G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

01 kwietnia 2006 godzina:15.48(Czytań: 1934)
:: Nowa hala widowiskowa w Sanoku ::
W Sanoku dobiega ko?ca najwi?ksza jak do tej pory inwestycja w historii miasta - budowa Hali Widowiskowo - Sportowej z lodowiskiem. Do tej pory Sanok jako miasto z tradycjami turystyczno - sportowymi posiada?o w swoich zasobach sztuczne lodowisko po?o?one w centrum miasta, utrzymywane za pomoc? przestarza?ych technologii mro?eniowych (amoniak), zagra?aj?cych mieszka?com i ?rodowisku naturalnemu. Dlatego podj?to decyzj? o wy??czeniu lodowiska z eksploatacji i budowie hali Widowiskowo- Sportowej z Lodowiskiem. Obiekt to nie tylko lepsze zaplecze sportowe, ale równie? ogromna szansa na promocj? miasta i regionu. W wyniku og?oszonego przez Burmistrza Miasta Sanoka konkursu, zosta?a wy?oniona nazwa obiektu „ARENA SANOK”. Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Sanoku stanowi jedn? z priorytetowych inwestycji w dziedzinie infrastruktury sportowo-turystycznej. Hala wraz ze zmodernizowanym torem jazdy szybkiej spe?niaj?cym wymagania organizacji imprez mi?dzynarodowych, basenem, hotelem, terenami rekreacyjnymi stanowi? b?dzie nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny.

Oficjalne otwarcie „Areny Sanok” odb?dzie si? 11 kwietnia. Dzi?ki staraniom Burmistrza Miasta Sanoka Wojciecha Blecharczyka i przychylno?ci w?adz Polskiego Zwi?zku Hokeja na Lodzie na czele z prezesem Zenonem Hajdug? kolejno 11 i 12 kwietnia zostanie w Sanoku rozegrany dwumecz m?skich reprezentacji Polski i W?gier. Spotkania b?d? si? wkomponowywa? w ca?y cykl przygotowawczy obu dru?yn na Mistrzostwa ?wiata, które odb?d? si? pod koniec kwietnia. Hala zostanie oddana do u?ytku 30 marca. Wprawdzie obiekt nie jest jeszcze w pe?ni wyposa?ony, ale nadal trwaj? przetargi, które na pewno nie opó?ni? otwarcia. Tu? po zako?czeniu hokejowych play-offów bandy ze starego lodowiska zostan? przeniesione na nowy obiekt. Promocja obiektu jak i samego miasta b?dzie tym wi?ksza, ?e transmisje z obydwu spotka? przeprowadzi bezpo?rednio POLSAT SPORT.
Na uroczysto?ci otwarcia spodziewane jest uczestnictwo przedstawicieli Polskiego Rz?du, Parlamentu, w?adz samorz?dowych, stowarzysze?, zwi?zków sportowych oraz przedstawicieli naszych miast partnerskich z W?gier, S?owacji, Niemiec.
Oprócz dwumeczu hokejowego, podczas otwarcia, w?adze miasta zapewniaj? szereg innych atrakcji. Od 24 do 25 kwietnia w Sanoku b?dziemy go?ci? rewi? moskiewsk?, która „Czarnoksi??nikiem z Krainy OZ” da pokaz mieszka?com naszego miasta, oraz licznym go?ciom z ca?ego regionu.
Kwietniowe imprezy nie b?d? jedynymi w najbli?szym roku. Mamy pewne obietnice ze strony PZHL-u, ?e je?eli Mi?dzynarodowa Federacja Hokejowa przyzna Polsce prawo organizacji Mistrzostw ?wiata do lat 20, by? mo?e odb?d? si? one w?a?nie w Sanok
Sanok ma tak?e spore szanse na organizacj? Mistrzostw Polski w podnoszeniu ci??arów oraz 50. Jubileuszowych Targów ?ywno?ci.

Kilka informacji o hali:
Obiekt jak sama nazwa wskazuje nie b?dzie zarezerwowany jedynie dla hokeistów. Nowoczesna hala nie tylko pe?ni? b?dzie funkcje lodowiska, ale tak?e b?dzie mog?a s?u?y? innym dyscyplinom sportowym a tak?e imprezom widowiskowo - artystycznym.
W ci?gu kilkunastu godzin dzi?ki zastosowanym nowoczesnym technikom b?dzie mo?liwe zamontowanie na lodzie pod?ogi s?u??cej rozgrywkom pi?ki siatkowej, pi?ki r?cznej czy koszykówki. Dzi?ki du?ej blisko 300 m2 scenie hala b?dzie doskona?ym miejscem organizacji imprez rozrywkowych i kulturalnych.
Hala zosta?a zaprojektowana z uwzgl?dnieniem minimalizacji kosztów eksploatacji. Bardzo niskie wspó?czynniki przenikania ciep?a dla ?cian zewn?trznych i dachu, systemy klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, tylko niezb?dna ilo?? otworów okiennych i drzwiowych zapewni? niskie koszty utrzymania obiektu, nieporównywalnie do starego obiektu.
Podczas meczów hokejowych i innych imprez sportowych na trybunach b?dzie mog?o zasi??? ponad 3000 widzów, natomiast podczas imprez widowiskowych, koncertów, pokazów czy wystaw liczba ta wzro?nie do oko?o 5000.
Do utrzymania lodowiska zostan? zastosowane nowoczesne technologie mro?eniowe (glikol) nie b?d?ce zagro?eniem dla ?rodowiska naturalnego i daj?ce wi?ksze oszcz?dno?ci.
Tak?e energooszcz?dne o?wietlenie, b?dzie odpowiada?o wymogom TV. B?dzie to tzw. o?wietlenie dynamiczne, tzn. b?dzie mo?liwe dostosowywanie mocy o?wietlenia do rodzaju imprezy odbywaj?cej si? na obiekcie. Nowoczesny system monitoringu b?dzie zapewnia? uczestnikom imprez bezpiecze?stwo.
Przed obiektem znajduje si? du?y funkcjonalny parking mog?cy pomie?ci? oko?o 180 samochodów i 5 zatok autobusowych.

Foto: Dorota
Źródło: Urz?d MIasta Sanoka Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.656 secs