G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: (d) - Pozycja na rowerze

Pozycja rowerzysty odgrywa niezmiernie wa?n? rol? przy ambitniejszej je?dzie. Tak?e w czasie górskich wycieczek w?a?ciwe ustawienia siod?a i kierownicy znacznie u?atwi nam jazd?. Niestety zwykle nie mamy du?ego pola manewru - teoretyczne mo?liwo?ci regulacji wysoko?ci siod?a, jego pochylenia i odleg?o?ci od kierownicy, k?ta pochylenia i d?ugo?ci mostka (wspornika kierownicy) i d?ugo?ci korb, w praktyce ograniczaj? si? do kombinacji z siod?em i niewielkich zmian przy k?cie pochylenia mostka. Mostki typu A-HEAD, obecnie standard w dobrych rowerach górskich, nie pozwalaj? na praktycznie ?adn? regulacj?. Mo?emy jedynie obróci? go o 180O, uzyskuj?c nieco bardziej pochylon? lub wyprostowan? sylwetk?. Oczywi?cie nasze kombinacje nie zdadz? si? na nic, je?li nasz mostek ma k?t wzniosu wynosz?cy 0. Z tym wi?ksz? dok?adno?ci? powinni?my zatem skoncentrowa? si? na optymalnym doborze wielko?ci ramy, dokonywanym podczas zakupu roweru. Sprzedawca powinien, wi?cej - musi nam przy tym pomóc, je?li próbuje nam wcisn?? najdro?szy mo?liwy sprz?t, niekoniecznie dobrany pod wzgl?dem wielko?ci, czym pr?dzej zmie?my sklep.

Rozmiar ram rowerów górskich podaje si? najcz??ciej w calach. Rozmiar ramy, powiedzmy 22,5 cala, oznacza i? mi?dzy osi? suportu (osi do której przykr?cone s? korby), a ?rodkiem górnej rury ramy (mierzony po rurze podsiod?owej) mierzy sobie owe 22,5 cala, czyli oko?o 57 cm. Przybli?onego pomiaru wielko?ci ramy, a w zasadzie doboru ramy do naszej wielko?ci (?ci?lej d?ugo?ci nóg) dokonujemy nast?puj?co: stajemy okrakiem na rowerze, po czym pomi?dzy górn? rur? ramy, a nasze krocze wk?adamy d?o?. Prawid?owy odst?p powinien wynosi? 4-5 palców (oko?o 5 cm). Taki pomiar w zupe?no?ci wystarcza przy amatorskim wykorzystaniu roweru, tak?e do ambitniejszej jazdy po górach. Takiego pomiaru mo?emy dokona? w sklepie, tu? przed zakupem roweru. Jednak jeszcze przed wizyt? w sklepie, bez roweru, mo?emy dokona? pomiaru, który pozwoli wybra? nam optymalny rozmiar ramy: mierzymy d?ugo?? swojej nogi po stronie wewn?trznej, a nast?pnie od tego pomiaru odejmujemy 33-38 cm. Otrzymana d?ugo?? jest rozmiarem "naszej" ramy. Warto?? t? mo?emy tak?e przeliczy? na cale, gdy? w?a?nie w tych jednostkach w wi?kszo?ci podawany jest rozmiar ramy (1 cm = 0,394 cala).

Dla osób, które z i?cie zegarmistrzowsk? precyzj? pragn? dobra? nie tylko rozmiar ramy, ale i pozosta?e parametry, zamieszczamy poni?ej dok?adne zestawienie odpowiednich wymiarów elementów roweru górskiego, stosownie do wzrostu rowerzysty. Tabela zosta?a zaczerpni?ta z niemieckiego magazynu rowerowego "Bike Sport News" nr 11-12/99.Wszystkie wymiary dotycz?, z racji naszych zainteresowa?, roweru górskiego, w przypadku szosówek poszczególne wymiary s? oczywi?cie inne. Musimy bowiem pami?ta?, i? ramy w rowerach górskich s? zazwyczaj o 7-10 cm ni?sze ni? w standardowych rowerach sportowych, nieco inne s? tak?e k?ty rurek ramy oraz jej geometria.

Ramy

Wielko?? ramy to odleg?o?? mierzona od osi suportu do ?rodka górnej rury ramy, mierzona po rurze podsiod?owej.
D?ugo?? g?ównej rury jest d?ugo?ci? rury ramy ??cz?cej ?o?yska sterów z ?o?yskami suportu. Do tej rury zwykle jest przykr?cany koszyk na bidon, widnieje te? tam najcz??ciej marka roweru.
D?ugo?? g?ówki ramy to odleg?o?? mi?dzy górnym i dolnym ?o?yskiem widelca (sterów).
D?ugo?? mostka to jego odleg?o?? mi?dzy osi? widelca a kierownicy, za? k?t wzniosu mostka jest k?tem pochylenia "rury" mostka wzgl?dem osi widelca.
D?ugo?? korb to odleg?o?? od osi peda?ów do osi suportu, dost?pna w 1-2 rozmiarach w grupach najta?szych do nawet 5 lub wi?cej w najdro?szych grupach osprz?tu rowerowego.

Warto?ci te s? oczywi?cie przybli?one i powinny by? korygowane w zale?no?ci od stylu jazdy, zastosowania roweru, konstrukcji ramy i osobistych upodoba?, niemniej s? na tyle dok?adne, ?e mog? doskonale s?u?y? jako wskazówka i punkt odniesienia przy rozmowach ze sprzedawcami, przed zakupami w sklepach rowerowych. Pedantyczne trzymanie si? tych parametrów, zw?aszcza w przypadku rowerów wy?cigowych, mo?e prowadzi? do "odczuwalnych" skutków.

Kolejnym wa?nym elementem, pozwalaj?cym optymalnie dopasowa? rower do swojego wzrostu, jest wysoko?? siod?a. Wysoko?? regulujemy wyci?gaj?c na odpowiedni? d?ugo?? wspornik siod?a (sztyc?). Bezwzgl?dnie nale?y zwróci? uwag?, czy sztyca nie jest wysuni?ta z ramy poza punkt ostrzegawczy. W przeciwnym wypadku ryzykujemy bolesn? kontuzj? oraz uszkodzenia zarówno sztycy jak i ramy. Siod?o jest wysuni?te na odpowiedni? wysoko??, je?li siedz?c na rowerze, ze stop? opart? na dolnym pedale, nog? mamy wyprostowan?, lub bardzo lekko zgi?t? w kolanie. Niektórym taka pozycja mo?e wydawa? si? zbyt wysoka (siedz?c na rowerze nie dotykamy stop? pod?o?a), jednak w?a?nie takie ustawienie siod?a jest najbardziej optymalne.

Autor: Pawe? Brzozowski - http://www.e-gory.pl Najwy?szy Poziom Górski

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.013 secs