G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Przemy?l -Pra?kowce-Zalesie-Bryli?ce-Cisowa-?odzinka-Bircza

Rower: górski
D?ugo??: 30,8 km
Suma podjazdów: 520 m
Czas jazdy bez odpoczynków: 2 1/2 h
Czas jazdy z odpoczynkami: 4 h
Ogólna ocena trudno?ci: do?? trudna

Ciekawa   wycieczka   przenosz?ca   w   g??b   Pogórza Przemyskiego, do Birczy, b?d?ca etapem do dalszej eksploracji tras rowerowych. Dla dobrze przygotowanych mo?e by? traktowana jako fragment d?ugiej trasy: Przemy?l - Bircza - Przemy?l.

0,0 km. Rozpoczynamy jazd? na parkingu przy ul. Sanockiej.
Wyje?d?aj?c z niego skr?camy w prawo i ?atw? drog? asfaltow? szybko jedziemy w kierunku Krasiczyna.

3,0 km. W Pra?kowcach skr?camy w lewo i drog? wznosz?c? si? lekko pod??amy do Zalesia. Mijamy skrzy?owanie z niebieskim i czarnym szlakiem turystycznym, jad?c dalej dolin? potoku. Za Pra?kowcami wje?d?amy do ?adnego lasu, a gdy ko?czy si? asfalt mamy do pokonania krótki, ale stromy podjazd.

6,8 km. Na szczycie wzniesienia otwiera si? naszym oczom ?adny i daleki widok na po?udniowy-zachód. Jeszcze kilkaset metrów zjazdu mamy po drodze kamienisto-?wirowej, ale jeste?my ju? w Zalesiu i wkrótce jedziemy znowu asfaltem. Ci?gle w dó?.

10,3 km. Na ko?cu zjazdu dobijamy do skrzy?owania z du?? kapliczk? po prawej stronie drogi. Skr?camy w lewo i ju? po równym, na lepszym asfalcie, przeje?d?amy szybko przez wie? Rokszyce. Na jej ko?cu dochodz? z lewej znaki czerwone szlaku turystycznego i towarzysz? nam do centrum kolejnej wsi - Bryli?ce.

14,5 km. W niej ko?czy si? asfalt, szlak czerwony odchodzi w lewo (na Kopysta?k?), a my trzymamy si? drogi sprowadzaj?cej do potoku. Przekraczamy p?ytk? na ogó? strug? w bród i jedziemy dalej wzd?u? jej biegu, teraz po drodze gruntowej bardzo b?otnistej w czasie deszczów.

18,0 km. Trzymaj?c si? potoku i najwyra?niej szerszej drogi docieramy do Cisowej, niewielkiej wsi, a jeszcze niedawno osady du?ego PGR-u. W jej centrum opuszczamy g?ówniejsz? drog? skr?camy w lewo, przekraczamy mostkiem potok i jedziemy dalej po nawierzchni ?wirowo-kamienistej w kierunku ?odzinki. Droga wiedzie pocz?tkowo wzd?u? bocznego potoku, ale po ok. 1,5 km przekracza go i szybko zaczyna si? wznosi?, co oznacza dla nas do?? d?ugi i uci??liwy podjazd. Ko?czy si? on na wyra?nym grzbiecie i przez chwil? jedziemy po równym, ?adnym i ciekawym lasem bukowo-jod?owym. Nast?pnie ?agodniejszy ju? zjazd doprowadza nas do skrzy?owania z drog? asfaltow?.

23,3 km. W lewo droga prowadzi do Posady Rybotyckiej lub Trójcy. My skr?camy w prawo i przez ok. 600 m jedziemy po równym, potem szosa zaczyna si? wznosi?. Na podje?dzie mijamy kilka zabudowa? ?odzinki Górnej.

26,9 km. Ze szczytu podjazdu rozci?gaj? si? dalekie widoki na pó?nocny-zachód, a my obok murowanej, le?niczówki zje?d?amy szybko w kierunku Woli Korzenieckiej i Birczy.
28,8 km. Na pocz?tku wsi Wola Korzeniecka ko?czy si? bardziej stroma cz??? zjazdu. Dalej droga opada bardzo ?agodnie.

30,8 km. Ju? w Birczy docieramy do skrzy?owania z g?ówn? drog? asfaltow?, skr?camy na niej w lewo i po chwili jeste?my w centrum tej du?ej miejscowo?ci gminnej.

Trasa zosta?a opracowana na podstawie materia?ów przekazanych przez Zarz?d Zespo?u Parków Krajobrazowych w Przemy?lu, wydawcy Przewodnika Rowerowego po Pogórzu Przemyskim.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.009 secs