G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.: Rezerwat przyrody "?ródliska Jasio?ki" - Beskid Niski

Rezerwat „?ródliska Jasio?ki” zosta? ustanowiony Zarz?dzeniem Ministra Ochrony ?rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le?nictwa z dnia 31 grudnia 1993r. (Monitor Polski Nr 5 z dnia 31 stycznia 1994r.). Po?o?ony jest na terenie Gminy Koma?cza, miejscowo?ci: Jasiel, Rudawka Ja?liska i Wis?ok Wielki.
Celem ochrony jest zachowanie ze wzgl?dów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych, naturalnych zbiorowisk ro?linnych obejmuj?cych ?ródliskowe obszary rzek: Jasio?ki i Wis?oka.

Rezerwat po?o?ony jest w pasie rozleg?ego grzbietu górskiego ci?gn?cego si? wzd?u? granicy pa?stwowej ze S?owacj?. Zasadniczo obszar ten porastaj? zespo?y le?ne za wyj?tkiem cz??ci pó?nocno – zachodniej z rozleg?ymi kompleksami ??kowo – pastwiskowymi. Wschodnia cz??? rezerwatu obejmuj?ca g?ównie ?ródliskowe dop?ywy Wis?oka, charakteryzuje si? silnie zró?nicowan? rze?b? terenu z w?wozami, lejami, progami i blokami skalnymi w korytach rzecznych. Zachodnia cz??? rezerwatu obejmuje natomiast ?agodnie nachylone stoki, poro?ni?te w wy?szych przygranicznych partiach zbiorowiskami ro?linno?ci le?nej, cz?sto zabagnionymi i zawilgoconymi w postaci torfowisk. Potoki zasilaj?ce Jasio?k? silnie meandruj? tworz?c sie? wodn? o stabilnym re?imie wodnym.

Siedliska le?ne tworzy zasadniczo jeden typ lasu – las górski z przewag? buka, a niekiedy jod?y. Ro?linno?? runa le?nego jest bardzo bogata. Wyst?puje tu blisko 350 gatunków ro?lin naczyniowych z 60 rodzin. Zespo?y ro?linno?ci ??kowo – pastwiskowej zajmuj? oko?o 300 ha a obszary torfowiskowe pokrywaj? ponad 100 ha powierzchni rezerwatu.

Niektóre gatunki ro?lin wyst?puj?cych w rezerwacie: smotrawa okaza?a, sa?atnica le?na, tojad wiechowaty, ?ywiec gruczo?owaty, ?ywokost sercowaty, toje?? gajowa, paprotnik kolczysty, miesi?cznica trwa?a, przen?t purpurowy, kokoryczka okó?kowa i inne.

Obszar ten jest równie? ostoj? wielu gatunków fauny. ?yj? tu m.in.: nied?wiedzie brunatne, rysie, ?biki, wilki, ?osie, borsuki oraz orliki krzykliwe, puchacze i bociany czarne.

Po?udniowym fragmentem rezerwatu w pasie granicznym, biegnie niebieski szlak turystyczny prowadz?cy przez Nowy ?upków, Barwinek w kierunku Grybowa. Z Koma?czy biegnie szlak zielony przez Moszczaniec i Pasmo Bukowicy do Beska. Z kolei szlak ?ó?ty prowadzi do rezerwatu przez Wis?ok Wielki na szczyt Kanasiówki przy granicy polsko – s?owackiej.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.005 secs