G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Przemysko - Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu

Obejmuje po?udniowo - zachodni? cz??? województwa przemyskiego o ??cznej powierzchni 48.921 ha. Obszar o charakterze podgórskim z licznymi, niezbyt wysokimi pasmami i wzgórzami, poprzecinany jest potokami. Najwy?sze wzniesienia dochodz? do 430 m n.p.m.
Przez omawiany teren prowadz? 3 oznakowane turystyczne szlaki piesze: ?ó?ty, zielony i niebieski. W?druj?c nimi tury?ci mog? podziwia? pomniki przyrody, krajobrazy dolin rzek oraz zapozna? si? z pami?tkami historycznymi i walorami kulturowymi. W obszarze najokazalszymi drzewami pomnikowymi s?:
- 400 - letnia lipa i 200 - letni d?b szypu?kowy w Dynowie,
- kilkadziesi?t d?bów szypu?kowych w parku w Bachórcu,
- d?b szypu?kowy w Ku?minie,
- lipy 200 i 300 letnie w Pruchniku,
- 400 letni d?b szypu?kowy w Babicach,
- 2 d?by szypu?kowe w wieku 450 i 400 lat w Wapowcach.

Osobliwo?ci? geologiczn? s? formacje solono?ne w Kormanicach, Aksmanicach, Dubiecku i Sólcu.
Spotka? mo?na rzadkie gatunki zwierz?t. Do najciekawszych gadów nale?y ?mija zygzakowata; ptaków - jastrz?b, myszo?ów, trzmielojad i bocian czarny; ssaków - gronostaj, dzik i kuna le?na.

Najatrakcyjniejszymi miejscowo?ciami historyczno - kulturowymi s?: Dubiecko, Dynów, Babice, Krzywcza i Pruchnik. Dubiecko, gdzie urodzi? si? w 1735 r. biskup Ignacy Krasicki, poeta O?wiecenia, znane jest z zabytkowego pa?acu z XVIII wieku (dawniej zamku z XVI wieku)wraz z okalaj?cym go parkiem. Mie?ci si? w nim Muzeum Biograficzne Ignacego Krasickiego a w parku - pomnik postawiony w 1935 roku, w dwusetn? rocznic? urodzin poety.

Dynów, to miasto ?redniowieczne z pi?knym XV - wiecznym ko?cio?em, przebudowanym w 1663 roku. G?owa byka w herbie miast ta jest pami?tk? zorganizowania w 1603 roku przez Stanis?awa Wapowskiego na rynku - walki byków.

Babice - w XV wieku mia?y prawa miejskie. Pami?tk? po lepszych czasach jest uk?ad zabudowy z prostok?tnym rynkiem stanowi?cym centrum obecnej wsi. W barokowym ko?ciele - ambona w kszta?cie ?odzi. Na jednej z dwóch dzwonnic wisi XVII - wieczny dzwon z gda?skiej ludwisarni. Obok ko?cio?a stoi pó?noklasycystyczna plebania z 1840 roku. Zespó? dworski z XIX wieku (dwór murowano - drewniany, spichlerz murowany, ku?nia murowana) - obecnie po adaptacji O?rodek Wypoczynkowo - Szkoleniowy.

Krzywcza - dawne miasteczko. W 1921 roku liczy?o 174 domy w których mieszka?o 928 mieszka?ców. Cennym zabytkiem jest ko?ció? parafialny pw. Narodzenia NMP ufundowany w 1625 r. przez Marcina Krasickiego. Wewn?trz znajduje si? barokowy o?tarz z XIX w. przeniesiony z ko?cio?a jezuickiego w Przemy?lu.

Pruchnik - najcenniejszym zabytkiem jest unikalny zespó? drewnianej zabudowy ma?omiasteczkowej z XIX wieku. Przy rysunku i wybiegaj?cych z niego ulicach znajduj? si? zabytkowe domy, przewa?nie z podcieniami, o konstrukcji s?upowej oraz ko?ció? z XVII i XVIII wieku.

W s?siedztwie pó?nocno - wschodniej granicy Obszaru le?y Przemy?l, stolica województwa, jedno z najstarszych miast Polski. Jego historyczno - zabytkowe znaczenie podkre?laj? liczne zabytkowe kamienice, obronny Zamek Kazimierzowski, stare cmentarze oraz wspomniane ju? przy omawianiu czarnego szlaku turystycznego, okalaj?ce miasto pier?cieniem forty "Forty Przemy?l".

Prezentowany materia? pochodzi ze strony: www.parkiprz.itl.pl  tam te? zapraszamy osoby pragn?ce zg??bi? swoj? wiedz? przyrodnicz?.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.009 secs