G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: (b) - Troch? o sprz?cie

Jazda po górach stawia oczywi?cie wy?sze wymagania sprz?towe. Nie nale?y jednak wpada? w przesad? i zbytnio przeinwestowywa? swojego roweru. Wa?niejszy od sprz?tu jest cz?sto zapa? i ch?? do jazdy. Nie wdaj?c si? zbytnio w techniczne rozwa?ania, rower do intensywnej jazdy po górach powinien by? przede wszystkim lekki i niezawodny. Lekki - doceni? to mo?na po ósmej godzinie w typowo górskich warunkach; podjazdy, kamienie, korzenie, etc. Niezawodny - warunki jak wy?ej, plus b?oto po przys?owiowe osie, szalone zjazdy, na których mo?na straci? s?ynne ju? plomby w z?bach. Oczywi?cie ka?dy dobiera sprz?t stosownie do swoich predyspozycji, stylu jazdy i zasobno?ci portfela, przy czym w?a?nie grubo?? portfela jest zwykle argumentem decyduj?cym.

Rama:
Sercem roweru jest rama i ona powinna by? decyduj?cym kryterium przy kupnie roweru. Osprz?t zawsze mo?na zmieni?, zmiana ramy ko?czy si? nierzadko zmian? ca?ego roweru, gdy? zdarza si? cz?sto, i? niektóre cz??ci nie pasuj? do nowej ramy. Zawsze lepiej jest kupowa? lepsz? ram? z gorszym osprz?tem, nigdy odwrotnie. Niestety wiele osób decyduj?cych si? na kupno roweru post?puje zgo?a odwrotnie. Generalnie ramy do rowerów górskich mo?na podzieli? na nast?puj?ce typy:

Stalowe (stal w?glowa) - stosowane w najta?szych rowerach rodem z hipermarketu. Cena jest jedyn? zalet?, waga i wytrzyma?o?? pozostawiaj? wiele do ?yczenia.
Stop Cro-Mo (chromo-molibden): dla wielu optymalny surowiec do wyrobu ram. Mo?e nie tak lekki (oczywi?cie o wiele l?ejszy od zwyk?ej stali w?glowej), za to rewelacyjnie t?umi drgania, dzi?ki du?ej odporno?ci na zm?czenie materia?u jest te? d?ugowieczna, wa?n? zalet? jest jej du?a wytrzyma?o??.
Aluminium - jest materia?em bardzo mi?kkim, wi?c w ramach rowerowych wyst?puje w postaci stopów, z dodatkami mi?dzy innymi miedzi, krzemu i magnezu. Zalet? ram aluminiowych jest niska waga i rewelacyjna sztywno??, za? wad?... rewelacyjna sztywno??: ramy aluminiowe szybciej ulegaj? zm?czeniu ni? ich odpowiedniki, cho?by ze stopu Cro-Mo, znacznie trudniej je te? naprawi?. O ile np. prostowanie ramy chromo-molibdenowej nie sprawia wi?kszych problemów, to w przypadku aluminium jest to wielce ryzykowne (wi?ksza krucho??). Sztywno?? ramy aluminiowej powoduje tak?e, i? jazda na niej jest bardziej m?cz?ca, ni? np. na Cro-Mo.
Kompozyty - najcz??ciej stosowane jest w?ókno w?glowe i kevlar. Zwolennicy ram kompozytowych zachwycaj? si? ich wytrzyma?o?ci? i wag?, oraz wielkimi mo?liwo?ciami fantazji na etapie projektowania - ramy maj? czasami wr?cz kosmiczne kszta?ty. Ich dodatkow? zalet? jest te? wy?mienite t?umienie drga?. Wad? - oczywi?cie cena. Ramy kompozytowe s? tak?e bardziej nara?one na uderzenia (np. wybicie dziury w ramie przez ga??? drzewa).
Tytan - w czystej formie jest zbyt mi?kki, by s?u?y? do budowy ram. Dopiero po dodaniu odpowiednich domieszek mo?e tworzy? ram? - marzenie je?li chodzi o wag? i t?umienie drga?. Wadami s? nieco zmniejszona wytrzyma?o?? (w porównaniu do np. ram Cro-Mo), oraz astronomiczna cena.

Do ambitnej jazdy po górach w zupe?no?ci wystarcza lekka, dobrze t?umi?c? drgania rama Cro-Mo (hardtail), lekki - bardziej turystyczny ni? "?cigancki" amortyzator, osprz?t na poziomie LX. Na pewno jednak do jazdy górskiej nie wystarczy rower za np. 499 z?, kupiony w którym? z hipermarketów. To tylko synonimy, ikony roweru górskiego, które z prawdziwym mountbike'iem nie maj? wiele wspólnego. Wybieraj?c si? na takim pseudo-MTB w góry ryzykujemy w najlepszym wypadku w?drówk? w rowerem na plecach do cywilizacji, oraz zniech?cenie si? to tego sportu.

Konieczno?ci? jest wzi?cie ze sob? cho?by podstawowego zestawu naprawczego. Przy czym, je?li jedziemy w kilka osób, nie ka?dy musi bra? pe?en zestaw narz?dzi. Trzeba jednak przed wyjazdem dok?adnie podzieli? si? sprz?tem, by nie dosz?o do sytuacji by np. do dyspozycji uczestników wycieczki by?o kilka zestawów ?atek do d?tek, za? ani jednego wyciskacza do ?a?cucha.

Co zatem wzi??? ze sob? na wyjazd w góry:
- d?tk?, oraz komplet ?atek - czasem d?tka mo?e "strzeli?" na du?ym obszarze, dodatkowo mo?e nie by? czasu, by celebrowa? naprawianie d?tki ?atkami
- pompka - to oczywisty element wyposa?enia, ale mimo to niektórzy o niej zapominaj?
- wyciskacz do ?a?cucha - urywaj?ce si? ?a?cuchy to do?? cz?sta awaria w rowerach górskich
- zapasowe klocki hamulcowe - na b?otnistej nawierzchni ?cieraj? si? w niewiarygodnym tempie
- klucze do regulacji hamulców, przerzutek, manetek itp. - w zdecydowanej wi?kszo?ci rowerów s? takie same, wi?c nie ma potrzeby by ka?dy je bra?, zw?aszcza gdy jedziemy w kilka osób
- linki do tylnego hamulca i przerzutki (gdy "strzeli" linka z przodu, zawsze mo?na j? skróci?) - nale?y pami?ta?, i? linki do przerzutek s? nieco cie?sze od hamulcowych
im bardziej skomplikowany rower, tym wi?cej nietypowych cz??ci - wszyscy posiadacze rowerów z pe?n? amortyzacj?, oraz z hydraulicznymi hamulcami tarczowymi powinni o tym pami?ta? przy kompletowaniu swojego zestawu naprawczego

Ostatnio w ?wiatku rowerowym ?wi?ci triumfy nurt freeride. Rower do freeride to jakby po??czenie roweru do zjazdu (pe?na amortyzacja, hamulce tarczowe, wzmocniona rama, inna geometria) oraz do crossu. Jednak rowery takie maj? jedn? podstawow? wad? w konfrontacji z dobrze skrojonym rowerem z amortyzacj? tylko z przodu. S? mianowicie znacznie ci??sze. Jednak gwa?towny rozwój i upowszechnienie technologii full suspension w rowerach freeride'owych b?dzie stopniowo wypiera? na górskich szlakach klasyczne hardtail'e.

Autor: Pawe? Brzozowski - www.e-gory.pl Najwy?szy Poziom Górski

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.005 secs