G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

06 stycznia 2006 godzina:13.05(Czytań: 2510)
:: IMPREZY: PROPOZYCJE NA WEEKEND 6-8.01.2006 R. ::
IMPREZY
Film i komiks - W sobot? w godz. 12 - 17 w studiu audiowizualnym Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie odb?dzie si? Noworoczne Spotkanie z Anime i Sekcj? Komiksow?. W programie projekcje filmów i prezentacje prac komiksowych.

Zabawa taneczna
Klub Seniora z Osiedla Tysi?clecia zaprasza na zabaw? taneczn?, która odb?dzie si? w sobot? o godz. 17 w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Kochanowskiego w Rzeszowie.

Dyskusyjny Klub Filmowy w Kro?nie
5 - 26 stycznia, godz. 19, Kro?nie?ski Dom Kultury, ul. Bieszczadzka. Kino Kro?nie?skiego Domu Kultury zaprasza na kolejna seri? filmów w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego 16 mm. W styczniu obrazy mistrza francuskiej Nowej Fali - Francois Truffaut.
5 stycznia "G?adka skóra" (1964), psychologiczny portret dojrza?ego m??czyzny uwik?anego w romans z m?oda dziewczyn?;
12 stycznia "Skradzione poca?unki" (1968), historia Antoine poszukuj?cego dla siebie odpowiedniego zaj?cia i prawdziwej mi?o?ci;
19 stycznia "Ma??e?stwo" (1970), bezkompromisowe prawdy i paradoksy instytucji ma??e?stwa w dalszych losach Antoine Doinela, bohatera "Skradzionych poca?unków";
26 stycznia "Zielony pokój" (1978), film opowiadaj?cy o wp?ywie ?mierci na tych jeszcze ?yj?cych.
Bilety w cenie 6 z?, karnet na wszystkie filmy w cenie 20 z?.

Kol?dy i pastora?ki
Krosno - W sobot? ,o godz. 16,w ko?ciele pw.?w. Piotra i Jana z Dukli -VI Euroregionalny Koncert Kol?d.

Jas?o - W JDK w sobot? -fina?owy koncert laureatów XI Konkursu Kol?d i Pastora?ek -"Na nut? kantyczek". Pocz?tek o godz. 16.

Rymanów - W niedziel? o godz. 15, w sali kina "Irys" odb?dzie si? wieczór z kol?d?.

Strzy?ów - Alicja Majewska i W?odzimierz Korcz wyst?pi? w niedziel? na scenie Domu Kultury "Sokó?". Pocz?tek o godz. 16

Straszydle - W sobot? -"Spotkanie z kol?d?". Od godz.16, na scenie za?piewa Zespó? Pie?ni i Ta?ca "Lubenka" , a pastora?ki Zespó? ?piewaczy "Lubenianki". Widowisko kol?dnicze przedstawi Zespó? Straszydlanie.

B?a?owa, Futoma - Charytatywne koncerty kol?d i pastora?ek odb?d? si? w pi?tek, o godz. 18, GOK w B?a?owej i w niedziel?, o godz. 14.30 w podstawówce w Futomie. Pieni?dze zbierane b?d? na ratowanie klasztoru w Borku Starym.

Op?atek u pi?sudczyków - Podkarpacki Zwi?zek Pi?sudczyków zaprasza w niedziel? na spotkanie noworoczne. O godz. 11 rozpocznie si? msza w ko?ciele przy ul. 3 Maja-kol?dy za?piewa m?odzie? z Centrum Sztuki Wokalnej przy PZP. O godz. 12-spotkanie w siedzibie przy ul. Jagiello?skiej.

Koncert Noworoczny - Przemy?l. W pi?tek ,na Zamku Kazimierzowskim , z Galowym Koncertem Noworocznym wyst?pi Przemyska Orkiestra Kameralna. Pocz?tek o godz. 19

Zagraj? w farze - Jas?o. Noworoczny koncert odb?dzie si? w niedziel?, w ko?ciele farnym o godz. 16.30. W programie: Bach, Vivaldi, Charpentier, Purcel i Widor

Spotkanie chórów - Kraczkowa. II spotkanie chórów gminy ?a?cut odb?dzie si? w niedziel? w ko?ciele. Wystapi? m.in.Fraza z Kosiny, Camerata z Soniny i Alcanto z Albigowej

FILHARMONIA
W pi?tek, 13 bm., o godz. 19 w Filharmonii Rzeszowskiej odb?dzie si? koncert. Orkiestr? poprowadzi dyrygent pochodz?cy z Rzeszowa - wychowanek prof. Jerzego Katlewicza - Tomasz Chmiel, solist? koncertu b?dzie wybitny pianista - Janusz Olejniczak. S?aw? da? mu VIII KONKURS CHOPINOWSKI w 1970 roku i dzi? wci?? znany jest w kraju oraz za granic? przede wszystkim jako interpretator muzyki Chopina. W programie koncertu znajd? si? utwory znane i lubiane a b?d? to: Uwertura do "Snu nocy letniej" F. Mendelssohna, Koncert fortepianowy f – moll op. 21 F. Chopina oraz I i II Suita z op. Carmen G. Bizeta.

TEATR
Komicznie, lirycznie, tragicznie - W ten weekend w rzeszowskim Teatrze im. Wandy Siemaszkowej pos?uchamy historii ludzi opowiedzianych s?owami Agnieszki Osieckiej i zobaczymy szalenie dowcipn?, b?yskotliw? i inteligentn? komedi? "Mój boski rozwód".
Spektakl "Cafe Sax" zobaczymy w sobot? i w niedziel? o godz. 18 na du?ej scenie. W spektaklu "Cafe Sax" zaprezentowane zostan? najwi?ksze przeboje, do których teksty napisa?a Agnieszka Osiecka. Ta wielka poetka codzienno?ci, potrafi?a zamyka? najwa?niejsze sprawy w najprostszych s?owach. "Mi?dzy wierszami"...
Spektakl "Mój boski rozwód" zobaczymy w sobot? i w niedziel? o godz. 17 na ma?ej scenie.

WYSTAWY
BWA zaprasza - W sali górnej mo?na ogl?da? pokonkursow? wystaw? "Obraz, Grafika, Rysunek, Rze?ba Roku 2005", a w sali dolnej wystaw? znakomitego grafika, profesora W?odzimierza Kotkowskiego. W Galerii Ma?ej mo?na ogl?da? malarstwo Marcina Ruta. Wystawy potrwaj? do 15 stycznia 2006 r.

Rysunek, grafika - W Galerii Teatru "Maska" w Rzeszowie mo?na ogl?da? prace Reginy S?abiak. Galeria czynna jest codziennie w godz. 8 - 20. Wystawa potrwa do 22 stycznia.

Ceramika, malarstwo - W Galerii WDK mo?na podziwia? prace uczestników Warsztatu Terapii Zaj?ciowej dzia?aj?cego przy Domu Pomocy Spo?ecznej w Rzeszowie. Na ekspozycj? sk?adaj? si?: ceramika, tkanina artystyczna, malarstwo i metaloplastyka. Jubileuszowa wystawa potrwa do 15 bm.

KONCERTY
Dante Luciani Quintet - (Jazz Club Gramofon; Rzeszów Pt 06.01 ; 21:00)
Dante Luciani, puzonista jazzowy pochodz?cy z Philadelphi w Pennsylvanii wyst?pi w pi?tek w Jazz Clubie Gramofon. Muzyk obecnie mieszka w Miami na Florydzie, gdzie jest profesorem jazzu w klasie puzonu na tamtejszym uniwersytecie. Mo?na go us?ysze? w Inter-outer Continental Quintet Ira Sullivana. Nagrywa? i wyst?powa? m.in. z takimi gwiazdami jak Randy Brecker, Bob Mintzer, Richie Cole, Frank Sinatra, Natalie Cole czy Ray Charles i wieloma innymi. W Rzeszowie ameryka?skiemu puzoni?cie towarzyszy? b?d? znakomici polscy muzycy: Marcin ?lusarczyk – saksofon, Maciej Adamczak – kontrabas, Pawe? Dobrowolski – perkusja, Dominik Wania - piano.
Koncert rozpocznie si? ok. godz. 21. gkr

Koncert chórów - W niedziel? o godz. 14 w ko?ciele parafialnym w Kraczkowej odb?dzie si? II Spotkanie Chórów Gminy ?a?cut "Z kol?d? w Nowy Rok". Wyst?pi m.in. chóry: "Fraza", "Camerata", "Alcanto", "Chanson". Imprezie towarzyszy? b?dzie autorska wystawa fotograficzna Emila Padiaska z Albigowej "Lasy i przyroda w Gminie ?a?cut".

Kol?dowanie Steczkowskich - Justyna Steczkowska i jej równie utalentowane rodze?stwo, wyst?pi? dzi? w ko?ciele Opatrzno?ci Bo?ej z koncertem kol?d i pastora?ek. Justynie b?dzie towarzyszy? zespó? „Ludofoniarze”, prowadzony przez jej brata Paw?a. Stalowa Wola; pocz?tek koncertu o godz. 17.30. Wst?p wolny.

Blues w Jamie - Krosno.Klub Studencki "Jama" w Rynku, zaprasza na koncert Wheatbreada Johnsona, ameryka?skiego gitarzysty i wokalisty bluesowego. Sobota, godz. 20.30

NA SPORTOWO
Z PTTK za miasto - W niedziel? odb?dzie si? kolejna wyprawa z cyklu "W niedziel? za miasto z przewodnikiem PTTK". Trasa: Jasionka areoklub - Wysoka G?ogowska - Por?by - Stobierna - Krzywe. Do przej?cia ok. 12 km. Wyjazd autobusem MPK linia nr 2, odjazd z p?tli autobusowej o godz. 8.15. Powrót do Rzeszowa ok. godz. 15.30.

Wyjazdy na narty - W ka?d? sobot? i niedziel? PTTK organizuje wyjazdy na narty Karlików - Magura Ma?astowska - Pu?awy. Odjazd o godz. 6.30. Rodzaje wyjazdów: jednodniowe i dwudniowe. Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? miejsc ch?? udzia? w wycieczce nale?y wcze?niej zg?osi? telefonicznie, tel. 017 852-88-60.

HOBBY
Gie?da staroci - W niedziel? w III Liceum Ogólnokszta?c?cym w Rzeszowie w godz. 7 - 12 odb?dzie si? gie?da staroci.

KLUBY
AKADEMIA - Karnawa?owe z?ote przeboje
Klub zaprasza w pi?tek na bajecznie karnawa?ow? imprez?, podczas której b?d? grane najwi?ksze przeboje. Pierwszych 30 par wst?p gratis. W sobot? znakomita muzyka, najlepsi DJ-eje. Pierwszych 200 pa? wst?p wolny.

Dyskoteka nastolatków
W styczniu klub Akademia przygotowa? niespodziank? dla wszystkich nastolatków. Specjalnie dla nich w pi?tek dyskoteka. Pocz?tek o godz. 16.30. Koniec imprezy o godz. 20.30.

Koncert Fisz Tworzywo
W pi?tek, 13 stycznia, w klubie Akademia odb?dzie si? koncert Fisz Tworzywo. Bilety w cenie 20 z?, a w dniu imprezy 25 z?.

LE MADAME
Klub-restauracja Le Madame (ul. Matejki 8) zaprasza w pi?tek na koktajl muzyczny lat 60 i wspó?czesnych, a w sobot? na rytmy klubowe z DJ Konradem. W niedziel? taneczne After Party. We wszystkie czwartki karaoke (?piew) i latino (taniec).

PIANO
Rzeszowski Piano Club (ul. Moniuszki 2) zaprasza w pi?tek na karnawa?owe szale?stwo z dj VIAGR?, a w sobot? party do rana z dj CRISEM. W ?rod? du?o polskiej... z dj NORKIEM. W czwartek w klubie r&b i funky zagra dj ZAQ.

MIRAMONTI
Rzeszowska restauracja (ul. Moniuszki 2) zaprasza na dyskotek? w rytmach lat 60 - 80. W sobot? karnawa?owy dancing z muzyk? na ?ywo. Pocz?tek imprezy o godz. 20.

ALIBI
Rzeszowski klub Alibi (ul. Mickiewicza 13) zaprasza w pi?tek i sobot? na karnawa?owe dyskoteki - muzyka klubowa i mix przebojów.
JAZZ CLUB
Rzeszowski Jazz Club Gramofon (ul. 3 Maja 13) zaprasza w styczniu na granie na ?ywo od wtorku do soboty: wtorki - jamm sesion, ?rody - piosenka poetycka, czwartki – standardy jazzowe, pi?tki - muzyczne niespodzianki, soboty - Latino Jazz Night. W ten pi?tek wyst?pi Dante Luciani Quintet z USA. W sobot? - latino jazz night…z zespo?em Latino Granda, czyli gor?ca noc karnawa?owa… Pocz?tek koncertów we wt, ?r, czw. ok. godz. 20.30, a pt, sob - godz. 21. Rezerwacje tel. 663 44 00 20.

Dante Luciani Quintet - da tylko 3 koncerty w Polsce! Ameryka?skiemu puzoni?cie towarzyszy? b?d? znakomici polscy muzycy: Marcin ?lusarczyk - sax, Maciej Adamczak - konrtabas, Pawe? Dobrowolski - perkusja, Dominik Wania - piano.

PUB ATTIC
Pub Attic w S?dziszowie M?p. (ul. 3 Maja 31) to lokal z cyklu "3 w 1". Jest tu pub, pizzeria i dyskoteka. Dla kibiców projekcja meczy i skoków narciarskich. Atutem s?dziszowskiego pubu jest oryginalny klimat, cz?ste promocje i... pyszna pizza.

IMPERIUM
Klub Imperium w Bratkowicach zaprasza w sobot? na dyskotek? "The word of music" (muzyka ??cz?ca pokolenia). Zagraj? DJ C:Door, DJ Norek, DJ Viagra - rezydent klubu. Wst?p 8 z?. Pierwszych 30 osób wst?p gratis.

POD PALM?
W pi?tek, 13 bm., w klubie Pod Palm? odb?dzie si? czwarta STREFA CHAOSU. Zagraj? OMKARA, DUSZA i BLASFEMIA. Dodatkowo odb?dzie si? pokaz afro-brazylijskiej sztuki walki CAPOEIRA. Impreza rozpocznie si? o godz. 20. Bilety w cenie 8 z? do nabycia przed koncertem.

PUB KINO
Na cykl weekendowych imprez zaprasza Pub Kino . W pi?tek Klubowo Na zim?, czyli rytmy klubowe i r`n`b. W sobot? zagra DJ Leniviec. A dzie? pó?niej -Niedzielne ?wpiewanie. Pocz?tek o godz.20.

FORMALINA
W pi?tek, w pubie Formalina-posylwestrowe Winyl Party, czyli impreza z muzyk? lat 80, gran? z winyli, Za sterami DJ Terror. Wst?p jest darmowy.

ARMAGEDON
W pi?tek za konsolet? Base Attack- twórca hitu "Techno Rocker" (bilet- 7z?). W sobot? -stare hity w nowych wersjach (bilet-10z?, studenci do godz. 21 p?ac? 5 z?)

BOGACZ
Kolbuszowa. W sobot? ,w klubie Bogacz, zagraj? DJ Arus i DJ Erwin. Oprócz klubowej muzyki nie zabraknie konkursów z nagrodami. Pocz?tek o godz. 21
W niedziel? -impreza w rytmach przebojów z lat 60/80. Pocz?tek- godz. 21

WKRÓTCE
Strachy na Lachy /Akademia, 31 stycznia/
31 stycznia w rzeszowskiej Akademii b?dzie mo?na "wci?ga? melodii sztachy", bo dla wszystkich przyby?ych zagraj? Strachy na Lachy. To druga po Pid?amie Porno formacja Krzysztofa Grabowskiego, znanego w polskim muzycznym ?wiatku jako Graba?. Zagraj? u nas po raz pierwszy dlatego te? set-lista nie ograniczy si? do wydanej ostatnio p?yty "Pi?a Tango", uwa?anej ju? przez niektórych krytyków za alternatywny album roku. Gor?co polecam ten koncert wszystkim uwa?nie ws?uchuj?cym si? w teksty Graba?a, notabene nominowanego do tegorocznych Paszportów Polityki, gdy? ka?dy utwór to historia z charakterystyczn? dla Strachów dominant?.

IRA i URSZULA
Krosno. W pi?tek, 13.01.06, o godz. 20, na klubowej scenie zagra IRA.
W niedziel?, 22.01.06, wyst?pi Urszula. Bilety w cenie 25z? i 20z? (ulgowy) mo?na kupi? w Night Clubie Geneza i sklepach muzycznych Axel w Kro?nie i Ja?le. Bilet na 2 koncerty kosztuje 35z?.
Fisz i Tworzywo

Rzeszów. W pi?tek, 13 bm. w Akademii -jedno z najciekawszych zjawisk polskiej sceny hiphopowej- Fisz i grupa Tworzywo Sztuczne. Po koncercie Mordercze After Party.

Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy
XIV FINA? WIELKIEJ ORKIESTRY ?WI?TECZNEJ POMOCY

RZESZÓW - Rynek
Koncertowym miejscem XIV Fina?u b?dzie oczywi?cie rzeszowski Rynek. Pocz?tek o godz. 16.
Wyst?pi?: Punk Ma?olaty z Kolbuszowej, graj?ce kowery Off Spring, Green Day i Nirvany, Dzieci Demokracji z muzyk? ska/rock/reggae, cover band No Có?..., hardcore'owy 5th April z Czech oraz Paprika Korps - mistrzowie polskiego reggae.

Zespó? Szkó? nr 2 w Rzeszowie:
godz. 9 - 11 - co pó? godziny - pokazy udzielania pierwszej pomocy, godz. 12 - pokaz ratownictwa wysoko?ciowego - Harcerska Grupa Ratownicza "Rzeszów”, godz. 13 - koncert kapeli Po Prostu z Przemy?la, godz. 14 - "Rockowe Granie” - uczniowie VII LO, godz. 15 - pokazy akrobatyczne uczniów V LO, godz. 16 - Aukcja WO?P, godz. 17 - Teatr "Bez G?adzika”

Teatr "Maska”
godz. 16.30 - koncert przygotowany przez M?odzie?owy Dom Kultury w Rzeszowie. Zaprezentuj? si? dzieci i m?odzie? pracuj?ce na co dzie? w MDK. Wyst?pia wokali?ci oraz zespo?y taneczne Impet, Ta?cz?ca Ósemka, T-8, Rzeszowianka, Tradycja, Hit, Pere?ki.

?A?CUT
Program XIV fina?u rozpocznie, o godz. 14, przemarsz orkiestry d?tej z Zespo?u Szkó? nr 2. Pó?niej w MDK rozpocznie si? program artystyczny. Wyst?pi? m.in. zespó? ta?ca wspó?czesnego Mikado z Albigowej, Zespo?y Pie?ni i Ta?ca ?a?cut i Ma?y ?a?cut oraz rockowe grupy: The Jetsons, Besiada, Candlemor i Moherety. W przerwach lekcje udzielania pierwszej pomocy oraz pokaz mody przygotowany przez sklep "Dora” w ?a?cucie.
W hali MOSiR, od godz. 14 - turniej pi?ki no?nej o puchar prezesa Transsystemu.

LE?AJSK
godz. 14 - koncert uczniów w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury, godz. 16 - otwarcie wystawy pt. "Fotografia panoramiczna - Joanna Kulis” - sala kameralna MCK, godz. 16 - 22 - koncert Miejskiej Orkiestry D?tej z Le?ajska oraz zespo?ów The Family Power, Meritum, Outsider Blues, Stacja P. - scena przed MCK, godz. 17 - pokaz prze?roczy "Karnawa? w Wenecji”, godz. 18 - pokazy brygady antyterrorystycznej i ratownictwa drogowego, godz. 20 - "?wiate?ko do nieba” - pokaz sztucznych ogni.

D?BICA - Du?o muzyki i sportu
Rynek: godz. 15 - popisy stra?aków, od 16 - wyst?py d?bickich zespo?ów muzycznych (do 19); w przerwach - licytacje; o 20 - "?wiate?ko do nieba”, za zako?czenie koncert zespo?u The Postman z Polkowic.

Domu Sportu: od 15.30 - wyst?py kabaretu, zespo?ów muzycznych i tanecznych, pokazy karate i break dance; o 17 - mecz siatkówki (?e?ska dru?yna Wis?oki oraz zespó? Feniksa D?bica); w przerwach - aukcje (ka?dy, kto mia?by co? do przekazania na licytacj?, mo?e to przynie?? nawet w niedziel? przed rozpocz?ciem wyst?pów).

Szko?a Muzyczna: od 16 - liczne koncerty (do 18).

Poza D?bic? na imprezy zapraszaj? domy kultury w Pustkowie, Starej Jastrz?bce, Brzostku, ?yrakowie oraz Pil?nie.

MIELEC
B?dzie energicznie
Pl. Armii Krajowej: od 15 - koncert m.in. Seven B i D?azga, arty?ci zapowiadaj?, ?e b?dzie weso?o i energicznie.

Night Club (pi?tek): od 21 - pierwsze zbiórki do puszek; potem "Korepetycje z muzyki” (doroczna impreza klubowa) - zagraj? DJe z Mielca i Rzeszowa (wst?p 7 z?).
PS. Mielczanie podczas ubieg?orocznego fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy okazali si? bardzo hojni. Wrzucili do puszek ponad 80 tys. z?otych.

KOLBUSZOWA
Recitale i koncerty
Hala LO: o 12 - fina? rozgrywek pi?ki halowej o Puchar Starosty Kolbuszowskiego; od 16.30 - aukcj? gad?etów.

Dom Kultury: o 17 - recital Eweliny Babiarz (laureatki Szansy na sukces), monodram Edyty Kardy? (laureatka Konkursu Kultury Szkolnej w Rzeszowie);. potem koncert zespo?u muzycznego ratowników drogowych "Nil” w Kolbuszowej (po koncercie pokaz ratownictwa); o 20 - wyst?p zespo?u Suff ze Stalowej Woli, zagraj? te? rockmeni z Nowej D?by i Kolbuszowej.

ROPCZYCE
Raz na rockowo
Centrum Kultury: o 17 - rusza impreza rockowa w sali widowiskowej - zagraj? zespo?y Ciriam z Krosna, Meant To Live z D?bicy, Waterfall z Pustkowa i Backward z Ropczyc, wyst?pi? te? tancerze hip-hopowi z CK w Ropczycach. W.N.

KROSNO
Centrum imprezy b?dzie Rynek.
Sobota, godz. 20 - zap?onie "serce” na budynku wie?owca policji przy ul. Lwowskiej.
Niedziela - Rynek:
Godz. 10 - koncert kol?d w wykonaniu chórów; godz. 11 - 13 - pokazy ratownictwa medycznego, stra?y po?arnej i GOPR Godz. 11.30 - koncert Miejskiej Górniczej Orkiestry D?tej; godz. 13 - 16 - wyst?py zespo?ów Sonante, Iluzja, Swing, Dysonans, formacji tanecznej Gracja, kabaret PPSKAKiB; godz. 16 -17 - Zagraj? Ciryam i ShamMan&Voli ;godz. 17 - Teatr Woskresinnia z Lwowa ;godz. 17.30 - 20 - zagraj? i za?piewaj? wokali?ci Studia Piosenki i Euro Band Music, Yank Shippers i Groovinscy; godz. 20 - ?wiate?ko do nieba i pokaz multimedialny; godz. 20.45 - Gwiazda wieczoru: Monika Brodka; godz. 21.45 - 22 - Teatr Woskresinnia
B?d? liczne licytacje (m.in. prace artystów z Podkarpacia, konik huculski, 3-metrowa lampa naftowa, wielki tort, limitowana seria szklanek z logo orkiestry, gad?ety WO?P). Dla publiczno?ci przygotowano ogromn? pizz? i wiele konkursów.

Imprezy towarzysz?ce:
Godz. 16 w Sali koncertowej Zespo?u Szkó? Muzycznych przy ul. Paderewskiego - Koncert z Serduszkiem.
Godz. 17 w kinie KDK przy ul. Bieszczadzkiej: Wielki Koncert Noworoczny - Prywatna Szko?a Pro Musica, go?? specjalny - satyryk Krzysztof Piasecki.

SANOK
Rockowa Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy; zagraj?: "Monstrum” (Rzeszów), "Krusher” i "Ciryam” (obydwa Krosno) i "Element” (Iwonicz). Czwartek, godz. 19, Klub HAOS, wst?p 10 z?.
Punkowa Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy; zagraj?: "Secesja”, "Apartheid” i "S?odkie Lukrowane Dupcie” (wszystkie Rzeszów), "No Reverse” (Krosno) "The Yet-Sons” (Kosina). Sobota, godz. 19, Klub HAOS, wst?p 8 z?.
?y?wiarska Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy; ?lizgawka na torze lodowym z licznymi atrakcjami. Sobota, godz. 12 - 16, tor "B?onie”, wst?p 3 z?.
Teatralna Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy; spektakl w wykonaniu aktorów z Zespo?u Szkó? Medycznych pt. "Ma?y ksi???”. Czwartek, pi?tek, godz. 9.30 i 11.30, Klub Naftowca. Wst?p 1 z?.
Dzieci?ca Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy; gry i zabawy z wodzirejem. Czwartek, godz. 16, Klub Sanoczanka.
Kulturalna Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy; wyst?py najlepszych zespo?ów Sanockiego Domu Kultury m.in. "Flamenco”, "Pro.gres”, "Sanok”. Niedziela, godz. 17 SDK, wst?p 10 z?.
Wielki Fina? - na Rynku
Godz. 10 - Nasz dobry pocz?tek, a w nim: wyst?py zespo?ów dzieci?cych (Gimnazjum D?ugie, SP Pobiedno, SP Za?u?, ODK Gagatek, Souliki, Zespó? XIV, chór SP 2 Zagórz); godz. 14 - Czas na drug? zmian?, czyli: "Lisznianie”, "Widymo”, "Twierdza”, "Betel”, Orkiestra D?ta z Beska,
Uwaga: W loterii fantowej, prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Zatrudnienia, g?ówn? nagrod? b?dzie komputer.
Godz. 19.30 - Licytacja "Sanockich Serduszek”, czyli zderzenie Tytanów; godz. 20 - ?wiate?ko do nieba, z pokazem sztucznych ogni; godz. 20.30 - Gwiazda Wieczoru - zespó? Tipsy Train

BRZOZÓW
"Wielka Orkiestra” zagra w niedziel? w Brzozowskim Domu Kultury. Koncert rozpocznie si? o godz. 16. Zagraj?: Orkiestra D?ta "Fire band”, zespó? wokalny "Whoops”, Jazz Quarter, Wrack, Blues in Red, Hall of the blind, Jesus Chrysler Suicide.
W przerwach b?d? prowadzone licytacje gad?etów oraz prac artystów zwi?zanych z BDK.

JAS?O
W akcj? WO?P w??cz? si?: Zespó? Szkó? nr 4, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz harcerze z hufca ZHP.
- Setka wolontariuszy, zaopatrzonych w puszki, identyfikatory i serduszka, b?dzie kwestowa?a na terenie Jas?a i powiatu - informuje Agnieszka Mazur-Sopalska, szefowa sztabu. Jego siedzib? b?dzie M?odzie?owy Dom Kultury, w godz. od 7. -21.

LESKO
180 wolontariuszy z ca?ego powiatu b?dzie zbiera? pieni?dze na rzecz WO?P. A w niedziel? na leskim Rynku od godziny 15. zacznie si? wielkie granie.
Rozrusza widowni? orkiestra d?ta BDK pod batut? W?adys?awa Te?niarza, po czym na scenie pojawi? si? zespo?y ?emkowskie z Mokrego i Mucznego, a potem "Zwierzynianie” i "Ropienczanie”. Nie zabraknie tak?e miejscowych zespo?ów z Ogniska Pracy Pozaszkolnej i z hufca ZHP. W przerwach - liczne licytacje m.in. jednego dnia urz?dowania na fotelu burmistrza Leska. O godz. 20 Lesko po??czy si? z ca?? Polsk? poprzez "?wiate?ko do nieba”. Kiedy zga?nie, na scen? wkrocz? gwiazdy: zespo?y "No W?a?nie”, "Yank Shippers” oraz "Zdrajcy”. Wyst?pi z nimi m?oda wokalistka z Uherzec Monika Dobrowolska.

USTRZYKI DOLNE
W niedziel?, od godz. 8., b?dzie kwestowa? 30 wolontariuszy, g?ównie z Zespo?u Szkó? Licealnych, a tak?e z Zespo?u Szkó? Zawodowych i Gimnazjum nr 2. G?ówn? imprez? muzyczn? zaplanowano w Ustrzyckim Domu Kultury. Od godziny 16 do 21 wyst?py zespo?ów rockowych i tanecznych (m.in. Nemesis, Gubernia, Smashing Gum), licytacja obrazów i rze?b pensjonariuszy Domu Pomocy Spo?ecznej w Moczarach, uczniów, jak równie? przedmiotów wystawionych przez w?a?cicieli sklepów.

DUKLA
W niedziel? "Orkiestra” b?dzie gra?a na Rynku. O godz. 15 koncert "Dukla z WO?P”. B?d? tak?e licytacje i pokazy. Wcze?niej (w pi?tek) w Domu Ludowym w Cergowej - koncert "Muzyka dla Orkiestry”.

JAROS?AW
Orkiestra zagra dopiero po raz trzeci. Rok temu wznowi?y dzia?alno?? dwa, niezale?nie kwestuj?ce od siebie sztaby. Teraz po??czy?y si?y. Dlatego na ulice wyjdzie a? 300 wolonatariuszy. 8 stycznia br. w Hali Sportowej w Wi?zownicy odb?dzie si? turniej halowej pi?ki no?nej z udzia?em zespo?ów: KS Promocja Zdrowia San Jaros?aw, Golbalux, Profi Sport, JKS 1909 Jaros?aw, Piast Tuczempy. W niedziel? w godz. 17 - 22 odb?dzie si? koncert fina?owy w hali MOSiR w Jaros?awiu. Zagraj?: zespo?y MOK , zespó? Horpyna, zespó? Klepisko. B?dzie ?wiate?ko do nieba i aukcja orkiestrowych gad?etów oraz darów ró?nych osób.

PRZEMY?L
Sztab Orkiestry b?dzie si? mie?ci? w M?odzie?owym Domu Kultury, przy ul. ?w. Józefa 20. Pieni?dze b?dzie zbiera? ponad 100 wolontariuszy. Koncerty odb?d? si? w Rynku. Wyst?pi?: Centrum Piosenki Dzieci?cej dzia?aj?ce przy SP 15, Zespó? Pie?ni i Ta?ca "Przemy?l”, zespo?y z Centrum Kulturalnego i Klubu Garnizonowego, kapele "Ta Joj” i "San River”. ?o?nierze b?d? sprzedawa? grochówk?, dochód z tej akcji zasili konto orkiestry. O godz. 20 "?wiate?ko do nieba”, a pó?niej imprezy w klubie muzycznym Sing - Sing.

PRZEWORSK
Fina? w Miejskim O?rodku Kultury Pocz?tek o godz. 15. Wyst?powa? b?d? zespo?y z miasta i powiatu przeworskiego oraz kapela przemyska "Po Prostu”. Kwestowa? b?dzie kilkudziesi?ciu wolontariuszy.

LUBACZÓW
O godz. 15 w Miejskim O?rodku Kultury rozpoczn? si? koncerty. Wyst?pi? miejscowe zespo?y oraz go?cie z Zamo?cia i Tomaszowa Lub. Przez ca?y dzie? na stronie www.wosp.lubaczow.pl b?dzie mo?na licytowa? rysunki wykonane przez najm?odszych lubaczowian. Datki b?dzie zbiera? 150 wolontariuszy.

NAROL
O godz. 15 rozpocznie si? impreza na dziedzi?cu przed Urz?dem Miasta. Wyst?pi m?odzie? szkolna, Kapela Ludowa z Cieszanowa i zespó? "Brothers”.

KA?CZUGA
Fina? rozpocznie si? ju? w sobot?, turniejem halowej pi?ki no?nej. W niedziel? koncerty zespo?ów w Miejskim O?rodku Kultury.

BIRCZA
Sztab b?dzie si? znajdowa? w Gminnym O?rodku Sportu, Turystyki i Kultury. Od wczesnego popo?udnia w rynku b?d? wyst?powa? zespo?y szkolne, zespó? "Angus” i kapela Bircza?ska.

DUBIECKO
W tej gminie orkiestra zagra pierwszy raz. Pocz?tek o godz. 13. Gdy b?dzie sprzyjaj?ca pogoda to w centrum, obok pomników. W razie z?ej aury w remizie stra?ackiej. Zaprezentuj? si? zespo?y dzieci?ce i m?odzie?owe z Dubiecka, Dynowa i Harty. Kwestowa? b?dzie 30 wolontariuszy.

SIENIAWA
Imprezy odb?d? si? w kinie "Sokó?”. Wyst?pi Orkiestra D?ta z Sieniawy oraz dzieci i m?odzie?.

PRUCHNIK
Fina? WO?P po??czono z przegl?dem zespo?ów szkolnych. Koncerty odb?d? si? w Gminnym Centrum Kultury. Pocz?tek popo?udniem.

TARNOBRZEG
Weekend w zamku, teleskop i kino domowe trafi? pod m?otek podczas fina?u WO?P w hali tarnobrzeskiego OSiR-U.
XIV fina? orkiestry poprzedz?: reggae party w VIP- pubie (czwartek, 5.bm - wieczorem), rockoteka w Klubie FM (pi?tek, 6 bm) i okoliczno?ciowy seans filmowy po??czony z licytacj? plakatów w kinie "Wis?a” (sobota, godz. 16).
Niedzielne imprezy rozpoczn? si? o godz. 11 - z Placu Bartosza G?owackiego ruszy ulicami kawalkada dziwnych pojazdów.
O godz. 13 fina? przeniesie si? do hali OSiR- u. Tam zaplanowano m.in. pokazy ratownictwa drogowego (godz. 14), wyst?p zespo?u tanecznego "Fram” (godz. 14.15) oraz koncerty zespo?ów - Sami (godz. 18) i Hurt (godz. 20.30).
Na godz. 16.15 zaplanowano licytacj?, z której dochód, jak co roku, zasili konto orkiestry. Tym razem pod m?otek trafi m.in. weekend w zamku w Baranowie Sandomierskim, teleskop firmy Bresser i kino domowe. Nagrodami w loterii fantowej b?d? m.in. discmany, zabawki i gry komputerowe.
Oko?o 19.40 na trybunach stadionu Siarki zap?onie "?wiate?ko do nieba”.

NOWA D?BA
Kto odjedzie starem 25?
Wóz stra?acki licz?cy ponad 40 wiosen b?dzie jedn? z najwi?kszych atrakcji podczas licytacji gad?etów WO?P. Czerwony star 25 jeszcze dwa lata temu je?dzi? w pododdziale bojowym OSP Rozalin.
Jeszcze nie wiemy, jak? poda? cen? wywo?awcz? wozu - powiedzia? nam wczoraj Adam Szurgoci?ski, szef nowodebskiego sztabu WO?P. - Czekamy na to, co zrobi? z nim wojskowi mechanicy, którzy zabrali stara do warsztatu, ?eby go troch? "podrasowa?”. Odk?d OSP w Rozalinie dosta?a nowy samochód, poczciwy star sta? w gara?u nieu?ywany i wymaga teraz porz?dnej kosmetyki.
Licytacja po?arniczego stara rozpocznie si? w niedziel? o godz. 18.00 na tarasie Samorz?dowego O?rodka Kultury.
Nieco wcze?niej b?dzie mo?na wylicytowa? rower górski, sprz?t AGD oraz komplet zegarków: m?ski i damski - wszystko od miejscowych sponsorów, w?a?cicieli sklepów.
Podczas licytacji nie zabraknie te? typowych "orkiestrzanych” kubeczków, koszulek i plakatów, gad?etów podarowanych jak co roku przez Fundacj? Jurka Owsiaka.
Wszystkim uczestnikom licytacji na rozgrzewk? wolontariusze podawa? b?d? prawdziw?, ?o?niersk? grochówk?, za któr? trzeba koniecznie wrzuci? datek do puszki.

STALOWA WOLA
?onglerka ogniem
Niedziela, 08.01. Plac przed Miejskim Domem Kultury, godz. 14.00 - uroczyste rozpocz?cie XIV fina?u WO?P.
14.15 - pokaz dru?yny wikingo-s?owia?skiej Bia?y Wilk. 15.00 - ?piewa Zespó? Pie?ni i Ta?ca Lasowiacy. 15.30 - pokaz dru?yny india?skiej Ayustan Wanin Chikana Wacisa. 16.00 - gra Orkiestra D?ta MDK. 16.15 - pokaz taktyki bojowej w wykonaniu grupy paramilitarnej "Strzelec JS 2018”. 17.00 - koncert Gran's Rock. 17.30 - koncert Banshee (folk irlandzki, celtic). 18.30 - pokaz ?onglerki ogniem.18.45 - koncert RH+ (rock, reggae). 19.45 - pokaz dru?yny india?skiej Ayustan Wanin Chikana Wacisa. 20.00 - ?wiate?ko do nieba. 20.15 - koncert gwiazdy - Shout.

?ród?o: Super Nowo?ci, GC Nowiny, www.gazeta.pl

Opracowanie: CIT w Rzeszowie
Sylwia Hausner
Źródło: CIT Rzeszów Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.595 secs