G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.: Rezerwat przyrody "Buczyna" w Cyrance - P?askowy? Kolbuszowski

Rezerwat Buczyna w Cyrance im. W. Szafera le?y na 21°36’50” d?ugo?ci geograficznej wschodniej i na 50°15’30” szeroko?ci geograficznej pó?nocnej tj. na pó?nocno-zachodnim kra?cu P?askowy?u Kolbuszowskego. Znajduje si? on w Le?nictwie Przy??k oddzia?y: 68h, 83a, 84a, Obr?bie Tuszyma i Nadle?nictwie Tuszyma. Do rezerwatu dojecha? mo?na PKS’em z Mielca do wsi Przy??k (ok.11 km), sk?d do rezerwatu jeszcze oko?o 2 km.
Lasy te wchodzi?y w sk?ad dóbr jednego z najznakomitszych rodów polskich – Ossoli?skich. Nast?pnym w?a?cicielem tych dóbr zosta? Lubomirski. Na ten cenny drzewostan zwróci? uwag? W?adys?aw Szafer pisz?c m.in.: „...do takich partii, które przynajmniej w przybli?eniu pierwotny sk?ad flory le?nej w obr?bie Mielca wykazuj? i jako cenne zabytki gin?cej puszczy ochraniane by? powinny, nale?y ma?a partia le?na w lesie cyranowskim. Jest to niewielka, ale pi?kna wysepka lasu li?ciastego w?ród sztucznych drzewostanów sosnowych”. Dlatego te? rezerwat ten nazwany jest imieniem znakomitego uczonego W?adys?awa Szafera. Wyst?puj? tu zbiorowiska le?ne typu przej?ciowego, mi?dzy ubog? form? buczyny karpackiej a lasem d?bowo-grabowym, o charakterze lasu naturalnego. Jest to jedyne stanowisko buka (120 letniego) wyst?puj?ce zwarcie na tak znacznej powierzchni i stanowi kresowy fragment dawnej Puszczy Sandomierskiej.
Na terenie rezerwatu wyst?puje oko?o 60 gatunków ro?lin naczyniowych typowych dla ni?owych lasów li?ciastych. Wyst?puj? tu kostrzewa górska, która jest gatunkiem wschodniokarpackim, maj?cym najbli?sze stanowisko ok. 50 km na po?udnie. Rosnie tu kilka okazów k?okoczki po?udniowej (gatunek gin?cy w Polsce), a ponadto wyst?puj? tu m.in.: bu?awnik mieczolistny i czerwony, podkolan zielonawy, bluszcz, czosnek nied?wiedzi, z?o? ?ó?ta, wi?z górski, wawrzynek wilcze?yko, kruszyna paspolita, kalina koralowa, kopytnik pospolity.
Z fauny spotyka si? m.in. p?azy (ropuch? szar?) a z gadów padalca. Natomiast z ptaków spotka? mo?na: sójk?, szpaka, gila, grubodzioba, zi?b?, ?wistunk? le?n?, sikork? bogatk?, kowalika, paszkota, kosa, muchówk? ?a?obn? i ma??, dzi?cio?a zielonego, dzi?cio?a du?ego, dzi?cio?a ?redniego i czarnego, puszczyka i grzywacza. Spo?ród ssaków wyst?puj? nietoperze: nocek du?y, mroczek pó?ny i borowiec wielki; z owado?ernych: je? wschodni,  ryjówka aksamitna; z gryzoni: wiewiórka, nornica ruda, nornica zwyczajna, mysz le?na, mysz zwyczajna i popielica; z drapie?nych: lis, borsuk, tumak, gronostaj i ?asica, a z parzystokopytnych: dzik, sarna i jele? europejski.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.011 secs