G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

25 kwietnia 2004 godzina:9.58(Czytań: 1950)
:: XL Ogólnopolski Rajd Studencki - Beskid Niski 2004 ::
Warszawa, 24 kwietnia 2004 r. Zaproszenie czytelników ePodkarpacie.com na XL Ogólnopolski Rajd Studencki „Beskid Niski 2004” 24.04 - 3.05. 2004
Wieczory przy bukowym ognisku, noclegi w malowniczych dolinach i na górskich beskidzkich polanach, niezapomniane widoki a? po horyzont czekaj? na uczestników Ogólnopolskiego Rajdu Studenckiego „Beskid Niski”. Wiosenn? imprez? ju? po raz 40 organizuje Studenckie Ko?o Przewodników Beskidzkich z Warszawy, w tym roku przy wspó?udziale Gminy Dukla i dukielskiego Centrum Informacji Turystycznej.

Rajd „Beskid Niski” to najwi?ksza w Polsce impreza dla ludzi, którzy lubi? chodzi? po górach z plecakiem, spa? w namiocie lub stodole, gotowa? na ognisku. Bierze w niej udzia? ok. 300 osób. W tym roku mi?o?nicy turystyki górskiej mog? wybiera? z po?ród 12 tras rajdowych. Wszystkie wiod? przez najbardziej malownicze zak?tki Beskidu Niskiego i prowadzone s? przez do?wiadczonych przewodników górskich. Do wyboru s? trasy namiotowe (noclegi w namiotach) i stodo?owe (w stodo?ach). Trwaj? od 3 do 10 dni. Pierwsza z grup rajdowych rusza w góry 24 kwietnia, ostatnia 1 maja.
Chcemy by studenci, tu? przed sesj? zapomnieli na chwil? o ksi??kach i odpocz?li od codziennych spraw w czasie górskich w?drówek. Na rajdzie b?dzie okazja, by po?piewa? do rana przy ognisku, pozna? najciekawsze miejsca w Beskidzie Niskim, a na koniec spotka? si? ze wszystkimi uczestnikami na wspólnej imprezie zwanej ze?rodkowaniem, która w tym roku z okazji jubileuszu b?dzie wyj?tkowa- zach?ca Jurek Guterman, kierownik tegorocznego rajdu, student Politechniki Warszawskiej.
Czterdzieste, jubileuszowe ze?rodkowanie odb?dzie si? 2 maja w Kolonii Olchowiec, na terenie gminy Dukla. Nie zabraknie na nim specjalnych atrakcji. Jedn? z nich b?dzie wyst?p zespo?u „Dom o zielonych progach”, zdobywcy m.in. Grand Prix i Nagrody Publiczno?ci na najwi?kszym w kraju festiwalu piosenki turystycznej i studenckiej YAPA 2003 w ?odzi. B?d? te? niespodzianki kulinarne i konkursy z cennymi nagrodami dla uczestników.
By wzi?? udzia? w rajdzie wystarczy zap?aci? 20 z? wpisowego oraz pokry? koszty swojego wy?ywienia (gotujemy sami na ogniskach) i przejazdów PKP i PKS. Przewodnicy SKPB prowadz? grupy na rajdzie za darmo, a ca?a impreza jest niekomercyjna. W rajdzie mog? bra? udzia? tak?e osoby, które ju? nie studiuj? i liceali?ci (za zgod? rodziców).
Szczegó?owe informacje o trasach i zapisach na stronie: www.skpb.waw.pl

Rajd nie odby?by si? bez pomocy: Urz?du Miasta i Gminy Dukla, Politechniki Warszawskiej, Wy?szej Szko?y Handlu i Finansów Mi?dzynarodowych, Centrum Informacji Turystycznej w Dukli, Oficyny Wydawniczej Rewasz oraz firm Janysport, Paker, i Jasio?ka

PRZEDSTAWICIELI REDAKCJI ZACH?CAMY DO WZI?CIA UDZIA?U W ZE?RODKOWANIU !


Informacja o Stowarzyszeniu
Studenckie Ko?o Przewodników Beskidzkich z Warszawy
Kim jeste?my?
Organizacj? studenck? dzia?aj?c? non profit, która powsta?a w 1957 roku i skupia przewodników górskich po Beskidzie Niskim i Bieszczadach. W wi?kszo?ci ludzi m?odych, ale jak na organizacj? z ponad 45-letnimi tradycjami przysta?o mamy te? cz?onków starszych, którzy dzi? s? w Kole instruktorami. To z SKPB Warszawa wywodz? si? m.in. za?o?yciele oficyny Rewasz, Towarzystwa Karpackiego i zespo?u Werchowyna. Wi?cej informacji o SKPB Warszawa mo?na znale?? na naszej stronie www.skpb.waw.pl

Co robimy?
Prowadzimy ludzi po górach i szkolimy kandydatów na przewodników górskich, którzy potem przyst?puj? do egzaminu pa?stwowego. Dwa razy w roku organizujemy du?e imprezy otwarte: Rajd „Beskid Niski” i Rajd „Po?oniny”. Oprócz tego wycieczki weekendowe, autokarowe, rajd „Beskidzki Trakt” dla licealistów i „Akcj? Lato” (letnie obozy studenckie).
Poza imprezami prowadzimy tak?e dzia?alno?? wydawnicz? finansowan? przez Ministerstwo Kultury. Wydajemy rocznik „Magury” po?wi?cony Beskidowi Niskiemu i rocznik „Po?oniny” po?wi?cony Bieszczadom. Publikujemy te? ?piewniki np. z piosenkami ?emkowskimi lub turystycznymi.
Z inicjatywy cz?onków Ko?a powsta?o stowarzyszenie, które chce doprowadzi? do odbudowy jednego z najpi?kniejszych cmentarzy wojennych Beskidu Niskiego -cmentarza na Rotundzie.

Kontakt:
Studenckie Ko?o Przewodników Beskidzkich
ul. Smocza 27
01-048 Warszawa
e-mail: skpb@skpb.waw.pl
Internet: http://www.skpb.waw.pl
Źródło: Informacja w?asna - SKPB Warszawa Autor: Grzegorz

Warto przeczytać:
+ [url=http://autoin
+ [url=http://carins
+ [url=http://udaraa
+
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.676 secs