G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

24 lutego 2006 godzina:12.24(Czytań: 1803)
:: Specjalna propozycja dla nauczycieli i uczniów - wycieczka za z?otówk?! ::
ZAPROSZENIE DO KRZEMIENICY. Któ? nie s?ysza? o ?a?cucie, gdzie corocznie, ka?dego maja od 1981 roku, odbywaj? si? s?ynne „Dni muzyki kameralnej”. Gdzie spotkali si? prezydenci Polski, S?owacji, W?gier, Niemiec, Ukrainy..., a mieszka?cy szczyc? si? pa?acem, powozowni?, parkiem,... architektur? miasta. Chcieliby?my zaprosi? wszystkich odwiedzaj?cych ?a?cut, do s?siaduj?cej Krzemienicy. Czy warto? Oce?cie sami.

Zacznijmy od pocz?tku. Znaleziska licznych okruchów krzememienia na krzemienickich polach ?wiadcz?, ?e ju? w okresie neolitu istnia? tu o?rodek jego obróbki. Krzemie? w naturalnej postaci na tym terenie w ogóle nie wyst?puje. By? mo?e sama nazwa wsi od tego w?a?nie pochodzi. W dokumentach pisanych, po raz pierwszy wymieniono Krzemienic? 23 listopada 1381 roku. Jest to dokument lokacyjny nieistniej?cej dzi? wsi Longynaw. Krzemienica le?a?a na prastarym szlaku którym z Rusi Czerwonej p?dzono byd?o do Krakowa. Wie? od pocz?tku, kiedy mamy o niej wzmianki w dokumentach, by?a ?ci?le zwi?zana z rodem Pileckich. W 1586 roku dobra ?a?cuckie wraz z Krzemienic? sta?y si? w?asno?ci? Stadnickich.. W 1610 r. Stadniccy utracili Krzemienic? na rzecz Lubomirskich.
Z ?a?cuta do Krzemienicy (3 km) mo?emy si? dosta? drog? w kierunku Soko?owa Ma?opolskiego. W Krzemienicy warto zobaczy? drewniany ko?ció? pw. ?w. Jakuba aposto?a Od kilku lat s? prowadzone prace konserwatorskie w miar? pozyskiwanych ?rodków. Podobnie jak wie?, ko?ció? ma swoj? bogat? histori?. Obecny ko?ció? jest trzecim na tym miejscu. Wybudowany zosta? w 1750 roku.
Wn?trze jest bardzo przytulne. G?ówny barokowy o?tarz zosta? pozyskany ze zlikwidowanego ko?cio?a OO Dominikanów w ?a?cucie. W o?tarzu obraz MB pocieszenia ze ?w. Monik? i ?w. Augustynem. Na dzie? odpustu 25 lipca wysuwany by? obraz patrona ko?cio?a - ?w. Jakuba. Za tymi obrazami znajduje si? nisza, w której sta?a cudowna figura MB Pocieszenia.
Na ?cianach prezbiterium wisz? obrazy: „Przemienienie Pa?skie” , „?w. Miko?aj” i ?w. Antoni Padewski” Nad chrzcielnic? jest portret biskupa Sierakowskiego, który w 1754 roku konsekrowa? ten ko?ció?.
W bocznych nawach znajduj? si? o?tarze: Serca Jezusa, ?w. Rodziny, Jezusa Ubiczowanego. i ?w. Walentego
Prastara figura krzemienickiej Madonny, znalaz?a godne miejsce w nowej ?wi?tyni, w specjalnie dla niej wybudowanej bocznej kaplicy. Jeszcze przed 100 laty - o czym wspominaj? kronikarze - do cudownej figury przychodzi?y pielgrzymki z miejscowo?ci odleg?ych nawet o 60 km od Krzemienicy.
O naszej wiosce mo?na by d?ugo snu? opowie?ci, jednak nawet najlepszy opis nie zast?pi w?asnych obserwacji. Przeto zapraszamy do Krzemienicy, aby us?ysze? legend?:
O ub?oconych stopach Matki Bo?ej, o cudownej studzience, o kaplicy na stawie, o karczmach krzemienickich i wyprawie Kuby. By poszuka? tunelu, który ??czy? krzemienicki folwark ze starym zamkiem ?a?cuckim, by wybra? si? na spacer po meandrach starego Wis?oka
i mo?e jeszcze odwiedzi? galeri? dzie? ludowych twórców.

Z Rzeszowa do Krzemienicy mo?na dojecha? poci?giem.
Z ?a?cuta autobusem linii prywatnej nr 11( z ul. Cetnarskiego). Stary ko?ció? jest udost?pniany dla zwiedzaj?cych tylko z miejscowym przewodnikiem.
S?u?ymy pomoc? i czasem, wszystkim którzy chc? odwiedzi? nasz? wiosk?.

Specjalna propozycja dla nauczycieli i uczniów!
Realizujecie programy edukacji regionalnej?
Zapraszamy do Krzemienicy!

Wycieczka po Krzemienicy z przewodnikiem
Program:
Przyjazd uczestników do Krzemienicy na koszt w?asny (PKP, PKS, MPKS lub inny)
Spotkanie z przewodnikiem.
Obiekty zwiedzane na terenie Krzemienicy:
1. drewniany ko?ció? ?w. Jakuba z 1750 roku
2. kaplica na stawie
3. cudowna studzienka ?w. Jakuba
4. meandry starego Wis?oka
5. miejsca legendarne (kilka z nich opisa? pan Trze?niowski w swoich ksi??kach)
(Na podstawie tego programu wycieczki w 2003 roku zosta? zrealizowany film emitowany przez TV Rzeszów)

INFORMACJE:
Cena wycieczki 1 z? od uczestnika ! (liczba wycieczek ograniczona)
Oprowadzanie bezp?atnie.
Czas trwania wycieczki 3-4 godziny
Terminy wycieczek
20-21 marca 2006
10-13 kwietnia 2006
Koszt wycieczki to 1 z? od ka?dego uczestnika.
Pieni?dze s? przeznaczone na remont starego ko?cio?a (wrzucamy do puszki w ko?ciele)

Serdecznie zapraszamy.
Zdzis?awa i Krzysztof Liebchen (przewodnicy)
Tel. 609 809 894
e-mail: krzysztof@agencjapilot.pl
gadu 3739466
Źródło: AgencjaPilot.pl Autor:

Galeria zdjęć

Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.606 secs