G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

10 lutego 2006 godzina:13.53(Czytań: 3690)
:: Propozycje na weekend 10-12.02.06 ::
Filharmonia im. A. Malawskiego w Rzeszowie
:: Zagra na fletni Pana ::
W pi?tek o godz. 19 w Filharmonii Rzeszowskiej odb?dzie si? koncert solist? którego b?dzie ukrai?ski artysta Dima Chaaback. Artysta na sta?e mieszka w Lublinie. Jest absolwentem Wydzia?u Kompozycji i Interpretacji Muzyki Ludowej w Moskwie. Fletni? Pana - instrument, który rzadko go?ci w salach filharmonii - wybra? us?yszawszy wybitnego wirtuoza tego? instrumentu George'a Zamfira.
W programie koncertu znajd? si? utwory A. Dvoraka, A. Borodina, P. Czajkowskiego, jak równie? skomponowane przez samego solist?. Koncert poprowadzi Jerzy Kosek.

Teatr "Maska" w Rzeszowie
:: Ba?? o zakl?tym kaczorze ::
W niedziel? o godz. 16.30 Teatr "Maska" w Rzeszowie zaprasza najm?odszych widzów na "Ba?? o zakl?tym kaczorze".
Przedstawienie dla dzieci powy?ej 3. roku ?ycia
Narzeczony dzielnej Weronki zosta? zamieniony przez z?o?liw? czarownic? w kaczora. Chc?c zdj?? z niego z?y czar dziewczyna musi przew?drowa? ca?y ?wiat w ?elaznych trzewiczkach. Czy Weronce uda si? zwróci? ukochanemu jego ludzk? posta??
Ta klasyczna ba?? oparta jest na motywach ?l?skiej klechdy opowiadaj?cej w sposób prosty i wzruszaj?cy o wytrzyma?o?ci w pokonywaniu trudów czekaj?cych na drodze do zwyci?stwa.

Teatr im.W.Siemaszkowej w Rzeszowie
:: Premiera w Siemaszkowej ::
W najbli?sz? sobot? 11 lutego o godz. 18, rzeszowski Teatr im. Siemaszkowej zaprasza na najnowsz? premier? - spektakl komediowy "Prywatna klinika" Johna Chapmana i Dave'a Freemana w re?yserii Jerzego Bo?czaka.
"Prywatna Klinika" jest fars? o sprawach damsko-m?skich, a adresowana jest do widzów wra?liwych i obdarzonych poczuciem humoru. Bohaterk? sztuki jest kobieta, która jest utrzymank? dwóch facetów. Ci oczywi?cie zupe?nie nie maj? poj?cia o swoim istnieniu i obaj s? ?onaci. Do bohaterki zg?asza si? z kolei jej przyjació?ka, która równie? chcia?aby zakosztowa? takiego ?ycia. Wtedy zaczyna si? ca?a komiczna lawina nieprzewidzianych zdarze?.

WYSTAWY
:: BWA zaprasza ::
W dniach od 16 lutego do 5 marca 2006 b?dzie mo?na zobaczy? trzy wystawy.
W górnej sali Domu Sztuki wystaw? malarstwa Jadwigi Szmyd – Sikory. Artystka ju? kilkakrotnie prezentowa?a swoje prace w BWA w Rzeszowie. Uprawia grafik?, rysunek i malarstwo.
W dolnej sali prezentowana jest wystawa malarstwa i rysunków Piotra Jargusza pod nazw? "Obrazy". Autor równie? kilka lat temu pokazywa? swoje prace w Domu Sztuki, a ostatnio widzieli?my jego prace w 2001 roku na wystawie "Bli?niemu swemu..."
W "Galerii Ma?ej" wystawa grafiki i malarstwa Marcina Smoli. Autor jest absolwentem Instytutu Sztuk Pi?knych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zajmuje si? malarstwem i grafik?. Jest laureatem nagród wystawy konkursowej "Obraz, Grafika, Rysunek, Rze?ba Roku" za najlepszy debiut miesi?cznika "Art. & Business" oraz statuetk? Fundacji Memorialnej Pami?ci Anny Kobak – Pisowackiej "Akapi" na wystawie "Obraz, Grafika, Rysunek, Rze?ba Roku 2004".

:: Wystawa militariów ::
We wtorek (14 bm.) w Muzeum Okr?gowym w Rzeszowie zostanie otwarta wystawa "Czyn zbrojny ?o?nierza polskiego 1914-1945. Kolekcja Jana Partyki". Kolekcjoner przekaza? muzeum m.in. odznaki, mundury, legitymacje, dokumenty i bro? bia??. Wi?kszo?? eksponatów dotyczy lat 1914-1945. Wystaw? uzupe?ni? ciekawe egzemplarze broni palnej ze zbiorów muzeum. Przy okazji otwarcia wystawy wyk?ad wyg?osi dr Andrzej Olejko, historyk wojskowo?ci.

:: Obrazy i pie?ni ::
W sobot? w "Galerii" Miejskiego O?rodka Kultury w Przeworsku o godz. 17 rozpocznie si? wernisa? wystawy malarstwa Jerzego Pluchy z Lubaczowa. Plucha maluje anio?y. Po wernisa?u, ok. godz.17.30 spotkanie z Wojciechem "Milimetrem" Doma?skim z ?ukowa, poet? i pie?niarzem. Wst?p wolny.

KONCERTY
:: Monty Waters ::
RZESZÓW. W niedziel? w Jazz Clubie Gramofon - prawdziwa gratka dla fanów jazzu. Na scenie pojawi si? Monty Waters, ?wiatowej s?awy muzyk, którego styl gry na saksofonie altowym przesi?kni?ty jest duchem Charliego Parkera. Ameryka?skiej gwie?dzie towarzyszy? b?d? znakomici polscy muzycy pod wodz? Kazimierza Jonkisza. Koncert rozpocznie si? o godz. 19. Bilety kosztuj? 30 z?.
:: Nie tylko jazz ::
RZESZÓW. Mieszanka bluesa, rocka i muzyki klasycznej to propozycja na sp?dzenie pi?tkowego wieczoru w Jazz Clubie Gramofon. Wyst?pi tu grupa MrPollack. Wst?p-10 z?. Dzie? pó?niej tradycyjnie - latino jazz night. Zagra zespó? Latino Granda. Pocz?tek o godz.21. Wst?p -12z?.
:: Zalewski w Chilli ::
RZESZÓW. W niedziele, w klubie Chilli, wyst?pi Krzysztof Zalewski, wokalista znany z Idola. W koncercie pe?nym improwizacji i ?ywej muzyki znajd? si? klasyczne kawa?ki rock and rolla. Start o godz. 19.
:: Wolfgang ma urodziny ::
RZESZÓW. Na swoje pi?te urodziny zaprasza do pubu Formalina, zespól Wolfgang z Soko?owa Mlp. Na rozgrzewk? us?yszymy kowery Ramones w wykonaniu d?bickich Ramonesek. Po koncercie - ska/reggae party. Impreza startuje w sobot?, o godz. 19. Wst?p -5 z?.
:: Aga JAzz Band ::
PRZEMY?L . Mi?o?ników jazzu zapraszamy te? w pi?tek do Centrum Kulturalnego. Odb?dzie si? tu koncert promuj?cy pierwsz? p?yt? przemyskiego zespo?u Aga Jazz Band, zatytu?owan? „Dream a Little Dream of Jazz". Zagra te? MDK Jazz Band i kwartet saksofonowy Zespo?u Pa?stwowych Szkól Muzycznych w Przemy?lu.
Pocz?tek o godz. 18. Wst?p bezp?atny.
:: Jubileuszowa gala ::
PRZEMY?L San River, Amen Roma, Beat, Ta-Joj, Rotacja, Syriusz i Fidelis - te zespo?y wyst?pi? w galowym koncercie z okazji 10-lecia Teatru Edukacyjnego oraz 30-lecia pracy artystycznej Wojciecha R?kosiewicza. Sobota, godz. 18, Zamek Kazimierzowski. Wst?p wolny.
::Milimetr w Galerii ::
PRZEWORSK Wojciech „Milimetr" Doma?ski z ?ukowa zagra w sobot? w Galerii Miejskiego O?rodka Kultury. Koncert rozpocznie si? ok. 17.30, tu? po wernisa?u wystawy "Anio?y" Jerzego Pluchy z Lubaczowa. Wst?p wolny.

IMPREZY
:: Karnawa? na ludowo::
LUBATOWA, GM. IWONICZ ZDRÓJ . Impreza pod has?em „Folklor w Karnawale" odb?dzie si? w sobot? o godz. 17, w sali Domu Ludowego.
::Medycyna Naturalna::
RZESZÓW. Od pi?tku do niedzieli, w hali na Podpromiu, b?d? trwa?y IV Targi Medycyny Naturalnej i Zdrowia.
Targi czynne s? w godz. 10 - 18.
::Joy Kitikonti::
RZESZÓW. W?oski muzyk, DJ i producent, twórca takich hitów jak „Joy don't stop" i „Dirty summer", Joy Kitikonti pojawi si? w pi?tek na scenie Akademii. Imprez? rozkr?ca? b?dzie Grcg Access z warszawskiego AcidPeople.
W sobot? w klubie impreza dla zwolenników dobrej, tanecznej zabawy przy najwi?kszych przebojach. Pocz?tek o godz. 20.A w niedziel?, w godz. 18 - 22, w Akademii Feriowa Dyskoteka, czyli impreza dla nastolatków.
::Pokaz zdj??::
RZESZÓW. W sobot? o godz. 19 pubie "Atmosfera" (ul. Grunwaldzka 26) odb?dzie si? pokaz zdj?? z Peru. Autorkami zdj?? s? trzy panie: Urszula Mierzwa Magdalena Jacok, Ma?gorzata Adamus.
::Jazda na dziwnych pojazdach::
KROSNO. W niedziel?, na górce ko?o „Kwadracika", na osiedlu im. ks. Markicwicza -otwarte zawody w zje?dzie na najdziwniejszych pojazdach w?asnej konstrukcji. Pocz?tek o godz. 10. Zg?oszenia i dodatkowe informacje MOSiR (tel. 013-432 04 80).

:: Nocny Maraton Filmowy ENEMEF ::
Noc mi?o?ci
Specjalny prezent na Walentynki dla fanów nocnego kina. Rzeszowskie kino Helios zaprasza na cztery komedie romantyczne. Nie s? to jednak zwyk?e, lekkie, ?atwe i zabawne filmy, do których wszyscy przywykli?my... To zupe?nie ró?ne obrazy, z których ka?dy w interesuj?cy sposób opowiada o mi?o?ci.
"Serce nie s?uga", "Apartament", "Pami?? z?otej rybki", "Zata?cz ze mn?" - zostan? wyemitowane podczas Nocnego Maratonu Filmowego. Pocz?tek ENEMEFu w pi?tek o godz. o 23.15, zako?czenie ok. 7 rano nast?pnego dnia. Cena biletu 25 z?.

::W a l e n t y n k i ::
z kinem Helios
Kino Helios, Program 230 VOLT i Telewizja Rzeszów zapraszaj? na imprez? "Mi?osne napi?cie czyli mi?o?? wsz?dzie b?dzie", W pi?tek od godz. 12 przed kinem b?dzie mo?na nagra? ?yczenia i mi?osne deklaracje, z których najciekawsze zostan? wyemitowane 14 lutego o godzinie 19.10 w Telewizji Rzeszów. Wszystkie nagrane ?yczenia b?d? emitowane 14 lutego na ekranie w holu kina. W niedziel? od godz. 16 do 21 zapraszamy zakochane pary do zrobienia sobie okoliczno?ciowego gratisowego zdj?cia.
Podsumowanie zabawy "Mi?osne napi?cie czyli mi?o?? wsz?dzie b?dzie" odb?dzie si? we wtorek, 14 bm. przed kinem Helios. Od godz. 17.30 zakochani b?d? mogli wzi?? udzia? w licznych konkursach i zabawach. Mi?dzy godz. 18 a 21 dzi?ki "DiaStudio" ka?dy z widzów b?dzie móg? wraz ze swoj? Walentynk? zrobi? sobie gratisowe zdj?cie
We wtorek kino Helios przygotowa?o dla zakochanych seanse z niespodziankami:
"Ja wam poka?e" - godz. 19.15 i 21.30
"Jak w niebie" - godz. 20.30
"Tylko mnie kochaj" - godz. 18.00 i 20.00

z kinem Zorza
Kino Zorza w Rzeszowie zaprasza we wtorek na "Wieczór Walentynkowy". Pocz?tek zabawy o godz. 20. Wszystkie panie otrzymaj? czerwon? ró??, a dla zakochanych seanse z niespodziankami: "Dick i Jane: Niez?y ubaw" (godz. 20.00) i "Ja wam poka??" (godz. 22.00). W programie: konkursy z nagrodami, drobne upominki, niespodzianki, kawa, lampka wina i pocz?stunek. Do wygrania m.in.: romantyczna kolacja dla dwojga w Hotelu "Prezydenckim" w Rzeszowie, kosmetyki renomowanych firm, kosz pe?en s?odyczy.

z MDK w Lubaczowie
"Walentynki z ta?cem i piosenk?" to propozycja Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie. We wtorek o godz. 16 w sali widowiskowej MDK zata?czy grupa taneczna "Iskierki", grupa breakdance'owa "Lolki", wyst?pi? zespo?y muzyczne "Woohoo" i "Siódemka" oraz soli?ci MDK. W programie tak?e loteria serduszkowa, a o godz. 19.00 seans filmu "Pretty man czyli ch?opak do wynajk?cia". Cena bilety 6 z? od pary.

KOBBY
:: Gie?da akwarystyczna::
RZESZÓW. Klub Osiedlowy „Metalowiec" zaprasza w niedziele na kolejn? gie?d? akwarystyczn?. Pocz?tek o godz. 10.

NA SPORTOWO
:: Karnawa? na lodzie::
RZESZÓW. W sobot? o godz. 10 na lodowisku rozpocznie si? impreza z okazji zako?czenia ferii.
Zabaw? poprowadz? Mikolaje i ?nie?ynki. W programie imprezy m. in.: wy?cigi zaprz?gów - ch?opak z dziewczyn?, jazda pod poprzeczk?, wybory królowej ?niegu, konkurs ta?ca na lodzie, konkurs hula-hop i „jaka to melodia", przeci?ganie liny, mecz hokejowy i turniej rycerzy lodowych.
:: Footsal w Olimpii ::
KAMIE?, POW. RZESZOWSKI . Ju? w niedziele w miejscowej hali „Olimpia" odb?dzie si? Pierwszy Wojewódzki Turniej Ch?opców w „Footsalu", czyli halowej pi?ce no?nej. Wystartuj? dru?yny z Krosna. Jaros?awia, D?bicy, Stalowej Woli, Rzeszowa. Zawodnicy maj? 15 i 16 lat.Patronat nad imprez? obj?li wójtowie gmin Kamie? i Je?owe. Pocz?tek o godz. 10
:: Bieg Walentynkowy::
JAS?O .VII Bieg Walentynkowy rozegrany zostanie w niedziele. W biegu g?ównym zawodnicy rywalizowa? b?d? na 6 - kilometrowej trasie, prowadz?cej ulicami: Sikorskiego, Szopena, Szkoln? i Krasi?skiego. Start o godz. 14.55. Wcze?niej, od godz. 14, biegi m?odzie?owe. Zg?oszenia tak?e przed zawodami na obiektach MOSiR.
:: 100-polowe warcaby::
JAS?O. W niedziel? w M?odzie?owym Domu Kultury rozegrany zostanie turniej warcab 100-polowych o Puchar Starosty Jasielskiego. Pocz?tek o godz. 10.
:: Szach, mat::
KROSNO .W pi?tek, o godz. 10, w Domu Kultury przy ul. Kolejowej - Turniej Szachowy o Nagrod? Dyrektora KDK dla dzieci i m?odzie?y, O godz. 12.30 - symultana z mistrzem Polski szkó? podstawowych, Marcinem Kosta?skim.
PRZEMY?L. Ko?czy si? cykl szachowych turniejów „Ferie Zimowe 2006". M?odzie?owy Dom Kultury, w pi?tek o godz. 10. Zapisy przed turniejem.
:: Pi?ka dla ka?dego::
PRZEMY?L. Halowy Turniej Pi?karski im. Giovanniego Respiniego „O u?miech dziecka". Dochód z imprezy zostanie przeznaczony dla Domu Dziecka „Nasza Chata". Hala POSiR, niedziela, godz. 8 -18.
JAROS?AW. Halowy Turniej Pi?ki No?nej juniorów m?odszych i starszych. Hala MOSiR, pi?tek, godz. 10.
PRZEWORSK. Mo?na obejrze? zmagania futbolowych „Pi?tek". Hala Gimnazjum, sobota - godz. 14, niedziela -godz.15.50
::W?druj z PTTK::
PTTK Rzeszów zaprasza na "niedzielny wypad za miasto". Trasa: Harta, Ulanica - Dynów. Zbiórka na Dworcu G?ównym PKS w Rzeszowie o godz. 9.30, planowany powrót z Dynowa ok. godz. 18. Do przej?cia ok. 12 km.
::Wyjazdy na narty::
W ka?d? sobot? i niedziel? PTTK organizuje wyjazdy na narty Karlików - Magura Ma?astowska - Pu?awy. Odjazd z Rzeszowa o godz. 7. Ch?? udzia?u w wycieczce nale?y wcze?niej zg?osi? telefonicznie, tel. 017 852-88-60 (w godz. 9 - 17).

KLUBY
R Z E S Z Ó W
AKADEMIA
Klub zaprasza na przed - przed - ostatni? sobot?... Impreza w klubie dla zwolenników dobrej, tanecznej zabawy przy najwi?kszych przebojach. W niedziel? feriowa dyskoteka. Impreza dla nastolatków ciesz?ca si? du?ym powodzeniem. Pocz?tek zabawy o godz. 18, koniec zabawy o godz. 22.
ALIBI
Zaprasza w pi?tek na przeboje muzyki klubowej w nowej ods?onie - C:DOOR come back. Wst?p wolny. W sobot? ró?ne hity z nowej p?yty - same przeboje, a we wtorek Sex Walentynki tylko dla odwa?nych... W ?rod? - pozycj? 6/9 kr?ci DJ Viagra. Wst?p wolny. W czwartek - sex i latino. Zagra did?ej O,Mike - wst?p wolny.
LE MADAME
Klub-restauracja Le Madame zaprasza w pi?tek na koktajl muzyczny lat 60. i wspó?czesnych (r'n'b, soul, funky, latino). W sobot? rytmy klubowe w wykonaniu did?eja Konrada i Papa Zura z Lublina - muzyka, did?eja i kolekcjonera p?yt winylowych. Artysta dd 10 lat gra w klubach ca?ej Polski. Pasjonuje go g?ównie czarna muzyka: acid jazz, funk, soul, disco.
Klub Le Madame z okazji walentynek przygotowa? moc romantycznej muzyki oraz konkurs "zaczarowany stolik" - para, która przy nim usi?dzie, sp?dzi noc w klubie na koszt w?a?cicieli lokalu.
PIANO
Zaprasza w pi?tek na muzyk? w stylu lat 60.-90., imprez? prowadzi did?ej Viagra. Impreza wskazana tylko dla doros?ych. Sobota to nieko?cz?ca si? historia, a zgra dla was dj Criss. Na zako?czenie ferii co? dla prawdziwych fanów hip hopu - koncert na ?ywo HEMP GRU ?ary, FANTOMBLOW, ZPTUlicy. Zagraj? did?ej Brzydal i did?ej ZUS. Podczas koncertu odb?dzie si? projekcja klipów, których nie zobaczysz w TV (hg,s2o,homex,zptu). Pocz?tek o godz. 21. Wst?p 15 z?, a w dniu koncertu 25 z?. W ?rod? - impreza po polsku, czyli dobra zabawa dla wszystkich tych, którzy kochaj? polsk? muzyk?. Wst?p gratis. We wtorek walentynkowy wtorek dla nastolatków, czyli walentynkowa naskoteka.
KWADRAT
Restauracja i Club muzyczny Kwadrat ul. Przesmyk 6 (boczna Mickiewicza) zaprasza w pi?tek na klubowe rytmy, w sobot? latino, house, r&b. Wst?p dla osób powy?ej 21
MIRAMONTI
Restauracja Miramonti zaprasza w pi?tek na dyskotek? z muzyk? lat 60/80. Dzie? pó?niej dancing z orkiestr?.
Warto te? pomy?le? o Dniu Zakochanych. W Miramonti we wtorek - nastrojowa dyskoteka w blasku ?wiec.
Pocz?tek imprez - godz. 20.
JAZZ CLUB GRAMOFON
Rzeszowski Jazz Club (ul. 3 Maja, tel. 0 663 44 00 20) zaprasza w pi?tek na koncert zespo?u Mr Pollack Za?o?ycielami zespo?u s? bracia Jacek Polak (gitara, ?piew, programowanie) i Grzegorz Polak (b?bny, ?piew). Pocz?tek godz. 21. Wst?p 10 z?.
W sobot? w klubie latino jazz night z zespo?em Latino Granda. W sk?ad zespo?u wchodz? wokalistka Sabina Tomaka oraz graj?cy na instrumentach perkusyjnych Dominik Muszy?ski. Pocz?tek godz. 21. Wst?p 12 z?.
W niedziel? koncert Monty Waters. Artysta ur. si? w 1937 w Modesto w Californii. Artysta wspó?pracowa? z takimi gigantami jazzu jak: Miles Davis, John Coltrane, Art Blakey, Dexter Gordon. Monty Waters, saksofonista i wokalista, ma w swoim programie zarówno standardy jazzowe, jak i w?asne kompozycje.
BODRO
Rzeszowski klub BoDro (przy ul. Zawiszy Czarnego 14 a) to bar, klub, a zarazem pizzeria. Tutaj mo?na nie tylko smacznie zje??, ale i pobawi? si? na imprezie tanecznej. Lokal jest czynny od pon. - niedz. W dni powszednie w godz. 11 - 24. Zestawy obiadowe oraz pizze s? dowo?one na ?yczenie do klienta na terenie Rzeszowa (tel. 017 864-00-09). Dansingi oraz dyskoteki s? organizowane w ka?d? sobot? od godz. 19. Wst?p wolny.
KLUB SENIORA
W t? niedziel? Klub Seniora Osiedla Tysi?clecie zaprasza na wieczorek taneczny. Zabawa odb?dzie si? w Zespole Szkó? Spo?ywczych przy ul. Warszawskiej 20 w Rzeszowie. Pocz?tek o godz. 17.
FORMALINA
Winyl Party. Pi?tek w Formalinie to tradycyjna impreza przy muzyce z p?yt winylowych. O klimaty lat 80. zatroszczy si? DJ Terror. Wst?p jest darmowy

S?DZISZÓW/ KROSNO/ BRATKOWICE
PUB ATTIC
Pub Attic w S?dziszowie M?p. (ul. 3 Maja 31) to lokal z cyklu "3 w 1". Jest tu pub, pizzeria i dyskoteka. Dla kibiców projekcja meczy i skoków narciarskich. Atutem s?dziszowskiego pubu jest oryginalny klimat, cz?ste promocje i...pyszna pizza.
IMPERIUM w Bratkowicah
Zaprasza w sobot? na podsumowanie ferii zimowych czyli "Zrób na z?o?? zimie i baw si? z nami do rana". O gor?c? atmosfer? i ciep?e muzyczne klimaty zadbaj? did?ej Kaczor i did?ej Viagra. Dla pierwszych 30 osób wst?p gratis.
ARMAGEDON
KROSNO. W pi?tek - Urodzinowe Party DJ Pavloo. Zagraj?: DJ Bolek - Klub Energy 2000 & DJ Quest -Mayday Prototypes Poland 2005 (bilet -10 z?). W sobot? -Walentynki. Dla zakochanych drinki gratis, za konsolet? DJ Pavloo & DJ Piter. O godz. 24 - s?odka niespodzianka klubu (bilet -10 zt).

INNE
:: Wracaj? z wojny::
RZESZÓW. W sobot? powitani zostan? podhala?czycy, którzy wrócili z Iraku. Uroczysto?? rozpocznie si? o godz. 11 msz? ?w. w katedrze.Nast?pnie nasi ?o?nierze przejd? do hali na Podpromiu. Ta cz??? rozpocznie si? o godz. 13.30. Ka?dy przyby?y b?dzie móg? obejrze? wystaw? fotografii, spróbowa? ?o?nierskiej grochówki, obejrze? sprz?t wojskowy. W hali b?d? równie? przeprowadzane bezp?atne badania m.in ci?nienia. Wst?p wolny.
:: Wieprzowe j?zyki::
D?BICA. W pi?tek odb?dzie si? promocja nowej ksi??kipoetyckiej Romana Misiewicza pt. „Wieprzowe je?yki". Pierwszy tomik tego d?bickiego poety by? nominowany do Paszportu „Polityki". Spotkanie, o godz, 18., w sali klubowej Domu Kultury „?nie?ka".
DO POCZ?TKU

WKRÓTCE
:: Koncert MAANAM-u::
Kultowy zespó? sceny polskiej zawita w czwartek 23 lutego do Krosna. Wyst?p tej grupy rockowej to przebój za przebojem, niezwyk?a atmosfera i sentymentalna w?drówka w czasie. Jak zapowiadaj? organizatorzy koncert prze?yjmy przy niezwyk?ej magii ?wiate? i brzmieniu doskona?ego nag?o?nienia. Odb?dzie si? on w hali MOSiR (ul. Bursaki) o godz. 19. Bilety w cenie 30 z?.
:: Ewa Bem w Rzeszowie::
Koncert Ewy Bem, pierwszej damy polskiej wokalistyki, z towarzyszeniem znakomitego Trio Andrzeja Jagodzi?skiego odb?dzie si? 26 lutego (niedziela) o godz. 18 w Filharmonii Rzeszowskiej. Artystka zaprezentuje bogaty program, z?o?ony ze swojej dyskografii, a tak?e standardy ?wiatowej muzyki rozrywkowej i jazzowej. Bilety w cenie 45 z? do nabycia w kasach Kina Zorza, Filharmonii Rzeszowskiej.
:: Weso?a wdówka::
T? jedn? z najpopularniejszych operetek w wykonaniu artystów Opery ?l?skiej z Bytomia b?dzie mo?na zobaczy? w Filharmonii Rzeszowskiej 25 lutego o godz. 17. Bilety w cenie 40 z? do nabycia w Estradzie Rzeszowskiej.
Napisana w roku 1905 przez Franciszka Lehara szybko zdoby?a ?wiatowy rozg?os dzi?ki wielu melodyjnym ariom, duetom i chórom. Odwieczny temat mi?o?ci i zazdro?ci zosta? przedstawiony nowoczesnymi rozwi?zaniami muzycznymi i konstrukcyjnymi. Po??czono ?piew z ta?cem i ruchem scenicznym co pó?niej sta?o si? podstaw? ka?dego musicalu.
Atmosfera wspania?ych bali Pary?a, wielka mi?o?? Hanny i Dani?a, zabawne perypetie, wspania?e kostiumy, muzyka i scenografia sprawiaj?, ?e "Weso?? wdówk?" ogl?da si? jak bajeczny obraz naszych marze?.

?yczymy udanego weekendu !!!
CIT w Rzeszowie Sylwia Hausner

?ród?o:
Super Nowo?ci, GC Nowiny
Źródło: CIT Rzeszów Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.692 secs