G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: (h) - Konserwacja sakw

Poni?szy dzia? powsta? dzi?ki pomocy firmy CROSSO - producenta sakw rowerowych. Ze szczegó?ami oferty firmy Crosso zapozna? si? mo?na na stronie: www.crosso.com.pl/produkty.htm Zapraszamy! 


Sakwy CROSSO zosta?y stworzone z my?l? o d?ugotrwa?ej eksploatacji w trudnych warunkach i w zasadzie nie wymagaj? specjalnego czyszczenia ani konserwacji. Poniewa? jednak nieumiej?tne dzia?anie mo?e zaszkodzi? bardziej ni? jego brak, poni?ej przedstawiamy odpowiedzi na najcz??ciej pojawiaj?ce si? pytania dotycz?ce tego tematu.

Czy mog? czy?ci? swoje sakwy?
Pewnie, ?e mo?esz! Zwyczajny brud i py? z drogi najlepiej po prostu sp?uka? obficie czyst? bie??c? wod? i zostawi? sakwy do wyschni?cia. Je?li brud zasech? i nie daje si? usun??, u?yj szczotki do r?k z mi?kkim w?osiem i czystej wody. Nie u?ywaj samej szczotki, poniewa? wbijesz tylko brud g??biej. Nie stosuj chemicznych ?rodków czysto?ci, je?li nie jest to absolutnie niezb?dne.

A co je?li sakwa pobrudzi?a si? smarem z ?a?cucha, albo czym? podobnym?
Spróbuj najpierw usun?? plam? za pomoc? mi?kkiej szczotki, myd?a do r?k i du?ej ilo?ci wody. Je?li nic to nie da, mo?esz zastosowa? odplamiacz do tkanin kolorowych (bez chloru!). W tym wypadku proponujemy uprzednie sprawdzenie dzia?ania ?rodka na ma?o widocznym fragmencie sakwy.

Czy mog? pra? sakwy w pralce automatycznej?
Odradzamy. Usztywnienie i stalowe okucia mog? ucierpie? podczas prania lub doporowadzi? do uszkodzenia pralki. Ponadto ka?de pranie os?abia wodoodporno?? zastosowanych tkanin. Je?li jednak upar?e? si? na pranie i dasz rad? wcisn?? sakwy do pralki, zastosuj ?agodny program, temperatur? max 35 stopni i ma?? ilo?? proszku.

Moje sakwy nie s? ju? wodoodporne. Jak to mo?liwe?
Je?li nie posiadasz sakw w wersji z klejonymi szwami lub wk?adem, nigdy nie by?y one absolutnie wodoodporne. Woda mo?e si? przedostawa? przez szwy i zamki b?yskawiczne (w znacznej mierze chroni? przed tym stosowane przez nas sposoby zamykania sakwy i lamowanie szwów specjaln? ta?m?), nawet je?li g?owna tkanina b?dzie ca?kowicie wodoodporna. Fabrycznie nowa Cordura pokryta jest z zewn?trz warstw? substancji powoduj?cej zbijanie si? wody w kropelki, co stwarza wra?enie wodoodporno?ci. Tymczasem najwa?niejsza jest niepozorna wewn?trzna warstwa impregnatu i nawet je?li zewn?trzna pow?oka ulegnie zu?yciu (co jest normalne i nieuchronne), to nie znaczy, ?e materia? przesta? by? wodoodporny! W sklepach ze sprz?tem sportowym mo?na zakupi? specjalne impregnaty w spray'u do tkanin poliestrowych, dzi?ki którym mo?na odnowi? zewn?trzn? warstw? impregnuj?c?. Mo?na te? zaopatrzy? si? w ca?kowicie wodoodporne pokrowce CROSSO zak?adane na sakwy.

Jak mog? zabezpieczy? moje ?liczne sakwy przed blakni?ciem?
Mimo stosowania najwy?szej jako?ci tkanin, pod wp?ywem d?ugotrwa?ego dzia?ania promieni UV kolory istotnie mog? stopniowo traci? swoj? wyrazisto??. Dotyczy to w równym stopniu sakw, samochodów, strojów k?pielowych i promów kosmicznych :-) Regularne stosowanie odpowiednich impregnatów w spray'u pozwala przed?u?y? ?ywotno?? kolorów - wi?kszo?? z nich zawiera substancje absorbuj?ce promienie UV. Na ka?dej materii wieloletnie u?ywanie odciska swoje pi?tno. Na Tobie te? kolejne wyprawy nie pozostaj? bez ?ladu, potraktuj to wi?c jako wyraz solidarno?ci sprz?tu z w?a?cicielem :-)

Co jeszcze musz? wiedze? o utrzymaniu sakw?
Sakwy to nie rower, ale dobrze jest przyjrze? si? im od czasu do czasu. Wszelkie zauwa?one uszkodzenia, np. rozdarcia, nale?y zaszy? przy najbli?szej okazji. Je?eli sakwy nie s? ju? na gwarancji, najlepiej oddaj je do kaletnika, a w razie powa?niejszych problemów dzwo? lub pisz do nas - pomo?emy!

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.007 secs