G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Zamek w Lesku

Zamek w Lesku po?o?ony jest na wznios?ej skarpie nad Sanem, otoczony rozleg?ym parkiem. Jego budow? w miejsce istniej?cego wcze?niej drewnianego zamku rozpocz?to w 1538 roku z inicjatywy wojewody krakowskiego Piotra Kmity. W XV wieku w r?kach mo?nego rodu Kmitów znajdowa?o si? Lesko, po zniszczeniu przez W?grów w drugiej po?owie XV wieku ich siedziby rodowej w pobliskim Sobieniu, wybrali Lesko na swoja now? siedzib?. Okr?g?a, murowana dwupi?trowa wie?a mieszkalna, otoczona murami obronnymi, wraz z miastem pe?ni?a funkcj? dawnego zamku Sobie?, chocia? Kmitowie odwiedzali ja sporadycznie, gdy? ich g?ównym zamkiem pozostawa? Wi?nicz. Na parterze istniej?cej do dzi? okr?g?ej wie?y mieszkalnej zbudowano pomieszczenie przykryte sklepienie wspartym centralnie na wielobocznym s?upie ?rodkowym. Na naro?ach sta?y cztery basteje. Do czasów wspó?czesnych z pierwotnych za?o?e? fortyfikacyjnych zachowa?y si? jedynie ?lady bastei w po?udniowo-wschodniej cz??ci. Po bezpotomnej ?mierci piotra Kmity jego dobra przesz?y w r?ce rodu Lubomirskich.. Oko?o 1580 roku obni?yli oni wie?? o jedna kondygnacj? i odbudowali dodatkowy korpus tworz?c renesansowa kamienic?, zwie?czona attyk?. W 1656 wzniesiono czteroskrzyd?owy zamek o czterech basztach, w obr?b którego w??czono poprzednie budowle. Zamek by? kilkakrotnie niszczony (mi?dzy innymi w czasie wielkiej wojny pó?nocnej przez Szwedów) Szwedów odbudowywany. Jego kolejnymi w?a?cicielami byli Stadniczy, Ossoli?scy i Krasiccy. W 1783 roku zamek spustoszy? ogromny po?ar, a jego odbudowy w stylu klasycystycznym dokona? w latach 1836-43 ówczesny w?a?ciciel, Ksawery Krasicki, wed?ug projektu poety Wincentego Pola, którego urzek?a historia zamkowych murów. Wówczas powsta?y tez dodatkowe oficyny i oran?eria. Po raz kolejny zamek zosta? zniszczony podczas II wojny ?wiatowej. Odbudowano go w 1955 roku i przekszta?cono w hotel, którego funkcj? pe?ni dzi?, jednak potomkowie rodu Krasickich domagaj? si? jego zwrotu.
Obecna bry?a zamku powsta?a w XIX. Z wie?y mieszkalnej Kmitów pozosta?o przyziemie, stanowi?ce pó?nocno-zachodni kraniec budowli. Posiada grube mury, ma?e okna i sklepienie wsparte na jednym filarze. Nadbudowany nad nim  budynek jest dawna kamienic? Lubomirskich w 1580 r. znacznie jednak przekszta?con?. Dzi? na terenie zamku do dyspozycji go?ci znajduje si? 29 pokoi, kawiarnia, drink bar, z ty?u zamku jest miejsce na ognisko, a na dziedzi?cu miejsce do grillowania. Odbywaj? si? tam zielone szko?y, zjazdy, szkolenia, konferencje, bankiety i wesela

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs