G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

20 kwietnia 2006 godzina:17.57(Czytań: 2176)
:: Na Dzie? Ziemi lasy posprz?tane ::
Po zej?ciu ?niegu w lasach pokaza?y si? ?mieci, nie tylko te z zimy, ale i nowe, pochodz?ce z porz?dkowania w gospodarstwach. Okazuje si?, ze ludzie wci?? wywo?? do lasu nie tylko szk?o i plastikowe odpady – zdarzaj? si? nawet resztki poubojowe , tapczany i telewizory. Nadle?nictwa we w?asnym zakresie, we wspó?pracy ze szko?ami i samorz?dami wykonuj? sprz?tanie miejsc parkingowych i rowów przydro?nych.
- Ilo?? ?mieci pozbieranych po zimie ci?gle mo?e zaskakiwa? – Mówi Marek Marecki, naczelnik Wydzia?u Zagospodarowania Lasu w RDLP w Kro?nie. – W tym roku znów by?o ich cale tony, zw?aszcza przy ruchliwych trasach komunikacyjnych. Bardzo pomog?y nam w tym szko?y, które sprz?taj? lasy nawet mimo niesprzyjaj?cych warunków pogodowych. Jednak ta jednorazowa akcja nie za?atwi problemu – trzeba utrzyma? las w czysto?ci przez ca?y sezon turystyczny.

W tym roku nadle?nictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Kro?nie otrzymaj? na akcj? „Czysty Las” z funduszu le?nego kwot? 240 tys. Pieni?dze te zostan? przeznaczone na zatrudnienie bezrobotnych do sprz?tania w sezonie oraz na koszty utylizacji ?mieci. Dzi?ki tym pieni?dzom zatrudnienie sezonowe znajdzie oko?o 40 osób.

Akcja „Czysty las” prowadzona jest od kilku lat. W roku ubieg?ym nadle?nictwa RDLP w Kro?nie wyda?y na jej przeprowadzenie 300 tys. z?. Zebrano 1,9 tys. metrów sze?ciennych ?mieci! Sam ich transport do wysypisk kosztowa? 26 tysi?cy z?otych.
Le?nicy w walce z za?miecaniem stosuj? te? metody administracyjno-karne. Stra? le?na na?o?y?a 58 mandatów karnych za wykroczenia zwi?zane z za?miecaniem lasu. Zanotowano 4 przypadki mycia samochodu w rzece ukarane mandatem w wysoko?ci po 200 z?otych, jako wykroczenie szczególnie szkodliwe dla ?rodowiska.
Stra? le?na reaguje równie? na anonimowe sygna?y o wywozie ?mieci do lasu – w kilkunastu przypadkach taka spo?eczna pomoc okaza?a si? bezcenna w wykryciu sprawcy. Bywa te?, ?e w wywiezionych ?mieciach znajdowane s? ?lady prowadz?ce do sprawcy, np. pocztówki z adresem, zeszyty szkolne.

Le?nicy zapraszaj? do lasu - apeluj? jednak o zachowanie w nim porz?dku oraz zastosowanie si? do obowi?zuj?cych ustawowych zakazów i nakazów.

Edward Marsza?ek
Rzecznik prasowy RDLP w Kro?nie
Źródło: Lasy Krosno Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.649 secs