G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Roztocza?ski Obszar Chronionego Krajobrazu

Obejmuje obszar pó?nocno - wschodniej cz??ci województwa. Powierzchnia ogólna wynosi 32.174 ha. Spe?nia funkcj? otuliny Parków Krajobrazowych: Puszczy Solskiej i Po?udnioworoztocza?skiego. Atrakcj? otuliny s? bunkry z II Wojny ?wiatowej z tzw. "Linii Mo?otowa". Cenny element flory przedstawiaj? zbiorowiska le?ne z których najwarto?ciowsze fragmenty chronione s? w rezerwatach: "JEDLINA" i "MINOK?T".

Spotka? mo?na równie? rzadkie gatunki zwierz?t, szczególnie ptaki. S? to: perkoz rdzawoszyi wyst?puj?cy na stawach w Rudzie Ró?anieckiej i Lubli?cu Nowym oraz puchacz w okolicy Rudy Ró?anieckiej. Z ssaków spotyka si? cz?sto dzika, sarn? i jelenia.
W Roztocza?skim Obszarze Chronionego Krajobrazu zlokalizowane s? dwie atrakcyjne miejscowo?ci gminne: Horyniec i Narol.  
Horyniec - miejscowo?? uzdrowiskowa posiadaj?ca lecznicze wody siarczkowe i jedne z lepszych w Europie borowiny. Jeden z obiektów sanatoryjnych znajduje si? w pa?acu Poni?skich z XVII wieku otoczonym pi?knym ogrodem krajobrazowym. W po?o?onym obok sanatorium, teatrze dworskim z XIX wieku (obecnie Gminny O?rodek Kultury) co roku w lutym odbywa si? Ogólnopolski Przegl?d Teatrów Ma?ych Form "Biesiada Teatralna". Z innych zabytków posiada Horyniec ko?ció? i klasztor o.o. Franciszkanów. Ko?ció? uko?czony w 1759 roku, to budowla barokowa. W klasztorze znajduje si? kolekcja osiemnastowiecznego malarstwa portretowego.
Narol - na uwag? zas?uguje tu ko?ció? parafialny p.w. Narodzenia NPM murowany w latach 1799 - 1804, w 1914 roku spalony, a w 1915 - 1917 odbudowany, dzwonnica murowana z XIX wieku oraz zespó? pa?acowy z po?owy XVIII wieku sk?adaj?cy si? z: pa?acu, bramy g?ównej, dwóch murowanych kordegard otoczony pi?knym parkiem geometrycznym z lat 1770 - 1781. Obecnie pa?ac jest mocno zniszczony - brak wystroju wn?trz. 
Pa?acyk w Rudzie Ró?anieckiej
Na pograniczu Roztocza?skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej le?y Ruda Ró?aniecka, w której znajduje si? pa?ac murowany z XIX wieku. Pa?ac otacza park z prze?omu XVIII/XIX w. o walorach krajobrazowych. Na cmentarzu partyzanckim znajduj? si? mogi?y poleg?ych w walce z okupantem hitlerowskim i bandami UPA w 1944 roku oraz mogi?y partyzantów AK poleg?ych w 1944 r. w walce z hitlerowcami.

Obszar posiada równie? wiele cennych obiektów budownictwa sakralnego. Na szczególn? uwag? zas?uguje zespó? cerkiewny w Radru?u sk?adaj?cy si? z: cerkwi z polichromi? z XVII wieku, w 1965 roku gruntownie zrekonstruowanej dzwonnicy drewnianej, pochodz?cej z XVI wieku, ogrodzenia cmentarza z XVII w., murowanego domu diaka z prze?omu XVIII/XIX wieku. Ponadto godne polecenia s? zabytkowe ko?cio?y w Lipsku, P?azowie oraz cerkwie w ?ówczy, Kowalówce, Prusiu i Chotylubiu

Prezentowany materia? pochodzi ze strony: www.parkiprz.itl.pl  tam te? zapraszamy osoby pragn?ce zg??bi? swoj? wiedz? przyrodnicz?.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.008 secs