G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

21 marca 2006 godzina:15.16(Czytań: 1657)
:: Uwaga szko?y! Walka o czysty las trwa! ::
Towarzystwo Przyjació? Lasu i Lasy Pa?stwowe organizuj? II edycj? konkursu „CZYSTY LAS”, którego g?ówn? ide? jest podj?cie wspólnych dzia?a? na rzecz ochrony polskich lasów oraz szerzenia wiedzy o lasach w?ród polskiej m?odzie?y. Coraz cz??ciej lasy s? brudne i za?miecone. Mo?emy to zmieni? – to od nas samych zale?y. – pisze pomys?odawca konkursu prof. dr hab. Tomasz Borecki, Prezes Towarzystwa Przyjació? Lasu i rektor SGGW.
Cele konkursu
• poprawa czysto?ci polskich lasów
• promocja zasobów przyrody i w?a?ciwych zachowa? w lesie
• edukacja ekologiczna m?odzie?y
W konkursie mog? wzi?? udzia? dzieci i m?odzie? ze szkó? podstawowych, gimnazjów, liceów, techników i szkó? ?rednich o profilu zawodowym. Formalnego zg?oszenia dokonuje dyrektor szko?y.
Druga edycja obejmuje rok szkolny 2005/2006. Rozstrzygni?cie i przyznanie nagród do ko?ca pa?dziernika 2006 r. Uroczyste wr?czenie nagród w listopadzie 2006 r.
Konkurs odbywa si? w dwóch kategoriach:
• „Sprz?tanie lasu” - systematyczne akcje zbierania zanieczyszcze? w lesie lub sta?a opieka nad wybranym terenem le?nym, polegaj?ca na utrzymywaniu czysto?ci i monitorowaniu terenu, realizowane nieodp?atnie.
• „Le?na edukacja” - dzia?alno?? propaguj?ca w?a?ciwe zachowania w lesie oraz kszta?tuj?ca wra?liwo?? i szacunek dla ojczystej przyrody.
Zg?oszenia do konkursu
Do uczestnictwa w konkursie kwalifikuje Towarzystwo Przyjació? Lasu na podstawie przys?anych zg?osze?, w których nale?y poda? wszystkie dane okre?lone we wzorze. Nieprzekraczalny termin nadsy?ania zg?osze? up?ywa 31 marca 2006 r.
Nagrody
Zwyci?zcy w ka?dej kategorii konkursowej zostan? nagrodzeni nagrodami rzeczowymi o ??cznej warto?ci 20 000 z? dla jednej kategorii:
I nagroda warto?ci 10 000 z?,
II nagroda warto?ci 5 000 z?,
III nagroda warto?ci 3 000 z?,
IV nagroda warto?ci 2 000 z?.
Szko?y, które zajm? czo?owe miejsca, zostan? dodatkowo nagrodzone nagrodami ksi??kowymi dla uczniów. Mo?liwe jest równie? przyznanie wyró?nie? i nagród specjalnych. Patronat nad konkursem obj?? Dyrektor Generalny Lasów Pa?stwowych oraz Rektor SGGW w Warszawie. Informacje szczegó?owe wraz z kart? zg?oszenia mo?na uzyska? na stronie http://www.tpl.org.pl/polski/konkursy.htm

Edward Marsza?ek
Rzecznik prasowy RDLP w Kro?nie
Źródło: Lasy Krosno Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.695 secs