Grafika, Rysunek, Rze?ba Roku 2005", a w sali dolnej wystaw? znakomitego grafika, profesora W?odzimierza Kotkowskiego. W Galerii Ma?ej mo?na ogl?da? malarstwo Marcina Ruta. Wystawy potrwaj? do 15 stycznia 2006 r.

Autoportret - W niedziel? o godz. 16 w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli odb?dzie si? otwarcie wystawy pokonkursowej "Autoportret" oraz wystawy "Krajobrazy i martwe natury z ameryka?skiej kolekcji Toma Podla".

K O N C E R T Y
Rzeszów - AKADEMIA Co? dla hiphopowców
W pi?tek klub zaprasza na koncert P?omie? 81 i Ten Typ Mes, Support Aspect Crew Esaubei. Imprez? poprowadzi Dj OSA. Wst?p od 18-roku ?ycia. Bilet 25 z?.

COMA w Rzeszowie
Akademia, 18 grudnia, godz. 18
W 2004 roku byli u nas i grali w malutkim koncertowym studiu Radia Rzeszów. W lipcu tego samego roku na Festiwalu Rockowym w W?gorzewie otrzymali trzy nagrody (publiczno?ci, dziennikarzy i g?ówn? festiwalu) i ...3 beczki piwa, które od razu rozparcelowali w?ród swoich fanów. Potem by?a m.in. nominacja i Fryderyk w kategorii 'Najlepszy album roku - Rock" za ich niesamowite dzie?o 'Pierwsze wyj?cie z mroku". Wszyscy oczekuj?cy sprawnie ?ongluj?cego emocjami wokalisty Piotra Roguckiego ?piewaj?cego "Leszka ?ukowskiego", "Spadam" oraz ci??kich gitarowych riffów tworz?cych niepowtarzalny balladowy klimat b?d? mogli zapa?? w COM? 18 grudnia w rzeszowskiej Akademii.
Bilet 20/25 z?

IKS BAND
W niedziel? o godz. 18 w sali widowiskowej WDK odb?dzie si? koncert Zespo?u Jazzu Tradycyjnego "IKS BAND".

JAZZ NA ?YWO Jazz Club Rzeszów, ul. 3 Maja 13
Pi?tek: "Swing, lata 20., lata 30." Muzyka z filmu Vabank w wykonaniu zespo?u Top Swing, mile widziane kapelusze, cygara i wszystko, co kojarzy si? z tamtym klimatem. Top Swing zagra wiele niezapomnianych ameryka?skich standardów z tego okresu.
Sobota: "Latino Jazz Night". Gor?ce rytmy jazzu latynoskiego. Gwiazd? wieczoru b?dzie zespó? "Latino Jazz Brothers". W sk?adzie m.in.: Dominik Muszy?ski - instrumenty perkusyjne i przeszkadzajki, Dominik Miet?a - tr?bka oraz Marek Konieczny - gitara. Tego wieczoru królowa? b?dzie salsa, samba i inne gor?ce klimaty rodem z Ameryki Po?udniowej i Afryki, oczywi?cie z nutk? jazzu.

Strefa Chaosu III ; Pod Palm?, 16 grudnia
Kolejna ods?ona cyklicznej dawki alternatywnych d?wi?ków ju? 16 grudnia. Na scenie klubu Pod Palm? zagra formacja Punk Ma?olaty. Maskotka tej eydcji "Strefy..." graj?ca mieszank? grunge, punka, hard-rocka, zafascynowana dokonaniami The Offspring, imponuje równie? wiekiem (od 12-14 lat). Kolejna grupa 004 ma na swoim koncie ?wie?o wydany album "El Diablo". Ostatnimi czasy Seevy, Mayo, Fish Dick i Stona du?o koncertuj? i mo?na powiedzie?, ?e wypracowali swój niepowtarzalny styl krzy?uj?c metal, hard-core ze szczypt? punka. Gwiazd? III edycji tego minifestiwalu b?dzie grupa Jesus Chrysler Suicide, której p?yta "Schizovirus 0" w podsumowaniu miesi?cznika "Tylko Rock" znalaz?a si? na li?cie 100 najwa?niejszych p?ytowych dzie? lat 90. Koncertem Pod Palm? zespó? zainicjuje tras? "Tur podkarpacki". Autorzy "?wini na tronie" zaprezentuj? premierowe kompozycje z maj?cego ukaza? si? pod koniec lutego 2006 r. nowego kr??ka. Mechaniczny chaos mi?dzy wyst?pami zespo?ów oraz po koncercie wprowadza? b?dzie DJ Lols.

Kolbuszowa - Ostro w Domu Kultury
Hard core, ska, punk i regge -na tak? mieszank? mo?ecie liczy? odwiedzaj?c w sobot? Miejski Dom Kultury. Wyst?pi? Pignation z Pabianic, Blood Is The Harvest z ?odzi, Zdrajca z Przemy?la oraz kolbuszowskiej grupy Lemoor, Readcloser i Formic Aicid. Pocz?tek o godz.19. Wst?p -6z?.

Rzeszów, Stalowa Wola, Tarnobrzeg
Tur podkarpacki Jesus Chrysler Suicide 16-18 grudnia
Legenda rzeszowskiej sceny alternatywnej - Jesus Chrysler Suicide rusza w tournee. Tym razem "zara?ona Schizovirusem" zostanie publiczno?? naszego regionu. "Tur podkarpacki" zaryczy z?owieszczo w nast?puj?cych miejscach:
Pi?tek, 16 grudnia w Rzeszowie w klubie Pod Palm? razem z formacj? 004, godz.20.30. Bilet 8 z?.
Niedziela, 18 grudnia, Stalowa Wola, razem z grup? Cerebrum klub Ultima, godz.19.
Czwartek, 22 grudnia, Tarnobrzeg, Blues&Rock, godz. 20.30.

?a?cut - Koncert dobroczynny
W niedziel? o godz. 16 w sali widowiskowej w MDK w ?a?cucie odb?dzie si? koncert dobroczynny na rzecz Fundacji Pomocy M?odzie?y im. Jana Paw?a II. W programie wyst?py zespo?ów tanecznych i wokalnych. W przerwie koncertu odb?dzie si? kiermasz ?wi?teczny.

Co s?ycha? w klubach .
PIANO - Rzeszowski Piano Club (przy ul. Moniuszki 2) zaprasza w pi?tek na "Soul Black Music For You", a w sobot? na "Sunny Time" czyli s?oneczn? sobótk?. W poniedzia?ek w klubie zabawa do bia?ego rana "Sain't Szczepan", w ?rod? muzyka lat 60. - 90, a w czwartek szalona noc "Brasil i tylko Brasil".

KWADRAT
Nowo otwarty klub muzyczny Kwadrat przy istniej?cej ju? restauracji (ul. Przesmyk 6, boczna Mickiewicza) zaprasza w pi?tek na house, latino, R&B. Sobota najlepsza w Kwadracie... Wst?p dla osób powy?ej 21 roku ?ycia.
AKADEMIA
W sobot? Akademia zaprasza na HOUSE OPPENING CELEBRATIONS cz??? 2. Pokaz najnowszej kolekcji firmy HOUSE oraz wielkie otwarcie nowego sklepu w PLAZA RZESZÓW. Pierwszych 300 osób ma na imprez? wst?p wolny. W niedziel? ze swoim repertuarem zago?ci w Akademii zespó? COMA. Ceny biletów: przedsprzeda?: 20 z?, a w dniu koncertu 25 z?. Pocz?tek koncertu ok. godz. 19.
KINO Rzeszów
W pi?tek w pubie Kino zagra DJ Clermont Ferrand. W sobot? z DJ-Leniviec. Niedziela to karaoke.
ATTIC
Pub Attic w S?dziszowie M?p. (ul. 3 Maja 31) to lokal z cyklu "3 w 1". Jest tu pub, pizzeria i dyskoteka. W pi?tek i sobot? dyskoteka. Wst?p zawsze wolny. Dla kibiców projekcja meczy i skoków narciarskich. Atutem s?dziszowskiego pubu jest oryginalny klimat, cz?ste promocje i... pyszna pizza.
AKROPOLIS
Restauracja Tawerna Grecka Akropolis - pierwsza w Rzeszowie nale?nikarnia (ul. Rynek 18) zaprasza w pi?tek, sobot? i niedziel? na romantyczn? kolacj? przy ?wiecach. Dla go?ci specjalne karty rabatowe.
TRYGON
Magowie Psychodelicznej Nuty zapraszaj? w pi?tek na: "WINTER PSYCHEDELIC RACE". Gdzie? W klubie TRYGON (Pi?sudskiego 31). Start o godz. 21. Wjazd 6 z?.
POD PALM?
Klubie w pi?tek odb?dzie si? trzecia STREFA CHAOSU. Zagraj? JESUS CHRYSLER SUICIDE, 004 oraz PUNK MA?OLATY. Impreza rozpocznie si? o godz. 20. Bilety w cenie 8 z? do nabycia przed koncertem oraz w sklepach Dibo (ul. Kopernika 4), Code (ul. Matejki 16).

HOBBY
Rzeszów - Z PTTK za miasto
W niedziel? odb?dzie si? kolejna wyprawa z cyklu "W niedziel? za miasto z przewodnikiem PTTK". Trasa: Odrzyko? - W?glówka. W programie zwiedzanie: w Odrzykoniu - zamek Kamieniec, w W?glówce - dawna cerkiew zamiesza?ców, d?b Poganin. Do przej?cia 12 km. Koszt wycieczki 12 z?.

NA SPORTOWO
KROSNO - URODZINY MOSiR-u
Z okazji 30-lecia Miejskiego O?rodka Sportu i Rekreacji , w niedziel? od godz.15, w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bursaki, zmierzy? si? mo?na w konkurencjach sportowych i pos?ucha? grupy VIR (na zako?czenie , godz.19). Wst?p darmowy.

?yczymy udanego weekendu !
CIT w Rzeszowie
Sylwia Hausner

?ród?o: Super Nowo?ci , GC "Nowiny" , www.gazeta.pl , www.erzeszow.pl
Źródło: CIT Rzeszów Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.633 secs