G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Bircza - Sufczyna - Huta Brzuska - Krzeczkowa - Olszany - Krasiczyn - Przemy?l

Rower: górski
D?ugo??: 35,9 km
Suma podjazdów: 470 m
Czas jazdy bez odpoczynków: 3 1/2 h
Czas jazdy z odpoczynkami: 5 h
Ogólna ocena trudno?ci: trudna

Jest to dosy? trudna trasa powrotna z Birczy do Przemy?la. Szczególnie mi?dzy Sufczyn? a Hut? Brzusk? i jeszcze dalej w kierunku pasma, ci?gn?cego si? mi?dzy Panie?skim Czubem a Gór? Frankow?, dadz? si? we znaki uci??liwe podjazdy, na których trzeba b?dzie kilkakrotnie opu?ci? siode?ko naszego jedno?ladu. Zm?czenie nie powinno nam jednak przeszkodzi? w kontemplacji pi?knych widoków i wspania?ej przyrody, a ju? niedaleko Przemy?la - w Krasiczynie, mo?na odpocz?? w pi?knym parku otaczaj?cym renesansowy zamek.

0,0 km. Ruszamy z centrum Birczy pocz?tkowo do drogi asfaltowej Przemy?l - Sanok. Na niej skr?camy w lewo (w kierunku Sanoka), a po przejechaniu przez most na Stupnicy - w prawo. Dalej jedziemy szybko i ?atwo po drodze asfaltowej wzd?u? doliny potoku, mijaj?c rzedn?ce zabudowania Birczy, a nast?pnie Nowej Wsi.

5,3 km. Na pocz?tku wsi Sufczyna, spotykamy przecinaj?ce szos?, znaki niebieskie szlaku turystycznego. W tym miejscu opuszczamy wygodny asfalt, skr?camy w prawo i trzymaj?c si? oznacze? szlaku, obok zaniedbanych zabudowa?, wspinamy si? ostro w gór?. Raczej nie uda nam si? zosta? na siode?ku naszego bike'a i przez 200-300 metrów rowerowa wycieczka zmieni si? w piesz? wspinaczk? po gliniastej, zawsze b?otnistej ?cie?ce. Dalej szlak wyprowadza na trawiaste, nieco podmok?e ??ki, dosy? wysoko ponad dolin? potoku Stupnica. Za plecami zostaj? pi?kne widoki, a przed nami jeszcze chwila trudnego podjazdu, do bliskiej ju? ?ciany lasu.

6,9 km. Na pierwszych drzewach odnajdujemy znowu bia?o-niebieskie paski szlaku turystycznego i ?agodnie wznosz?c? si? dró?k?, zag??biamy si? w le?n? g?stwin?.
7,4 km. Tu osi?gamy szczyt wzniesienia, a zaraz za nim szlak spotyka wyra?niejsz? drog? gruntow?, na której skr?ca w lewo i po 50 metrach w prawo. Rozpoczyna si? zjazd, pocz?tkowo ?agodny, w kierunku wsi Huta Brzuska. Szybko wyje?d?amy z lasu i z pi?knymi widokami, skrajem stromej ju? drogi gruntowej docieramy do Huty Brzuski.

8,9 km. Tu? obok ko?ció?ka trafiamy na szerok? drog? ?wirow?, skr?camy w lewo i po mini?ciu szko?y obieramy wyra?n? drog? gruntow? odbiegaj?c? w prawo. Jedziemy ni? bardzo krótko, bo po ok. 100 metrach szlak znowu skr?ca w lewo i od razu ostro wznosi si? w kierunku lasu. Tylko najmocniejsi utrzymaj? si? tu na siode?ku.

10,2 km. Po osi?gni?ciu szczytu podjazdu, wyje?d?amy tak?e z lasu i przed nami otwiera si? pi?kny widok na wyra?ne siod?o w?ród pól oraz d?ugie pasmo poro?ni?tego lasem wzgórza, po przeciwnej stronie.

10,9 km. Pokonujemy do?? ?atwo odkryty teren, a po wje?dzie do lasu natrafiamy na dobr? drog? ?wirow?, na której niebieski szlak i my, skr?camy w lewo. Jedziemy przez chwil? lekko w dó?, ale na pierwszym skrzy?owaniu dróg le?nych jeszcze raz skr?camy, tym razem w prawo. Droga jest ?atwa, twarda, ?wirowa. Szybko docieramy do rozjazdu, na którym obieramy drog? w prawo, która wznosi si? krótkim podjazdem. Trzymamy si? tego wyra?nego szlaku, nie przejmuj?c si? niebieskimi znakami odchodz?cymi w prawo do lasu. Spotkamy je znowu nieco dalej.

13,3 km. Droga prowadz?ca przez chwil? grzbietem, nagle opada i krótkim serpentynami pokonujemy wyra?ny próg skalny.
Mijamy nieczynny kamienio?om i ciekawe odkrywki fliszu karpackiego, a ni?ej u podstawy wzgórza wraca do nas szlak turystyczny. ?wirowa droga nadal wiedzie w dó? i szybkim zjazdem docieramy do niewielkiej wsi Krzeczkowa.

16,3 km. W tej miejscowo?ci wracamy tak?e na asfalt i pozostaniemy na nim ju? do ko?ca wycieczki. Jedziemy teraz dolin? potoku Olszanka.

19,4 km. Na skrzy?owaniu z g?ówn? drog? asfaltow? skr?camy w lewo i ?agodnym zjazdem docieramy do Olszan. Mijamy t? wie?, a za ni? kolejne: Nahurczany i Sliwnic?.

25,6 km. W ko?cu wje?d?amy do Krasiczyna, gdzie warto odpocz?? w pi?knym parku otaczaj?cym renesansowy zamek. Zosta?o nam jeszcze 10 km do ko?ca wycieczki w Przemy?lu, z jednym wyra?nym podjazdem i szybkim zjazdem, mi?dzy Krasiczynem a Dybawk?. Tu? przed miastem mijamy jeszcze Pra?kowce i ko?czymy t? do?? trudn? wypraw? na parkingu przy ul. Sanockiej (35,9 km.).

Trasa zosta?a opracowana na podstawie materia?ów przekazanych przez Zarz?d Zespo?u Parków Krajobrazowych w Przemy?lu, wydawcy Przewodnika Rowerowego po Pogórzu Przemyskim.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.009 secs