G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

28 lutego 2006 godzina:9.20(Czytań: 1385)
:: VII Submisja Drewna Cennego w RDLP Krosno rozstrzygni?ta - Nowy rekord Polski w cenie drewna ::
W dniu 24 lutego - tradycyjnie ju?, w ostatni pi?tek tego miesi?ca, – w siedzibie Nadle?nictwa Brzozów nast?pi?o rozstrzygni?cie najwi?kszego w Polsce i jednego z najwi?kszych w Europie przetargu na drewno cenne.
Drewno na submisj? wybierane jest spo?ród pozyskanego w toku normalnych zabiegów piel?gnacyjnych w drzewostanach i gromadzone na 4 sk?adach w: Czudcu, Oleszycach, Uhercach i Za?u?u. Przez ca?y tydzie? nabywcy maj? prawo ogl?dania wystawionych sztuk i przygotowania oferty która sk?adaj? do rana w dniu rozstrzygni?cia przetargu. Ca?o?? operacji zwi?zanych z wyborem nabywcy przeprowadzana jest przy u?yciu systemu informatycznego. Program komputerowy, opracowany przez Jacka Charchuta, pracownika Nadle?nictwa Strzy?ów, pozwala szybko i sprawnie wybiera? oferty, podsumowuje wyniki w dowolnym uk?adzie tabelarycznym, daje kupuj?cym i sprzedaj?cym pe?n? informacj? o przetargu, przygotowuje umowy sprzeda?y i faktury za zakupione drewno.
W tym roku o prawo zakupu 2426 metrów sze?ciennych drewna ubiega?o si? a? 26 firm. Wi?kszo?? z nich to krajowi producenci okleiny, ale byli równie? kupcy z Austrii, Estonii, Niemiec, S?owacji i – po raz pierwszy – z Japonii. Sprzedano ponad 90 % wystawionego drewna, osi?gaj?c ?redni? cen? 1068 z?otych za metr sze?cienny. Najwi?cej wystawiono do sprzeda?y drewna bukowego – 1450 metrów sze?ciennych. Wci?? ogromnym zainteresowaniem cieszy si? bieszczadzki jawor, który osi?gn?? cen? ?redni? 1935 z?otych. Sprzedano go 388 metrów sze?ciennych. W tym roku zanotowano nowy rekord cenowy na drewno. Za k?od? jaworu pozyskanego w Nadle?nictwie Bircza niemiecka firma okleiniarska zaoferowa?a 27 072 z?otych za metr sze?cienny, co jest nowym rekordem Polski w cenie drewna.
- Osi?gni?ta na submisji cena ?rednia jest wy?sza od ubieg?orocznej o ponad 100 z?otych. Bior?c pod uwag? spadek kursu euro i zmieniaj?c? si? sytuacj? na rynku drzewnym, trzeba j? uzna? za bardzo du?y sukces. – Mówi Jan Kraczek, dyrektor RDLP w Kro?nie. – Godnym odnotowania jest fakt, ?e w tegorocznej submisji po raz pierwszy wzi?li udzia? go?cie spoza Europy. Japo?ski przedsi?biorca Takano Kimpara, prezes firmy KIMPARA & CO., LTD z Shizuoka zakupi? bieszczadzkie buki i jawory, na oklein? i ekskluzywne elementy wyposa?enia jachtów i samochodów.

Od 7 lat w submisji uczestniczy Edmund Smolarek, prezes Balti Spoon z Estonii, firmy, która jest potentatem na ?wiatowym rynku okleiny. Prezes Smolarek o?wiadczy?, ?e submisja organizowana przez kro?nie?sk? RDLP jest na pewno najlepiej przygotowanym przetargiem na drewno w Polsce i jednym z najlepszych w Europie.

Tegoroczny przetarg mia? nie tylko handlowy wymiar. Go?cie zwiedzili Sanok, gdzie najwi?kszym ich zainteresowaniem cieszy?a si? ekspozycja ikon i malarstwa Zdzis?awa Beksi?skiego w miejscowym muzeum. Le?nicy wykorzystuj? w ten sposób submisj? do promocji naszego regionu na zewn?trz.

Edward Marsza?ek
Rzecznik prasowy RDLP w Kro?nie
Źródło: Lasy Krosno Autor: Informacja Nades?ana

Galeria zdjęć

Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.711 secs