G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

13 lutego 2006 godzina:22.29(Czytań: 1821)
:: Przemy?l - Konserwatorskie plany na rok 2006 ::
Z konserwatorskich zada? wykonanych w 2005 roku na przemyskim Rynku wymieni? mo?na renowacj? pochodz?cego z XVI wieku kamiennego portalu w kamienicy Rynek 17 oraz elewacji z rokokow? dekoracj? kamienicy Rynek 19. Tak?e w minionym roku zako?czono remont wszystkich elewacji we wschodniej pierzei Rynku.
W pierzei po?udniowej do restauracji pozosta?a elewacja kamienicy Rynek 15, gdzie pod warstw? tynków zachowa?y si? sgraffita, które zostan? ods?oni?te. Nast?pnie przyjdzie czas na rekonstrukcje sgraffita zachowanego w ma?ym fragmencie II pi?tra s?siedniej kamienicy.
W pierzei pó?nocnej planowany jest remont elewacji budynku Rynek 5, która przykuwa wzrok swym bogactwem dekoracji architektonicznej. Remont czeka tak?e s?siedni? elewacj? Rynku 6.
Nale?y tak?e zwróci? uwag? na realizacje konserwatorskie we wn?trzach ko?cio?ów, gdzie zachowa?y si? zabytki miasta najwy?szej klasy. Zako?czy? si? pierwszy etap prac konserwatorskich przy o?tarzu g?ównym w Archikatedrze Rzymskokatolickiej. Prace te zosta?y podzielone na dwa etapy, a ich zako?czenie zaplanowano na 2006 rok.
Obecnie prowadzona jest dwuletnia konserwacja XVIII-wiecznych polichromii Stanis?awa Stroi?skiego w Kaplicy ?wi?tej Anny (ko?ció? ?wi?tej Trójcy), a tak?e wieloletnie zadanie konserwatorskie w ko?ciele Karmelitów Bosych przy rze?bach rokokowych z XVIII wieku oraz
konserwacja neogotyckich o?tarzy w ko?ciele NMP Nieustaj?cej Pomocy na B?oniach.
Na zako?czenie wspomnie? nale?y o pracach remontowo-konserwatorskich Dworku Orzechowskiego, który zas?uguje na szerokie poznanie.
Wiele z zamierze? jest jeszcze w fazie koncepcji i ich sprecyzowanie b?dzie mo?liwe w pierwszych miesi?cach 2006 roku.

?ród?o: Beata Kot "Realizacje i wizje".

Krystian Rachwa? zosta? pierwszym spo?ecznym opiekunem zabytków w Przemy?lu. Powierzono mu opiek? nad wybudowanym w latach 1873-80 sza?cem N XVIIb "Dynamit". Obiekt, który wchodzi w sk?ad Twierdzy Przemy?l znajduje si? w dzielnicy G??boka.
Projekt opracowany przez pana Rachwa?a, zak?adaj?cy zagospodarowanie i opiek? nad budowl?, uzyska? pozytywn? opini? m.in. Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
By? mo?e w najbli?szym czasie liczba spo?ecznych opiekunów zwi?kszy si?, poniewa? do Miejskiego Konserwatora Zabytków nap?ywaj? kolejne wnioski o pozwolenie opieki nad zabytkami.

?ród?o: Beata Kot - "Zabytki pod opiek?"
Źródło: Przemy?l 24 Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.630 secs