G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15135
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2891
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37292

.:Wiadomości z Podkarpacia

06 lutego 2006 godzina:22.12(Czytań: 1891)
:: K?usownictwo nadal problemem ::
Wzrost wykrywalno?ci zabójców le?nej zwierzyny.
W grudniu ubieg?ego roku Stra? Le?na z nadle?nictw podlegaj?cych Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Kro?nie prowadzi?a w ca?ym regionie akcj? pod kryptonimem „K?usownik”. Akcja mia?a charakter ogólnopolski. Na terenie Podkarpacia wzi??o w niej udzia? 760 osób w tym 300 stra?ników le?nych, le?niczych i podle?niczych, 79 policjantów oraz 311 cz?onków kó? ?owieckich. Pomagali te? funkcjonariusze Stra?y Granicznej i Pa?stwowej Stra?y ?owieckiej.
W jej wyniku ujawniono i zniszczono w podkarpackich lasach 395 wnyków z drutu i linek stalowych, zdj?to te? 1 potrzask. We wnykach znaleziono 2 sarny a jedn? uwolniono. W trakcie akcji z?apano te? na gor?cym uczynku 3 sprawców kradzie?y drewna oraz 2 sprawców kradzie?y choinek. Znaleziono 8 choinek wyci?tych i porzuconych. Na?o?ono 7 mandatów karnych na kwot? 430 z?otych.
Najbardziej drastyczny przyk?ad k?usownictwa wykryto w lesie potockim k. Jedlicza. Na wnykach S?u?ba Le?na znalaz?a tam 2 sarny. W wyniku czynno?ci podj?tych przez Pa?stwow? Stra? ?owieck? i my?liwych ujawniono tam ??cznie 4 sarny, które pad?y w ci??kich m?czarniach, powieszone na drucianych wnykach, 2 z nich znaleziono w obej?ciu jednego z mieszka?ców pobliskiego gospodarstwa. Post?powanie w tej sprawie prowadzi Policja.
- Na terenie ca?ego obwodu bytowa?o w ogóle 8 saren, to znaczy, ?e jeden k?usownik zabi? po?ow? populacji na naszym terenie. – Mówi Jan Jakubowicz, ?owczy ko?a „Zacisze”, dzier?awi?cego obwód nr 12 - Sprzeciw musi budzi? drastyczny, bandycki sposób k?usownictwa; przecie? sarny schwytane w p?tl? ponios?y ?mier? w ci??kich m?czarniach. Bardzo d?ugo trwa, zanim zaciskaj?ca si? p?tla udusi zwierz?. Dlatego wypowiadamy wojn? k?usownikom. W ko?cówce ubieg?ego roku zdj?li?my ponad 30 wnyków, nigdy dot?d nie k?usowano tu na tak? skal?.
Na terenie RDLP w Kro?nie w ubieg?ym roku wzros?a liczba ujawnionych przypadków k?usownictwa. Zanotowano ich 28, tj o 10 wi?cej ni? w roku 2004. Le?ni przest?pcy zabijali przy pomocy wnyków i broni palnej. Ich ofiar? pad?o 15 jeleni, 9 saren, 2 dziki, 2 wilki i 2 zaj?ce. Wykryto 7 sprawców tych przest?pstw. Warto?? tusz sk?usowanej zwierzyny oszacowano na 98 700 z?. Podczas terenowych patroli funkcjonariusze S?u?by Le?nej zlikwidowali 769 szt. wnyków, 28 side?, 2 metalowe potrzaski i 1 o?cie? do nielegalnego po?owu ryb.
- Wi?ksz? liczb? ujawnionych przypadków k?usownictwa nale?y wi?za? ze wzrostem skuteczno?ci s?u?b le?nych w ich wykrywaniu. – Mówi Wojciech Zajdel, specjalista ds. ochrony mienia w RDLP w Kro?nie. – Sam proceder k?usownictwa wed?ug ocen le?ników utrzymuje si? na sta?ym poziomie. Tradycyjnie najwi?cej przypadków ujawniamy na Pogórzu w nadle?nictwach: Krasiczyn, Dynów, Brzegi Dolne oraz w bieszczadzkim Nadle?nictwie Koma?cza. Najwi?cej wnyków zlikwidowano w Puszczy Sandomierskiej, w nadle?nictwach Tuszyma i Mielec.
Za k?usownictwo grozi kara pozbawienia wolno?ci do lat 5 (art. 53 ustawy Prawo ?owieckie)
Za??czone zdj?cia pochodz? z archiwum ko?a „Zacisze” w Kro?nie

Edward Marsza?ek
Rzecznik prasowy RDLP w Kro?nie
Źródło: Lasy Krosno Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.629 secs