G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

04 maja 2006 godzina:21.19(Czytań: 1706)
:: Wkrótce kolejne D?by Papieskie na Podkarpaciu ::
W najbli?szych dniach posadzone zostan? kolejne D?by Papieskie na Podkarpaciu. Do tej pory rosn? one w Parafii G?ogów Ma?opolski – Niwa i przy ko?ciele ?w. Brata Alberta w Kolbuszowej. W dniu 7 maja o godz. 18. odb?dzie si? uroczyste sadzenie d?bu przy Sanktuarium Matki Bo?ej Bieszczadzkiej w Jasieniu k. Ustrzyk. To jedno z dwóch miejsc, które chcia? jeszcze za ?ycia odwiedzi? Jana Pawe? II. Dwa dni pó?niej, 9 maja o godz. 17. zostan? posadzone dwa d?by w Dukli: przy pomniku Jana Paw?a II (przed klasztorem bernardynów) i obok ko?cio?a parafialnego w Dukli. S? to miejsca zwi?zane z pobytem Wielkiego Polaka jeszcze jako ksi?dza i biskupa a potem jako papie?a.
W dniu 10 maja le?nicy posadz? D?b Papieski w Cmolasie za? 21 maja dwa inne zaczn? rosn?? przy Sanktuarium Matki Bo?ej z Puszczy w Ostrowach Tuszowskich. Uroczysto?? zgromadzi le?ników z dwóch dyrekcji regionalnych Lasów Pa?stwowych: Lublina i Krosna, zarz?dzaj?cych obszarem le?nym historycznej Puszczy Sandomierskiej. Sanktuarium w Ostrowach i tamtejszy obraz Matki Bo?ej ?nie?nej, zwanej Madonn? z Puszczy, stanowi od lat miejsce kultu dla ludzi lasu.
W trakcie obchodów Dnia Dziecka (1 VI) na terenie Nadle?nictwa Rymanów planowane jest posadzenie Papieskiego D?bu przy ko?ciele w Pastwiskach. Wyro?nie on niedaleko miejsca, gdzie Karol Wojty?a jako biskup metropolita krakowski kilkakrotnie przyje?d?a? na letni wypoczynek.
D?bów Papieskich b?dzie w naszym regionie ??cznie 29, ich sadzenie stanie si? ka?dorazowo elementem uroczysto?ci religijnych. B?d? one stanowi? ?ywy pomnik Jana Paw?a II w Polsce.

Pomys? na D?by Papieskie zrodzi? si? przed trzema laty. Jesieni? 2003 roku le?nicy z Dolnego ?l?ska zebrali ?o??dzie z najstarszego polskiego d?bu - Chrobry. ?o??dzie, te zosta?y po?wi?cone przez Jana Paw?a II w dniu 28 kwietnia 2004 roku, podczas pielgrzymki le?ników polskich do Watykanu. W szkó?ce kontenerowej w Rudach Raciborskich (RDLP Katowice) wyhodowano z nich 500 sadzonek, które obecnie maj? ju? po 2 lata i mog? by? u?yte do sadzenia. Ka?da z nich posiada stosowny certyfikat z nadanym kolejnym numerem. Zamierzeniem le?ników polskich jest, aby d?by te ros?y w ca?ym kraju, w miejscach szczególnie zwi?zanych z dzia?alno?ci? Jana Paw?a II i ?eby by?y ?ywym i d?ugowiecznym - jak d?b Chrobry - pomnikiem czasów, gdy po ziemi chodzi? Papie?-Polak.

D?b Chrobry - najstarszy d?b szypu?kowy w Polsce. Ro?nie w Piotrowicach (województwo dolno?l?skie). Za pomnik przyrody uznany 24 marca 1967. Jego wiek ocenia si? na ok. 750 lat. „Chrobry” ma silnie rozwini?t? koron? i grube konary przechodz?ce w ga??zie o bujnym ulistnieniu. Pie? i niektóre konary s? w ?rodku puste. Rozpi?to?? korony wynosi ok. 16 m, wysoko?? 28 m, a obwód pnia 9,92 m, pier?nica 315,5 cm (trzeci d?b pod wzgl?dem obj?to?ci drewna znajduj?cy si? w ?rodkowej Europie). Obj?to?? drzewa to oko?o 90 m³ - i jest najwi?ksza w?ród d?bów polskich. Nawet olbrzymie d?by z Puszczy Bia?owieskiej - D?b Car czy D?b Jagie??y nie osi?gn??y takich rozmiarów obj?to?ci pnia. Mimo s?dziwego wieku wci?? owocuje wydaj?c zdrowe ?o??dzie. Imi? „nada?o” mu niegdy? dziecko, które patrz?c na pot?g? drzewa powiedzia?o, ?e jest wielki jak Chrobry.

Edward Marsza?ek
Rzecznik prasowy RDLP w Kro?nie
Źródło: Lasy Krosno Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.636 secs