G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.: Rezerwat przyrody "Polanki" - Pogórze, Góry S?onne

"POLANKI" o powierzchni 184,87 ha znajduje na terenie administrowanym przez Nadle?nictwo Brzozów, Le?nictwo Bykowce. Zosta? on utworzony Zarz?dzeniem Ministra Ochrony ?rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le?nictwa z dnia 14 czerwca 1996 roku.

Celem ochrony rezerwatu jest naturalne zbiorowisko le?ne buczyny karpackiej. Gatunkami lasotwórczymi s?: buk i jod?a osi?gaj?ce znaczne rozmiary.

Istotny walor przyrodniczy rezerwatu stanowi? licznie wyst?puj?ce ro?liny obj?te ochron?. Spo?ród ro?lin chronionych na uwag? zas?uguj? m.in.: paprotka zwyczajna, podrze? ?ebrowiec, parzyd?o le?ne, gnie?nik le?ny, storczyk plamisty, skrzyp olbrzymi. Ochronie podlega tak?e osobliwie zakwitaj?cy krzew wawrzynek wilcze?yko. Ozdob? runa w okresie kwitnienia jest lilia z?otog?ów, równie? obj?ta ochron? ca?kowit?. Na szczególn? uwag? zas?uguje górski element flory. S? to m.in.: przyn?t purpurowy, sza?wia lepka, sa?atnica le?na, przytulia okr?g?olistna, przetacznik górski. Do osobliwo?ci ?wiata ro?linnego nale?y zaliczy? tak?e ro?lin? rzadko rosn?c? w górach, a mianowicie miodownik melisowaty.

W rezerwacie dominuje dobrze wykszta?cone zbiorowisko buczyny karpackiej. Gatunkami lasotwórczymi s?: buk i jod?a, osi?gaj?ce znaczne rozmiary.
Bogactwo flory wyra?aj?ce si? ró?norodno?ci? nisz ekologicznych sprzyja znacznemu zró?nicowaniu fauny. Na szczególn? uwag? zas?uguj? gatunki b?d?ce na "li?cie zwierz?t rzadkich i chronionych". Nale?? do nich: bocian czarny oraz orlik krzykliwy.

Wysok? warto?? estetyczn? i poznawcz? posiadaj? utwory skalne znajduj?ce si? w pó?nocnej i pó?nocno-wschodniej cz??ci omawianego terenu. Przyj??y one posta? grz?dy oraz muru skalnego. Osobliwe ska?ki wyró?niaj? si? oryginaln? form?, ciekaw? mikrorze?b? (na której wida? procesy wietrzeniowe) oraz znacznymi rozmiarami.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.045 secs