G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Mapy turystyczne Pogórzy

Mapa Rowerowa Pogórze PrzemyskiePOGÓRZE PRZEMYSKIE – mapa rowerowa
Wydawca: Przedsi?biorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A.,
ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów

Mapa w skali 1:75000, legenda w j?zykach: polskim i angielskim. Mapa przedstawia obszar obj?ty dolin? Sanu od zachodu i pó?nocy oraz granic? z Ukrain? od po?udniowego wschodu.
Na map? naniesiono mi?dzy innymi szlaki rowerowe, znakowane szlaki turystyczne, punkty widokowe, wyci?gi narciarskie, pomniki przyrody nieo?ywionej oraz inne elementy tre?ci turystycznej.
Cz??? opisowa zawiera:
• charakterystyk? Pogórza Przemyskiego,
• parki krajobrazowe oraz obszary chronionego krajobrazu,
• rezerwaty przyrody Pogórza Przemyskiego,
• opis Zak?adu Fizjografii i Arboretum w Bolestraszycach,
• schematyczny plan przebiegów szlaków turystycznych Pogórza Przemyskiego,
• spis szlaków turystycznych Pogórza Przemyskiego,
• Pogórze Przemyskie dla rowerzystów,
• profile wysoko?ciowe kilkunastu proponowanych tras rowerowych,
• miejscowo?ci turystyczne Pogórza Przemyskiego,
• wykaz danych teleadresowych placówek Informacji Turystycznej,
• baza noclegowa (hotele, motele, campingi, pensjonaty, gosp. agroturystyczne),
• miniplan miasta Przemy?la
• sklepy i wypo?yczalnie rowerów,
• opis i wykazy fortów „Twierdzy Przemy?l”,
• schematyczny plan fortów „Twierdzy Przemy?l”,
Mapa obejmuje w ca?o?ci Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego i du?? cz??? Parku Krajobrazowego Gór S?onnych oraz przyleg?y teren. Na mapie przedstawiono propozycje tras rowerowych o ??cznej d?ugo?ci ok. 493 km. Ale atrakcyjna kraina zach?ca do projektowania w?asnych tras, na których nie zabraknie wartych odwiedzenia miejsc.

Mapa Turystyczna Pogórze Dynowskie POGÓRZE DYNOWSKIE – mapa turystyczna

Wydawca: Przedsi?biorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A.,

ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów Mapa w skali 1:75 000, legenda w j?zykach: polskim, angielskim, niemieckim. Mapa przedstawia obszar od Wis?oka na zachodzie po San na wschodzie. Od po?udnia Pogórze Dynowskie graniczy z Do?ami Jasielskimi, na pó?nocy granic? stanowi droga Rzeszów - Jaros?aw. Na map? naniesiono mi?dzy innymi znakowane szlaki turystyczne, szlaki kajakowe, rowerowe oraz Szlak Architektury Drewnianej, a tak?e punkty widokowe, wyci?gi narciarskie, pomniki przyrody nieo?ywionej oraz inne elementy tre?ci turystycznej.

Cz??? opisowa zawiera:
• charakterystyk? Pogórza Dynowskiego,
• charakterystyk? Czarnorzecko-Strzy?owskiego Parku Krajobrazowego
• opis trasy i historia kolejki w?skotorowej Przeworsk - Dynów
• miejscowo?ci turystyczne Pogórza Dynowskiego

Obszar obj?ty map? jest ciekawy przyrodniczo, turystycznie i historycznie. Z najwi?kszych atrakcji wymieni? nale?y rezerwat „Prz?dki” obejmuj?cy okaza?e piaskowcowe osta?ce skalne, ruiny zamku „Kamieniec” w Odrzykoniu z pozosta?o?ciami rozs?awionego przez A. Fredr? w „Zem?cie” muru granicznego. Spo?ród zabytków architektury sakralnej wyró?niaj? si? wpisane do rejestru UNESCO drewniane ko?cio?y w Haczowie i Bliznem. Warto przejecha? si? w?ród malowniczych krajobrazów w?skotorow? „ciuchci?” na trasie Przeworsk – Dynów. Jedn? z atrakcji czekaj?cych na pasa?erów jest przejazd najd?u?szym w Europie tunelem wydr??onym na potrzeby kolei w?skotorowej. Z pewno?ci? dla mi?o?ników historii interesuj?cy b?dzie poniemiecki tunel-schron kolejowy pod Gór? ?arnowsk?.

Forteczna Trasa RowerowaTWIERDZA PRZEMY?L – forteczna trasa rowerowa
Wydawca: Przedsi?biorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A.,
ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów, UM Przemy?la

Mapa w skali 1:50000, dost?pna w czterech odr?bnych wersjach j?zykowych: polskiej, ukrai?skiej, angielskiej i niemieckiej, legenda ogólna i legenda oznacze? obiektów Twierdzy Przemy?l.
Mapa przedstawia obszar okolic Przemy?la od Krasiczyna od zachodu po granic? z Ukrain? od po?udniowego wschodu.
Na map? naniesiono mi?dzy innymi szlaki rowerowe, znakowane szlaki turystyczne, punkty widokowe, fortyfikacje Twierdzy Przemy?l i sowieckie bunkry Linii Mo?otowa, siatk? geograficzn? oraz inne elementy tre?ci turystycznej.
Cz??? opisowa zawiera:
• opis szlaku rowerowego po fortach Twierdzy Przemy?l,
• krótkie charakterystyki wybranych fortów na terytorium Polski i Ukrainy,
• profile wysoko?ciowe tras rowerowych,
• miniinformacj? turystyczn?
Mapa obejmuje fortyfikacje Twierdzy Przemy?l oraz przyleg?y teren, mi?dzy innymi fragment Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Na mapie przedstawiono przebieg dwóch znakowanych odcinków fortecznej trasy rowerowej – pó?nocnego o d?ugo?ci 33,7 km oraz po?udniowego o d?ugo?ci 48,8 km, a tak?e szlaku rowerowego R-63.

Pogóze Przemyskie OPGK Rzeszów S.A.POGÓRZE PRZEMYSKIE – mapa turystyczna
Wydawca: OPGK Rzeszów S.A.
Mapa w skali 1:75 000

Legenda w j?zykach: polskim i angielskim. Mapa przedstawia obszar obj?ty dolin? Sanu od zachodu i pó?nocy oraz granic? z Ukrain? od po?udniowego wschodu. Na map? naniesiono mi?dzy innymi znakowane szlaki turystyczne, punkty widokowe, wyci?gi narciarskie, pomniki przyrody nieo?ywionej oraz inne elementy tre?ci turystycznej. Cz??? opisowa zawiera:
• charakterystyk? Pogórza Przemyskiego,
• parki krajobrazowe oraz obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody Pogórza Przem.,
• opis Zak?adu Fizjografii i Arboretum w Bolestraszycach,
• miejscowo?ci turystyczne Pogórza Przemyskiego,
• opis szlaków turystycznych Pogórza Przemyskiego,
• schematyczny plan przebiegów szlaków turystycznych Pogórza Przemyskiego,
• baza noclegowa (hotele, motele, campingi, pensjonaty, gosp. agroturystyczne),
• biura turystyczne, biura obs?ugi ruchu turystycznego,
• stacje benzynowe,
• opis i wykazy fortów „Twierdzy Przemy?l”,
• schematyczny plan fortów „Twierdzy Przemy?l”,
• miniplany miast: Przemy?l, Sanok, Krasiczyn, Dubiecko, Dynów
Mapa obejmuje w ca?o?ci Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego i du?? cz??? Parku Krajobrazowego Gór S?onnych oraz przyleg?y teren. W?ród miejsc szczególnie wartych zwiedzenia nale?y wymieni?: miasto Przemy?l, zamek w Krasiczynie, sanktuarium w Kalwarii Pac?awskiej. Ale ciekawych obiektów jest znacznie wi?cej. Jest to obszar, na którym w przesz?o?ci ?ciera?y si? ró?ne pr?dy kulturowe i religijne, co odzwierciedla si? w zachowanym budownictwie z minionych epok. Na uwag? zas?uguj? oznaczone na mapie fortyfikacje „Twierdzy Przemy?l”.


bniskipogorze_ppwkTYTU?: Beskid Niski i Pogórze
SKALA: 1:125 000
MARKA WYDAWCY: PPWK
FORMAT: 13 x 21.5
GRUPA PRODUKTOWA : Mapy turystyczne

Mapa jest przeznaczona przede wszystkim dla turystów pieszych w?druj?cych przez obszar Beskidu Niskiego i Pogórza. Opracowana w du?ej skali pokazuje wielk? ilo?? szczegó?ów umo?liwiaj?cych ?atw? orientacj? w terenie oraz planowanie tras turystycznych. Zawiera du?? ilo?? informacji przydatnych dla turystów jak baza noclegowa, szlaki turystyczne, przystanki PKS, zabytki, rezerwaty, parki narodowe itp. Na odwrocie znajduje si? informator adresowo - telefoniczny dotycz?cy obszaru obj?tego map? oraz tekst krajoznawczy o charakterze przewodnika. Czytelna grafika mapy pozwala na ?atwe odszukiwanie interesuj?cych nas obiektów.


.: Spis treści

  1. Mapy turystyczne województwa podkarpackiego
  2. (a) Zanim kupisz map? - przeczytaj! Podstawowe informacje o mapach
  3. (b) Bieszczady i okolice
  4. (c) Beskid Niski i okolice
  5. (d) Pogórza: Strzy?owskie, Dynowskie, Przemyskie
  6. (e) Rejony nizinne, Roztocze, Kotlina Sandomierska
  7. (f) Okolice miast i gmin
  8. (g) Plany miast
Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.005 secs