G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.: Rezerwat przyrody "Kamie? nad Ja?liskami" - Beskid Niski

Rezerwat po?o?eny jest w Le?nictwach: Wola Ni?na i Lipowiec, Obr?b Ja?liska oraz w Nadle?nictwie Rymanów, wie? Wola Ni?na, Posada Ja?liska i Lipowiec (gmina Dukla).

Rezerwat utworzono w celu zachowania ze wzgl?dów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentów typowej rze?by Beskidu Niskiego, obejmuj?cy szczyt i zbocza góry Kamie? ( 857 m n.p.m.) wraz z porastaj?cym j? lasem bukowym i bukowo-jod?owym, interesuj?cymi formami skalnymi i unikalnymi bagniskami zwanymi przez miejscow? ludno?? „berezedniami”. Powierzchnia rezerwatu – 302,32 ha.
Uznany za rezerwat przyrody Rozporz?dzeniem Nr 97/00 Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2000 roku ( Dziennik Urz?dowy Województwa Podkarpackiego Nr 29 z 12 maja 2000 roku ).

Osobliwo?ci przyrodnicze rezerwatu tworzy wiele ciekawych i rzadkich gatunków fauny i flory. Porastaj?ce gór? Kamie? bukowo-jod?owe lasy reglowe to w przewa?aj?cej cz??ci dobrze zachowany zespó? ?yznej buczyny karpackiej w dwóch podzespo?ach: typowym i wilgotnym oraz zespó? kwa?nej buczyny górskiej. Wyst?puje tu torfowisko niskie i przej?ciowe na wysoko?ci 680 m n.p.m. co jest porównywalne z po?o?eniem torfowisk bieszczadzkich. Na torfowiskach wyst?puje jeden z najrzadszych gatunków w tym rejonie-rosiczka okr?g?olistna. „ Berezednie ” poro?ni?te s? specyficznymi zbiorowiskami. Najwa?niejsze z nich to: ?ozowiska, ?opuszyny i szuwar trawiasty. Na uwag? zas?uguj? liczni przedstawiciele storczykowatych, jak : kruszczyk rdzawoczerwony i b?otny, storczyk szerokolistni i plamisty oraz podkolan bia?y. W sumie flora rezerwatu liczy 196 gatunków ro?lin naczyniowych. Wyra?nie zaznacza si? element górski, licz?cy 36 gatunków, w tym 3 gatunki subalpejskie, 25 reglowych i 8 ogólnogórskich.

Teren rezerwatu jest miejscem wyst?powania wielu gatunków zwierz?t, przede wszystkim rzadkich gatunków puszcza?skich. Najcz??ciej spotykany jest jele?, sarna i dzik. Du?e drapie?niki reprezentuj? : wilk i ry?. W?ród wielu gatunków ptaków mo?na zobaczy? : orlika krzykliwego, puszczyka uralskiego, sóweczk?, puchacza i bociana czarnego.

Jedn? z najwi?kszych osobliwo?ci rezerwatu jest wyst?powanie licznych form skalnych w postaci wychodni piaskowca serii dukielskiej, ?cian i okaza?ych bloków skalnych. Rze?b? terenu urozmaicaj? równie? zaro?ni?te lasem wyrobiska po starych kamienio?omach.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.007 secs