G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Ja?liski Park Krajobrazowy

Ja?liski Park Krajobrazowy o powierzchni 20 985 ha chroni wschodni? cz??? Beskidu Niskiego - obszaru ?ródliskowego Jasio?ki i Wis?oka. Stanowi od wschodu otulin? dla Magurskiego Parku Narodowego. Obszary le?ne parku to g?ównie naturalne zbiorowiska buczyny karpackiej porastaj?ce najwy?sze wzniesienia: Piotru? (727 m. n.p.m.), Kamie? (863 m. n.p.m.), Tokarnia (695 m. n.p.m.), Kanasiówka (823 m. n.p.m.) i Danawa (840 m. n.p.m.). Charakterystycznym elementem parku s? zespo?y ??kowo-pastwiskowe dawnych - nie istniej?cych dzi? wsi: Jasiel (rezerwat „?ródliska Jasio?ki”), Czeremcha i Lipowiec. Rozleg?e obszary ??k stanowi? dogodne siedlisko dla ptaków drapie?nych, z których wyst?puje tu m.in.: orze? przedni, orlik krzykliwy, myszo?ów zwyczajny i jastrz?b. W parku wyst?puj? naturalne stanowiska cisa pospolitego - chronione w postaci rezerwatów przyrody: „Modrzyna” i „Wadernik”. Rang? rezerwatu przyrody posiada tak?e prze?om Jasio?ki (rez. „Prze?om Jasio?ki”) pomi?dzy Piotrusiem a Ostr? oraz kompleks le?ny „Kamie? nad Ja?liskami”. Tereny parku posiadaj? bogat? histori? zwi?zan? z po?o?eniem tych obszarów przy szlaku handlowym („winnym”) z Polski na W?gry. Przez fragment tego szlaku prowadzi ?cie?ka historyczno-krajobrazowa „Na w?gierskim trakcie”.

Przyroda Ja?liskiego Parku Krajobrazowego 
Ogromne le?ne przestrzenie (65% powierzchni parku) mozaikowo urozmaicaj? ??ki i pastwiska. Las ukrywa liczne m?aki i torfowiska niskie (np. ?ródle?ne bagna, tzw. berezednie na Kamieniu i nad Jasielem) oraz naturalne wychodnie skalne (strefy szczytowe Piotrusia i Kamienia). W drzewostanach w wysokim stopniu naturalnych, przewa?a zró?nicowane edaficznie i wysoko?ciowo zbiorowisko buczyny karpackiej z ca?ym bogactwem licznych gatunków domieszkowych. W gr?dach zajmuj?cych ni?sze po?o?enie zwraca uwag? obecno?? lipy szerokolistnej. Zaznacza si? wyra?nie ich wilgotna posta? z czosnkiem nied?wiedzim i parzyd?em le?nym oraz suche podzespo?y z kosmatk? i turzyc?. Nad rzekami i potokami cz?sto ro?nie ??gowa olszynka karpacka. Osobliwo?ci? jest unikalne w skali Karpat zbiorowisko jaworzyny górskiej z j?zycznikiem w rez. „Prze?om Jasio?ki” i na stokach Piotrusia. W bogatych zbiorowiskach ro?linnych (ok. 900 gat. flory naczyniowej, w tym ok. 600 gat. le?nych) widoczne s? symptomy strefy przej?ciowej, bowiem zanikaj? gatunki wschodniokarpackie, a wzrasta liczba gatunków zachodniokarpackich, jak np. tojad dzióbaty, ?arnowiec miotlasty, krzy?ownica i przytulia okr?g?olista. Ro?liny górskie reprezentowane s? przez 82 gat. reglowe i 7 subalpejskich (np. omieg górski, ciemi??yca zielona i modrzyk górski), a w?ród do?? licznie wyst?puj?cych ro?lin pontyjskich na uwag? zas?uguj?: ró?a francuska, kocimi?tka naga, cebulica dwulistna, k?okoczka po?udniowa oraz nawrot lekarski. Osobliwo?ci? dendrologiczn? s? krzewiaste formy cisa na górze Piotru?. Typowo górska fauna charakteryzuje si? du?? liczb? gatunków puszcza?skich. ?yje tu 269 gat. kr?gowców, z czego 191 podlega ochronie. Gniazduj? liczne ptaki drapie?ne (np. orlik krzykliwy i puchacz) oraz bocian czarny, a ost?py le?ne wschodniej cz??ci parku upodoba? sobie nied?wied? brunatny.
Zapraszamy do zapoznania si? z informacjami o rezerwatach i scie?kach przyrodniczych wyst?puj?ch na omawianym terenie a to: Rezerwaty przyrody:
"?ródliska Jasio?ki"
"Modrzyna"
"Wadernik"
"Prze?om Jasio?ki"
"Kamie? nad Ja?liskami"
oraz:
?cie?ka historyczno-krajobrazowa "Na w?gierskim trakcie"
?cie?ka przyrodnicza "W prze?omie Jasio?ki"

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.005 secs