G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Zamek Kamieniec w Odrzykoniu

Sezon 2004. Zamek mo?na zwiedza? w sezonie turystycznym od kwietnia do pa?dziernika codziennie w godzinach od 9.30 do 18.00. Cena biletu - 2 z?. Dzieci do lat 6 - bezp?atnie. Obok Zamku, tu? przy sklepie spo?ywczym ZAMCZYSKO istnieje mo?liwo?? zaparkowania samochodu. Wa?na to informacja dla tych, którzy wybieraj? si? zwiedza? Zamek w weekend, wtedy to nat??enie ruchu jest wi?ksze i brakuje miejsc do parkowania przy Zamku. Cena za parking - 2 z? niezale?nie od czasu postoju, czynny od 8.00 - 18.00.

Tapety, e-kratki, fotografie Zamku Kamieniec w Odrzykoniu i jego okolicy mo?na obejrze? klikaj?c TUTAJ

Widoczne z daleka ruiny zamku rycerskiego po?o?one s? na wzgórzu o wysoko?ci oko?o 450 m n.p.m. góruj?cym nad dolin? Wis?oka. Zamek Kamieniecki le?y  dzisiaj na terenie przysió?ków nale??cych do Odrzykonia i Korczyny.
Nale?y on najstarszych  warowni na terenie Podkarpacia. Dowodz? tego odkryte na wzgórzu zamkowym  ?lady osadnictwa z okresu kultury ?u?yckiej oraz wczesnego ?redniowiecza. W pobliskim lesie zosta?o odkryte cmentarzysko cia?opalne z oko?o XVIII-XIX wieku.
Pocz?tkowo istnia?a tutaj drewniana stra?nica - twierdza, która uleg?a zniszczeniu najprawdopodobniej  podczas najazdu Tatarów w 1241 i 1259 roku.
Zamek murowany powsta? za czasów panowania Kazimierza Wielkiego, a wi?c w pierwszej po?owie XIV wieku i na przestrzeni wieków by? wielokrotnie rozbudowywany. Jego celem by?a ochrona po?udniowych rubie?y kraju, które n?kane by?y napadami z Rusi i W?gier.  Mia? on tak?e pe?ni? rol? stra?nicy na trakcie handlowym biegn?cym z W?gier dolin? Wis?oka.
Pod koniec XIV  wieku król W?adys?aw Jagie??o nada? zamek Klemensowi z Moskarzewa herbu Pilawa. Potomkowie Klemensa od tego? zamku przyj?li nazwisko Kamienieccy. W XV wieku rozbudowali oni istniej?cy zamek gotycki w kierunku wschodnim a ca?o?? do 1530 roku pozostawa?a w r?kach rodu Kamienieckich.   W tym te? roku Klemens Kamieniecki przekaza? cz??? zamku (zamek ni?szy) na w?asno?? Sewerynowi Bonerowi, w?a?cicielowi zamku w Ogrodzie?cu.
On to wkrótce rozbudowa? zamek  dolny Korczy?ski w stylu renesansowym i wystawi? drug? kaplic?.
Pod koniec XVI wieku zamek odziedziczyli Firlejowie (dolny) i Skotniccy (górny). To w?a?nie pomi?dzy tymi dwoma rodzinami trwa? spór o mur graniczny  i b?d?c? we wspólnym posiadaniu studnie.  Historia tej rodzinnej wa?ni pos?u?y?a jako g?ówny w?tek Aleksandrowi Fredrze do napisania „Zemsty”.
Pod koniec wieku XVII zamek popada w ruin?, a dzieje si? to za spraw? najazdu ksi?cia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego.  W latach 1768-1772 pos?u?y? konfederatom barskim jako schronienie. Od ko?ca XVIII wieku popada w ruin?.
Za zgod? hrabiego Jab?onowskiego w latach 1807-09 rozebrano mur otaczaj?cy dziedziniec wschodni  a kamienie z jego rozbiórki zosta?y u?yte do budowy ko?cio?a w Korczynie.
Ciekawostk? tego okresu jest posta? Jana Machnickiego, który po upadku powstania listopadowego w 1831 roku zamieszka? na zamku i og?osi? si? „królem zamczyska”.
To Dzi?ki jego osobie doprowadzony do ruiny zamek  zosta? uratowany od ca?kowitej dewastacji. Historia jego ?ycia na zamku pos?u?y?a Sewerynowi Goszczy?skiemu do napisania poematu ”Król Zamczyska”.
W 1860 roku na jednej z ostatnich ocala?ych sal odby?o si? ostatnie przyj?cie.
W 1894 roku miejscowa ludno?? z Odrzykonia ufundowa?a na zamku górnym popiersie Tadeusza Ko?ciuszki – w setn? rocznic? powstania ko?ciuszkowskiego.
Zamek jest udost?pniony do zwiedzania a we wn?trzu jednej z baszt znajduje si? niewielkie muzeum.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.005 secs