G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

29 marca 2006 godzina:22.39(Czytań: 1875)
:: Szlak Chasydzki - projekt mi?dzynarodowego szlaku ::
Fundacja Ochrony Dziedzictwa ?ydowskiego rozpocz??a realizacj? projektu „Szlak Chasydzki – rozwój turystyki profilowanej, wykorzystuj?cej wielokulturowe dziedzictwo polskie i ukrai?skie”, obejmuj?cy swym zasi?giem m.in. Przemy?l. Celem projektu jest wytyczenie mi?dzynarodowego szlaku turystycznego prowadz?cego przez najcenniejsze zabytki dziedzictwa ?ydowskiego w województwie podkarpackim i lubelskim oraz Ukrainy. Po stronie polskiej zaproszenie do przedsi?wzi?cia oficjalnie przyj??o 11 miejscowo?ci (Che?m, Dynów, Jaros?aw, Kra?nik, Le?ajsk, Przemy?l, Ropczyce, Rymanów, Ustrzyki Dolne, W?odawa, Zamo??), a po ukrai?skiej 5. W przysz?o?ci szlak zostanie przed?u?ony o S?owacj?, W?gry i Rumuni?. W realizacj? pomys?u zaanga?owane s? te? organizacje samorz?dowe, m.in. Zwi?zek Ukrai?ców w Polsce - ko?o w Przemy?lu. Siedzib? projektu b?dzie Zamo??, a konkretnie renesansowa synagoga wpisana na List? ?wiatowego Dziedzictwa UNESCO.
Pierwszym etapem realizacji projektu b?dzie nawi?zanie wspó?pracy z w?adzami samorz?dowymi oraz organizacjami pozarz?dowymi z terenów, przez które b?dzie przebiega? szlak. Przygotowywanie dokumentów zako?czy si? w lipcu tego roku, a pierwsi tury?ci b?d? mogli wyruszy? na szlak ju? w 2007 roku.
Projekt realizowany jest dzi?ki wsparciu finansowemu programu Unii Europejskiej Interreg IIIA.
O szczegó?ach projektu mo?na przeczyta? na stronie Fundacji Ochrony Dziedzictwa ?ydowskiego http://www.fodz.pl/listmore.php?p=3&n=10&l=1
Pierwsze udokumentowane osadnictwo ?ydowskie na ziemiach polskich (XI wiek) mia?o miejsce w Przemy?lu. Przed II wojn? ?wiatow? w 62-tysi?cznym mie?cie mieszka?o 18 286 ?ydów. Po wspania?ych ?wi?tyniach pozosta?y puste place – Niepodleg?o?ci, Rybi. Ocala?e dwie synagogi (z o?miu istniej?cych) oraz cmentarze s? dowodem, ?e kilka narodów mo?e ?y? obok siebie w jednym miejscu.
Źródło: Przemy?l 24 Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.633 secs