G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Pola?czyk

Informacje o sanatoriach znajd? Pa?stwo TUTAJ.

Pola?czyk (gmina Solina) to miejscowo?? wypoczynkowa le??ca na skraju Bieszczadów, nad Jeziorem Soli?skim, w jednym z najpi?kniejszych zak?tków Polski.. Z uwagi na swoje po?o?enie Pola?czyk jest du?ym i znanym o?rodkiem  sportów wodnych. Sam Pola?czyk-Zdrój, gdzie znajduje si? najwi?kszy w Bieszczadach kompleks sanatoriów i domów wczasowych le?y na w?skim pó?wyspie, g??boko wcinaj?c si?  w wody Jeziora Soli?skiego, na tzw. Cyplu Pola?czyka. Pola?czyk – Zdrój zwany równie? „bieszczadzkim kurortem” w 1974 roku uznany zosta? za miejscowo?? uzdrowiskow?. Do jego g?ównych walorów leczniczych nale?? warunki klimatyczne oraz wyst?puj?ce tam wody mineralne: wodorowo-chlorkowo-sodowe, wodorowo-w?glanowo-chlorkowo-sodowe oraz wodoro-w?glanowochlorkowo-bromkowo-jodowe. Klimat jaki tu panuje to klimat podgórki o do?? du?ym nasileniu bod?ców klimatycznych, z dominacj? cech klimatu kontynentalnego. Najwi?kszy wp?yw na kszta?towanie si? stosunków klimatycznych wywiera znaczne oddalenie od morza. Du?y wp?yw ma tak?e nap?ywaj?ce z po?udnia powietrze znad Niziny W?gierskiej. Wspania?e warunki lecznictwa klimatycznego zapewniaj? tu dodatkowo malowniczo?? krajobrazu, pi?kne i atrakcyjne tereny wycieczkowe oraz bogactwo górskich lasów. Lasy w Gminie Solina stanowi? 705 jej powierzchni. S? to g?ównie lasy bokowo-jod?owe, z domieszk? szarej olchy, modrzewia, jaworu, grobu i osiki. Znajdziemy w nich równie? cis i brzoz?.
Przepi?kne bieszczadzkie krajobrazy, atrakcyjne cechy ?rodowiska przyrodniczego, leczniczego i krajoznawczego przyci?gaj? do Pola?czyk rzesze turystów, a kuracjuszom stwarzaj? wymarzone warunki do po?ytecznego zagospodarowania wolnego czasu. W?drówki piesze, rowerowe, w?dkarstwo, jazda konna, wypo?yczalnie ?ódek, rowerów i kajaków, rejsy statkiem po Jeziorze Soli?skim, o?rodek lotniarski, o?rodek szybowcowy (w Bezmiechowej), zim? – wyci?gi narciarskie – to wszystko sprawia, ?e tam po prostu nie mo?na si? nudzi?. Poza tym mo?na zwiedzi? liczne zabytki kultury ludowej, sakralnej oraz architektury. Do najciekawszych w Pola?czyk zaliczyc mo?na grecko-katolick?, murowan? cerkiew z 1907 roku (obecnie znajduje si? w niej ko?ció?), plebani? równie? z 1907 roku oraz kaplic? cmentarn? z 1909 r. W cerkwi na szczególna uwag? zas?uguje ikona Matki Boskiej z Dzieci?tkiem z XVIII wieku czczona jako cudowna ju? 1756 roku.
Niew?tpliw? atrakcja turystyczn? tego terenu jest ponad stuletnia górska kolejka w?skotorowa, nazywana potocznie „bieszczadzk? ciuchci?”, natomiast piesze w?drówki po Bieszczadach u?atwiaj? liczne i bardzo dobrze oznakowane szlaki turystyczne.
Opisuj?c walory turystyczne Pola?czyka nie sposób oczywi?cie pomin?? Zalewu Soli?skiego i Zapory Soli?skiej.  Zapora wodna w Solinie to najwi?ksza tego rodzaju budowa w kraju, tworzaca Zalew Soli?ski o powierzchni 21 km2. Wybudowana zosta?a w latach 1960-1968. Zbiornik zajmuje 11 miejsce na li?cie najwi?kszych jezior w kraju, a jego brzegi po?o?one 420m n.p.m. pe?ne s? malowniczych, cichych, skrytych w lesie zatok i fiordów wciskaj?cych si? w doliny potoków wpadaj?cych do jeziora. Nad zalewem znajduje si? przysta?, z której statki odp?ywaj? latem praktycznie co 30 minut, oraz wypo?yczalnia sprz?tu wodnego.
Pola?czyk to przepi?kna miejscowo??, zapewniaj?ca wiele atrakcji o ka?dej porze roku. Wspomniane wcze?niej walory lecznicze tego terenu sprawi?y, ?e dzi? Pola?czyk-Zdrój dysponuje dobrze rozbudowana baz? sanatoryjno-wczosow?. Na nas?onecznionym stoku, schodz?cym ?agodnie do wód zalewu soli?skiego znajduje si? 5 sanatoriów, 3 domy wypoczynkowe oraz 3 hotele. SA tak?e pensjonaty, gospodarstwa Agroturystyczne i pola namiotowe. W Pola?czyk, w okresie sezonu turystycznego organizowanych jest wiele imprez kulturalno rozrywkowych, np. „Soli?skie Lato”, „?eglarskie Szanty”, czy „Polonijny Festiwal Dzieci?cych Zespo?ów Folklorystycznych”.

Profil lecznictwa:
- choroby uk?adu oddechowego,
- choroby uk?adu moczowego,
- choroby kobiece,
- choroby narz?dów ruchu i reumatologiczne,
- choroby uk?adu wydzielania wewn?trznego i przemiany materii

Zabiegi z jakich mo?na skorzysta?:
- wannowe k?piele lecznicze
- natryski wodolecznicze
- inhalacje ustnikowe i zbiorowe
- masa?e podwodne i suche
- kinezyterapia, elektro i ?wiat?olecznictwo

Lecznictwo sanatoryjne:
O?rodek Sanatoryjno-Wczasowy "SOLINKA"
38-610 Pola?czyk
tel. 469-20-24 (5)
O?rodek Leczniczo-Wypoczynkowy "DEDAL"
38-610 Pola?czyk
tel. 469-20-09; 469-20-30
O?rodek Wypoczynkowy "RELAVIA"
38-610 Pola?czyk
tel. 469-20-27; 469-20-29
Sanatorium Uzdrowiskowe "BUDOWLANI"
38-610 Pola?czyk
tel. 469-20-10; 469-20-17
Sanatorium Uzdrowiskowe "PLON"
38-610 Pola?czyk
tel. 469-20-11

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.010 secs