G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Rezerwat przyrody "Prze?om Jasio?ki" - Beskid Niski

Forma ochrony – cz??ciowa
Przedmiot ochrony – drzewostan tworz?cy las o naturalnym charakterze, stanowi?cy pozosta?o?? dawnej Puszczy Karpackiej, porastaj?cy teren w rejonie malowniczego prze?omu Jasio?ki mi?dzy masywami Ostrej (687 m n.p.m.) i Piotrusia (727 m n.p.m.)

Utworzony Zarz?dzeniem Ministra Le?nictwa i Przemys?u Drzewnego z dnia 10 listopada 1976 roku. Powierzchnia rezerwatu – 121,32 ha

Rezerwat po?o?ony jest na terenie wsi Daliowa (gmina Dukla), w powiecie kro?nie?skim na gruntach stanowi?cych w?asno?? Skarbu Pa?stwa i zrz?dzanych przez Nadle?nictwo Dukla, w obszarze Ja?liskiego Parku Krajobrazowego .

Obszar Beskidu Niskiego, w którym znajduje si? rezerwat „Prze?om Jsio?ki”, okre?lany cz?sto nazw? Beskidu Dukielskiego , odznacza si? dominacj? niskich grzbietów i masywów górskich mieszcz?cych si? zwykle w przedziale wysoko?ci od 650 do 750 m n.p.m. Jedynie szczyt Kamie? , po?o?ony w pa?mie granicznym na po?udnie od rezerwatu, osi?ga wysoko?? 857 m n.p.m. Rezerwat obejmuje klasyczny i bardzo typowy dla Beskidu Niskiego, rejon prze?omowego odcinka rzeki Jasio?ki o szczególnie malowniczym krajobrazie oraz urozmaiconej morfologii . Rzeka tworzy tu w?sk?, g??boko wci?t? dolin? pomi?dzy dwoma wzniesieniami: Ostr? (687 m n.p.m.) i Piotrusiem (727 m n.p.m.) W zachodniej cz??ci rezerwatu dno doliny jest bardzo w?skie (oko?o 20 m), zbocza s? strome, miejscami skaliste. Wzd?u? lewego brzegu Jasio?ki wyst?puj? ?cianki skalne, obrywy i podci?cia, osi?gaj?ce do 30 m wysoko?ci. W kierunku wschodnim dolina rozszerza si? i w okolicy gajówki Spalone osi?ga ju? oko?o 700 m szeroko?ci. Meandruj?ca w tym rejonie Jasio?ka podcina lewe zbocze doliny, tworz?c tu stale osypuj?ce si? urwisko o wysoko?ci 25 m. Pó?nocny stok Ostrej, na którym znajduje si? przewa?aj?ca powierzchnia rezerwatu charakteryzuje si? bardzo zmiennym stopniem nachylenia, od stromych i urwistych, poprzez lekko pochy?e do lokalnie p?askich. Teren rezerwatu a szczególnie jego zachodnia cz???, obfituje w rozleg?e j?zyki i nisze osuwiskowe, obrywy skalne i wielkie pola rumowisk. Zró?nicowanie wysoko?ciowe terenu wynosi 230 m ( 390 – 620 m n.p.m.). We florze spotykane s? takie gatunki jak: sa?atnica le?na, tojad wiechowaty, lulecznica krai?ska, turzyca siedmiogrodzka i inne.

Przez teren rezerwatu prowadzi ?cie?ka przyrodnicza „W prze?omie Jasio?ki”, do której mo?na doj?? z pola namiotowego Stasianie zielonym szlakiem turystycznym.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.005 secs