G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Przemy?l - Krzywcza - ?rednia - Be?win - ??townia - Przemy?l

Rower: trekkingowy lub górski
D?ugo??: 43,3 km
Suma podjazdów: 280 m
Czas jazdy bez odpoczynków: 3 h
Czas jazdy z odpoczynkami: 4 h
Ogólna ocena trudno?ci: nieco trudna

Jest to jedyna w tym przewodniku wycieczka przebiegaj?ca ca?kowicie po terenie po?o?onym na lewo od linii Sanu. Fragmentami prowadzi poza granicami Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, jest jednak ciekaw? propozycj? na poznanie ma?o ucz?szczanego, cho? interesuj?cego widokowo i przyrodniczo obszaru.

0,0 km. Rozpoczynamy wycieczk? z p?tli autobusowej przy ul. Wybrze?e Ko?ciuszki. Jest to jedno z dogodnych miejsc spotka? przed rowerowymi wyprawami startuj?cymi z Przemy?la. Ruszamy w kierunku zachodnim, wygodn? i ?atw? drog? asfaltow?. Mijamy kolejno miejscowo?ci: Ostrów, Ku?kowce (tu pocz?tek czarnego szlaku turystycznego), ??townia, Wapowce.

8,8 km. Na ko?cu krótkiego zjazdu, w prawo odbija droga w g??b doliny potoku Ho?ubla. Przed nami jest teraz blisko 2 km odcinek prostej drogi.

10,7 km. W lewo odchodzi droga asfaltowa do Korytnik i Krasiczyna (mo?liwy wariant powrotu do Przemy?la), a my pozostajemy na g?ównej szosie, która zaczyna si? zdecydowanie wznosi?. Na szczycie, po prawej stronie drogi jest niewielki parking i dogodne miejsce do odpoczynku.

13,4 km. Jad?c dalej, teraz w zasadzie po równym, natrafiamy (tak?e po prawej stronie drogi) na ma?? zatoczk? i tablic? informacyjn? rezerwatu „Brzoza Czarna w Reczpolu". Jest to niewielki (2,66 ha) rezerwat chroni?cy pojedyncze egzemplarze brzozy czarnej, gatunku rzadko wyst?puj?cego w Polsce. Za tablic? jest ?cie?ka prowadz?ca do tego, oddalonego nieco od drogi rezerwatu, ale mo?na te? podjecha? tam wygodniejsz? drog? le?n?, która odbija w prawo jako nast?pna na trasie naszej wycieczki.

13,7 km. Wje?d?amy do wsi Reczpol po?o?onej na wyra?nym grzbiecie do?? wysoko nad dolin? meandruj?cego Sanu. Za wsi? otwiera si? daleki i pi?kny widok w kierunku zachodnim, a po chwili rozpoczyna si? zdecydowany, szybki zjazd do Krzywczy.

18,0 km. Zjazd ko?czy si? w centrum tej miejscowo?ci gminnej i g?ówna droga prowadzi dalej do Ruszelczyc, Dubiecka i Dynowa, a my skr?camy w prawo, w kierunku ?redniej. Jedziemy nadal drog? asfaltow?, teraz o gorszej nawierzchni. W zasadzie po p?askim, z niewielkimi podjazdami i zjazdami.

22,2 km. W ?redniej rozpoczyna si? wyra?ny podjazd, który ko?czy si? za wsi?, razem z asfaltem. Dalej prosto, prowadzi droga ?wirowa.

24,5 km. Skrzy?owanie dróg ?wirowych, z lewej dochodzi szlak turystyczny zielony i przecina nasz? tras? odbijaj?c w prawo. Skr?camy i my. Jedziemy teraz grzbietem, pocz?tkowo mi?dzy polami, bardzo lekko w gór?.

25.5 km. Osi?gamy w?a?ciwy szczyt, a przed wjazdem do lasu warto jeszcze zwróci? uwag? na pi?kne, dalekie widoki na po?udnie i pó?noc. Na skraju lasu tablica informuje nas, ?e znajdujemy si? teraz na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Jedziemy dalej ?atw?, prawie równ? drog? prowadz?c? przez las. Towarzyszy nam zielony szlak turystyczny.

26,4 km. Niezauwa?enie osi?gamy najwy?sze wzniesienie na ca?ej trasie - G. Bukowy Garb (426 m. n.p.m.), tu? za nim rozwidlenie dróg le?nych. Obieramy drog? w prawo i jedziemy przez ?adny las bukowo-grabowo-d?bowy z domieszk? sosny. Na kolejnym rozwidleniu dróg trzymamy si? drogi na wprost i dalej poruszamy si? zielonym szlakiem turystycznym.

29.0  km. Gdy rozpoczyna si? zjazd, pocz?tkowo ?agodny, zielony szlak turystyczny odchodzi w prawo, w drog? le?n? prowadz?c? w kierunku G. Kaczmarowa 408 m n.p.m.). Mo?liwa jest kontynuacja wycieczki t? tras?, jednak my jedziemy prosto, w dó? i towarzyszy nam bia?o-niebieski szlak spacerowy im. Jana Wita. Zjazd po chwili staje si? bardziej stromy i ze wzgl?du na nawierzchni? (gruby t?ucze?) nieco trudny.

32.0 km. Zjazd ko?czy si? na granicy lasu w dolinie potoku L?towianka. W lewo odchodzi tu gruntowa droga, w gór? do Woli Ma?kowskiej, a my razem z naszym szlakiem skr?camy w prawo. Jedziemy teraz dolin? potoku raczej równo, z niewielkimi zjazdami i podjazdami. Po ok. 2 km nawierzchnia ?wirowa zmienia si? w asfaltow? i tak? pozostanie ju? do zako?czenia wycieczki w Przemy?lu. Mijamy rozrzucone zabudowania wsi Be?win, a nast?pnie ??townia, w której docieramy do g?ównej szosy asfaltowej.

38,9 km. W pobli?u mostu na potoku ??towianka, zamykamy p?tl? naszej trasy. Wje?d?aj?c na g?ówn? drog? asfaltow? skr?camy w lewo i ?atwo jedziemy przez Ku?kowce, Ostrów do Przemy?la.

43,3 km. Ko?czymy wycieczk? w miejscu jej rozpocz?cia, przy p?tli autobusowej na ul. Wybrze?e Ojca ?w. Jana Paw?a II.

Trasa zosta?a opracowana na podstawie materia?ów przekazanych przez Zarz?d Zespo?u Parków Krajobrazowych w Przemy?lu, wydawcy Przewodnika Rowerowego po Pogórzu Przemyskim.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs