G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Przemy?l - Pra?kowce - Dybawka - Krasiczyn - Korytniki -"Prze?om Ho?ubli" - Przemy?l

Rower: ka?dy
D?ugo??: 27,8 km
Suma podjazdów: 110 m
Czas jazdy bez odpoczynku: 1 3/4 h
Czas jazdy z odpoczynkami: 3 h
Ogólna ocena trudno?ci: ?atwa

Mo?na powiedzie?, ?e jest to klasyczna wycieczka rowerowa dla mieszka?ców Przemy?la. Doskona?a jako sobotnia lub niedzielna wyprawa dla ca?ej rodziny. Prawie w ca?o?ci prowadzi drog? asfaltow?, ale dla urozmaicenia i podniesienia atrakcyjno?ci wycieczki polecamy wjazd w dolin? potoku Ho?ubla, gdzie czeka na nas ciekawy (zw?aszcza wiosn?) rezerwat przyrody „Prze?om Ho?ubli" i ?cie?ka przyrodniczo-dydaktyczna. Wcze?niej, w Krasiczynie warto zatrzyma? si? by zwiedzi? park otaczaj?cy zamek, „per??" polskiego renesansu.

0,0 km. Wyje?d?amy z parkingu przy ul. Sanockiej i na drodze asfaltowej skr?camy w prawo. Szybko mijamy osiedla domków jednorodzinnych: Krzemieniec i Kruhel Ma?y. Przeje?d?amy przez Pra?kowce i poruszamy si? teraz blisko rzeki San. Z lewej mijamy zalesione wzgórze z ruinami Fortu Pra?kowce. W miejscowo?ci Dybawka (5,5 km) zaczyna si? zdecydowany podjazd, na którego szczycie spotykamy pocz?tek czarnego szlaku turystycznego odbijaj?cego drog? ?wirow?, w lewo. Szybko zje?d?amy do Krasiczyna, w którym przy ogrodzeniu terenu parkowo-zamkowego, skr?camy w prawo na most na Sanie.

9,5 km. Je?eli mamy wi?cej czasu, warto zwiedzi? bardzo ciekawy park w Krasiczynie i zachwyci? si? wspania?? bry?? zamku, który niestety nie mo?e doczeka? si? ko?ca, wiele lat prowadzonego remontu. W parku na szczególn? uwag? zas?uguj? rodzime i egzotyczne gatunki drzew, pi?kny staw oraz ca?e za?o?enie urbanistyczno-planistyczne. Poni?ej obecnie istniej?cego mostu na Sanie, w okresie letnim organizowane jest pole biwakowe.

9,6 km. Przeje?d?amy na drug? stron? mostu i kiepsk? drog? asfaltow? docieramy do wsi Korytniki. Za ni?, dobr? ju? drog?, dobijamy do szosy Przemy?l - Dynów. Skr?camy w prawo i kierujemy si? w stron? poro?ni?tego lasem wzgórza.

13.7 km. Tu? przed rozpoczynaj?cym si? podjazdem, przekraczamy mostem potok i zaraz za nim skr?camy w lewo. Jeste?my na pocz?tku doliny potoku Ho?ubla i b?dziemy si? teraz porusza? wzd?u? jego biegu.
Tablica umieszczona na pocz?tku drogi informuje nas o granicach rezerwatu przyrody „Prze?om Ho?ubli" i o przebiegu ?cie?ki przyrodniczo-dydaktycznej poprowadzonej w jego pobli?u. Jedziemy teraz kiepsk? drog? asfaltow?, która ko?czy si? skr?caj?c do „Bacówki" - ma?ego hoteliku. Nas czeka nieco terenowy fragment wycieczki. Kontynuujemy jazd? prosto, drog? le?n? ?wirowo-gruntow?, która zw?aszcza po deszczach pe?na jest ka?u? i b?ota. Mijamy opuszczon? gajówk?, a gdy droga przekracza potok (brodem), natrafiamy na kolejn? tablic? informacyjn? i pierwszy przystanek na ?cie?ce. W tym miejscu zaczyna si? te? rezerwat „Prze?om Ho?ubli", a droga któr? jedziemy jest jego pó?nocno-zachodni? granic?.
Nawet najbardziej „zakochani" w swoim jedno?ladzie powinni zwróci? tu uwag? na otaczaj?c? przyrod?. O jej najciekawszych i najbardziej warto?ciowych elementach informuj? ponadto tablice kolejno mijanych przystanków na ?cie?ce.

16,1 km. Gdy docieramy do niewielkiej polanki i rozga??zienia dróg le?nych, natrafiamy tak?e na przygotowane do odpoczynku miejsce (drewniany stó?, ?awa). Je?eli jeste?my w wi?kszej grupie, warto zostawi? tu rowery (pod opiek?) i dalsz? cz??? ?cie?ki przeby? ju? pieszo (od przystanku nr 4 jazda nie jest mo?liwa) zw?aszcza, ?e jej trasa powraca do tego miejsca. Do wylotu doliny potoku Ho?ubi? i g?ównej szosy, wracamy t? sam? drog?.

19,0 km. Na asfalcie skr?camy w lewo i po krótkim ?atwym podje?dzie poruszamy si? dalej prawie po równym, mijaj?c kolejne miejscowo?ci: Wapowce, ??townia, Ku?kowce i Ostrów. Wje?d?aj?c do Przemy?la, przed osiedlem Kmiecie skr?camy w prawo.

27.8 km. Ko?czymy nasz? wycieczk? obok p?tli autobusowej na ul. Wybrze?e Ko?ciuszki.

Trasa zosta?a opracowana na podstawie materia?ów przekazanych przez Zarz?d Zespo?u Parków Krajobrazowych w Przemy?lu, wydawcy Przewodnika Rowerowego po Pogórzu Przemyskim.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.005 secs