G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

Strona główna W?dkarstwo Lubaczowski
Powrót

Stawy rybne "Mi?ków"

Data dodania: 20-08-2004 :: 10.19
Rodzaj wpisu: Pozostało odsłon: 0 / Zapytań: 17
Adres: Mi?ków, ko?o Mo?odycza
Telefon: 606413753
Region: Podkarpackie, Lasy Sieniawskie
E-mail: Wyślij zapytanie e-Mailem
Czas otwarcia: Od wschodu do zachodu s?o?ca
Ilość miejsc: Nieograniczona
Cena: 30 z? od w?dkuj?cego - w op?acie zaliczono z?owienie 3 karpi + 1 szt. dodatkowa (sum, szczupak)
Opis oferty
W samym ?rodku podkarpackich lasów, daleko od cywilizacji znajduj? si? prywatne stawy rybne "Mi?ków" - istny RAJ DLA W?DKARZY. Ka?dego sezonu przyje?d?aj? do nas stali w?dkarze, którzy zauroczeni s? atrakcyjno?ci? tego terenu. Co roku spotykamy te? nowych amatorów w?dkarstwa, którzy mile zaskoczeni naturalno?ci? krajobrazu i wielkimi mo?liwo?ciami wypoczynku wracaj? do nas kilkakrotnie. To tutaj mo?na zapomnie? o codziennych problemach i uciec w w?dkarski ?wiat b?d? podziwia? innych i natur?.

Teren ten mo?na nazwa? rezerwatem przyrody, gdy? okoliczne lasy, jak i tereny stawów s? praktycznie ca?kowicie naturalne i nie wida? tu niszczycielskiej dzia?alno?? cz?owieka.

Stawy le?? w kompleksie le?nym tzw. Lasów Sieniawskich, rozci?gaj?cych si? od Sieniawy po Oleszyce. W zale?no?ci od charakteru pod?o?a oraz stosunków wodnych rosn? tu lasy i bory mieszane. Przewa?aj? jednak lasy, które maj? drzewostan wielogatunkowy, z?o?ony g?ównie z sosny, d?bu i buka
z domieszk? innych drzew li?ciastych szpilkowych.

Tutejszy krajobraz ma swój niezwyk?y urok w ka?dej porze roku. Okoliczne lasy doskonale nadaj? si? na aktywny wypoczynek, to tak?e wspania?e miejsce na weekendow?, rodzinn? wypraw?. Le?ne drogi
i ?cie?ki doskonale nadaj? si? na spacer, rowerow? przeja?d?k? czy jazd? konn?. W najbli?szym otoczeniu stawów znajduje si?, niedawno wytyczona i specjalnie przygotowana dla turystów ?CIE?KA EDUKACYJNO-PRZYRODNICZA. W odpowiednich porach roku mo?na tu spotka? amatorów grzybobrania czy te? ca?e rodziny zbieraj?ce jagody. W porze zimowej cz?sto spotykaj? si? tutaj grupy m?odych ludzi i organizuj? kuligi.
Ca?y ten urok sprawia, ?e ka?dy, kto raz odwiedzi t? okolic? zawsze chce tu wróci?...

W ofercie to g?ównie b?dzie mniej wi?cej tak:
- I W?dkarstwo
Ka?dego roku w dniu 26 kwietnia rozpoczyna si? sezon w?dkarski na stawach rybnych "Mi?ków". W?dkowanie odbywa si? na nast?puj?cych zasadach:
1. W?dkowanie odbywa si? tylko na stawach do tego przeznaczonych ? teren ?owiska.
2. W?dkarz mo?e ?owi? na dwie w?dki od godz. 6.00 do zachodu s?o?ca.
3. Op?at? za w?dkowanie uiszcza si? przed rozpocz?ciem w?dkowania.
5. Z op?aty zwolnione s? osoby towarzysz?ce w?dkarzowi nie bior?ce czynnego udzia?u w w?dkowaniu.
6. Op?ata za jednodniowe w?dkowanie wynosi 30 z? od w?dkuj?cego.
7. W ramach w/w op?aty w?dkarz mo?e z?owi?: 3 karpie + 1 szt. dodatkowa (szczupak, sum lub amur).
9. ?owienie karasie, okonia, lina bez ogranicze?.
10. Podczas przebywania na terenie stawów nale?y stosowa? si? do Regulaminu.
11. Po wcze?niejszym telefonicznym uzgodnieniu istnieje mo?liwo?? skorzystania z pola namiotowego lub noclegu w domku (skromne warunki).

- II Sprzeda? ryb konsumpcyjnych
W ofercie stawów jest ca?oroczna sprzeda? ryb konsumpcyjnych (karp, to?pyga, amur i inne). W przypadku ch?ci zakupu wi?kszej ilo?ci nale?y wcze?niej skontaktowa? si? telefonicznie.

- III Sprzeda? materia?u zarybieniowego
Istnieje równie? mo?liwo?? zakupu materia?u zarybieniowego (narybek, kroczek) z w?asnej produkcji w okresie jesiennych i wiosennych od?owów. Dok?adne terminy i ilo?ci przeznaczone do sprzeda?y mo?na uzyska? pod numer telefonu.

- IV Miejsce do odpoczynku
Stawy rybne "Mi?ków" to doskonale miejsce do odpoczynku. To tutaj mo?na zrobi? sobie przystanek w czasie wycieczki rowerowej czy grzybobrania. To doskona?e miejsce na letnie grillowanie, spacery czy czynny wypoczynek. W kompleksie stawów znajduje si? boisko do siatkówki pla?owej i wiele innych atrakcji.

Serdecznie zapraszamy !!!

FORMULARZ ZAPYTANIA
Pole oznaczone * są wymagane
Twój e-mail:*
Imię:*
Nazwisko:*
Jestem zainteresowany/a pobytem w terminie
od:
do:
   
Ilość osób:
w pokojach  osobowych
Dodatkowe informacje:
 
Przepisz kod: Visual CAPTCHA tutaj*:
Dodaj do notesu   Wyślij mejla do zapamiętanych ofert
Księga gości
Zobacz księgę gości
Dodaj wpis do księgi


Nawigacja

wybierz powiat: Bieszczadzki [0] | Brzozowski [0] | D?bicki [2] | Jaros?awski [0] | Jasielski [1] | Kolbuszowski [3] | Kro?nie?ski [1] | Leski [0] | Le?ajski [7] | Lubaczowski [2] | Mielecki [3] | Ni?a?ski [0] | Przemyski [0] | Przeworski [0] | Ropczycko-s?dziszowski [5] | Rzeszowski [8] | Sanocki [0] | Stalowowolski [0] | Strzy?owski [1] | Tarnobrzeski [0] | ?a?cucki [9] |
Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.665 secs