G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

01 kwietnia 2006 godzina:15.21(Czytań: 2026)
:: Zwierzyna policzona - Las pe?en zwierza ale g?uszce prawdopodobnie wygin??y ::
W po?owie marca zako?czy?a si? inwentaryzacja zwierzyny w nadle?nictwach podleg?ych Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Kro?nie. Po podsumowaniu wyników okazuje si?, ?e zwierzyna w lasach Podkarpacia ma si? bardzo dobrze. Wi?kszo?? gatunków zwi?kszy?a sw? liczebno??. Ze zwierzyny grubej najliczniej wyst?puje sarna, której naliczono 32,3 tys. sztuk (o 400 wi?cej ni? przed rokiem) i jele? – 8,0 tys. (7,9 tys. w 2005 r.).Cieszy wzrost liczebno?ci dzika, którego ?yje w lasach 4,7 tys. (o 400 wi?cej ni? przed rokiem). Na podobnym poziomie jak przed rokiem zachowa? si? ?o? (70 osobników), natomiast znacz?co przyby?o danieli ( z 75 sztuk do 96 w tym roku). Wci?? niepokoj?co ro?nie ilo?? lisów, których jest obecnie 10,8 tys. (2002-6,2 tys., 2003 – 8,1 tys., 2004 – 8,5 tys., 2005 – 9,9 tys.). Ich zdecydowany nadmiar jest jednym z najwa?niejszych powodów spadku liczebno?ci zaj?cy (z 17,5 tys. w roku 2002 do 13,6 tys. obecnie) w ostatnich latach i innej zwierzyny drobnej. Du?y przyrost obserwowany jest w?ród dzikich kaczek, których na obszarach le?nych naliczono 10,6 tys. Spo?ród chronionych zwierz?t dobrze maj? si? drapie?niki; wilków jest w tym roku 460 (o 60 wi?cej), nied?wiedzi 112 (przyby?o 3), ?bików 140 ( te? o 20 wi?cej), rysiów 230 (przyby?o 35). Coraz lepiej jest u nas jenotom, których liczba przekroczy?a w tym roku 1000 osobników. Przyby?o te? „królów puszczy” – tej zimy zinwentaryzowano 220 ?ubrów. Jak co roku zwi?kszy?y sw? liczebno?? bobry – jest ich 3,4 tys. a wi?c ponad dwukrotnie wi?cej ni? w 2003 roku. Z rzadkich gatunków wymieni? mo?na jeszcze ?yj?ce w lasach muflony (22) i tarpany (14).
- Wzrost liczebno?ci wi?kszo?ci gatunków zwierzyny z jednej strony cieszy, z drugiej jest powodem do zmartwie? z tytu?u wyrz?dzanych przez ni? szkód w lasach i uprawach rolnych. – Mówi Wojciech Szepieci?ski, zast?pca dyrektora ds. gospodarki le?nej w RDLP w Kro?nie. – W przypadku jeleniowatych dane z inwentaryzacji b?d? podstaw? do takiego gospodarowania zwierzyn?, by zachowa? równowag? w przyrodzie i nie dopu?ci? do dewastacji upraw le?nych.
Najbardziej martwi fakt, ?e tej zimy nie stwierdzono w naszych lasach g?uszca. Jeszcze w roku ubieg?ym by? widywany w po?udniowej cz??ci Puszczy Solskiej. To naprawd? zagro?ony i wymieraj?cy na naszych oczach gatunek, który znika mimo podejmowanych przez le?ników wysi?ków w celu jego zachowania. Dla skutecznego przywrócenia g?uszca w naszych lasach konieczne jest rozszerzenie hodowli wolierowej oraz redukcja drapie?ników. Ten du?y ptak le?ny, jest ?atwym ?upem dla wilka i lisa. Odbudow? jego populacji mo?na prowadzi? dzi? jedynie w oparciu o sztuczne hodowle i wsiedlanie doros?ych osobników do ?rodowiska.

Edward Marsza?ek
Rzecznik prasowy RDLP w Kro?nie
Źródło: Lasy Krosno Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.659 secs