G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Bircza-Leszczawa Dln.-?omna-Trójca-?odzinka-Huta ?odzi?ska-Kr?pak-Bircza

Rower: górski lub trekkingowy
D?ugo??: 33,4 km
Suma podjazdów: 330 m
Czas jazdy bez odpoczynków: 3 h
Czas jazdy z odpoczynkami: 4 1/2 h
Ogólna ocena trudno?ci: do?? trudna

Ciekawa wycieczka ??cz?ca w sobie, w odpowiedniej proporcji - ?atwo?? poruszania si? po drodze asfaltowej, trudno?ci podjazdów, pi?kne, dalekie widoki, samotno?? rzadko odwiedzanych miejsc, cisz? lasu i spore szans? na spotkanie si? „oko w oko" z rzadkimi gatunkami zwierz?t. A wszystko do?? blisko Birczy, gdy? proponowana trasa zakre?la szeroki ?uk na po?udnie i po?udniowy-wschód od tej miejscowo?ci.

0,0 km. Ruszamy z bircza?skiego rynku drog? asfaltow? w kierunku Sanoka. Przeje?d?amy przez Star? Bircz? i jad?c ?atwo, do?? szybko docieramy do Leszczawy.

6,1 km.
W tej miejscowo?ci, zaraz za przystankiem autobusowym po lewej stronie drogi, opuszczamy wygodny asfalt, skr?camy w lewo i po nawierzchni smo?owej jedziemy w kierunku lasu. Po 200 metrach przekraczamy potok i nasza droga zaczyna si? wznosi?. Ju? na skraju lasu mijamy budynek le?niczówki, a nasz? uwag? zwraca niszczej?ce ogrodzenie, którym otoczony by? wielki obszar le?ny nieistniej?cego ju? o?rodka rz?dowego dla celów polowa?.

7,4 km.
Ko?czy si? pierwszy fragment d?ugiego podjazdu i przez chwil? mo?emy nieco odpocz??. Wkrótce jednak droga znowu si? wznosi, by dotrze? na szczyt Ostrej Kiczery (487 m n.p.m.).

8,8 km.
Po „zdobyciu" tej góry jedziemy przez 2 km wyra?nym grzbietem, przez ?adny las jod?owo-bukowy. Mi?dzy drzewami, po obu stronach drogi prze?wituj? dalekie pejza?e.

10,9 km.
Miejscami las nieco odsuwa si?, a obok naszej trasy pojawiaj? si? resztki dawnych sadów, dowód na to, ?e kiedy? mieszkali tu ludzie. Rozpoczyna si? zjazd, pocz?tkowo ?agodny.

11,7 km.
Docieramy do skrzy?owania asfaltowych dróg le?nych.
Skr?caj?c w lewo mo?na szybko wróci? do Birczy, my obieramy kierunek na prawo, ci?gle jad?c lekko w dó?.

13,4 km.
Droga wiedzie teraz skrajem lasu (po prawej), a po lewej mamy widok na rozleg?e ??ki.

14,4 km.
Kiepska droga asfaltowa prowadzi nadal prosto, ale my opuszczamy j?, skr?camy w lewo i przez ??ki, po drodze ?wirowej jedziemy w dolin? potoku ?omna. ?wietna do rowerowej jazdy trasa wiedzie ?rodkiem rozleg?ych ugorów.

15,8 km.
Mijamy opuszczone budynki po lewej i blisko potoku po prawej, jedziemy w kierunku pó?nocno-wschodnim. Wkrótce spotykamy znaki zielone szlaku turystycznego, które b?d? nam towarzyszy? przez kilka kilometrów.

17,8 km.
Gdy dolina potoku ?omna zw??a si?, docieramy do skrzy?owania z drog? asfaltow?, na którym skr?camy w lewo. Jedziemy teraz bardzo ?atwo, nadal wzd?u? potoku po prawej.

19,2 km.
Niepostrze?enie przekraczamy granic? Parku, a nieco wcze?niej potok ?omna wpada do Wiaru. Ju? blisko st?d do O?rodka Rady Ministrów w Trójcy, pierwszego zamieszka?ego miejsca od opuszczenia Leszczawy.

21,3 km.
Z prawej dochodzi do naszej drogi asfaltowa nitka prowadz?ca wzd?u? doliny Jamnej, a my jedziemy nadal prosto, mijaj?c ?adnie odnowione domy ORM w Trójcy (w?a?ciwy O?rodek jest po?o?ony wy?ej na stoku, po lewej stronie drogi). Poruszamy si? teraz blisko Wiaru, wzd?u? którego docieramy do kolejnego skrzy?owania dróg asfaltowych.

23,4 km.
Skr?caj?c w prawo dojechaliby?my do Posady Rybotyckiej, obieramy jednak wariant na lewo i zostawiaj?c za plecami znikaj?cy szybko Wiar, kierujemy si? w stron? Birczy. Mijamy le?niczówk? w ?odzince Dolnej i trzymaj?c si? wygodnego asfaltu jedziemy jeszcze ok.600 m.

25,0 km.
Natrafiamy z prawej na odbicie drogi ?wirowej, skosem, w ty?, do góry i na ni? skr?camy. Wkrótce wyje?d?amy na rozleg?? przestrze? szerokiego grzbietu, wznosz?cego si? lekko w kierunku pó?nocno-zachodnim. Droga ma nawierzchni? ?wirowo-gruntow? dobrze nadaj?c? si? do rowerowej jazdy.

26,7 km.
Przy pierwszych zabudowaniach niewielkiej wsi Huta ?odzi?ska spotykamy asfaltowy dywanik, którym podje?d?amy na szczyt wzniesienia.

27,9 km.
St?d pi?kne, dalekie widoki na po?udniowy wschód, a z lewej mamy ?cian? lasu - rezerwatu przyrody „Kr?pak". Nast?pny kilometr trasy pokonujemy znów po drodze ?wirowej, któr? docieramy do skrzy?owania z szos? Przemy?l - Bircza.

29,0 km.
Tu skr?camy w lewo i ju? bardzo szybko mkniemy w dó?, w kierunku Birczy. Rezerwat „Kr?pak" po?o?ony jest po obu stronach szosy. Po drodze, po prawej mijamy du?y parking. Jednak?e je?eli dysponujemy czasem zatrzymajmy si? na parkingu, zostawmy pod opiek? rower i udajmy si? na dobrze urz?dzon? i ciekaw? pod wzgl?dem przyrodniczym i krajobrazowym ?cie?k? dydaktyczno-przyrodnicz? o nazwie „Kr?pak". Tutaj mo?emy si? równie? posili? korzystaj?c z w?asnego wiktu lub z przydro?nego mini-baru. Bogatsi o wra?enia przyrodnicze ruszamy dalej. Nieco zwalniamy na serpentynach sprowadzaj?cych do Korze?ca.

33,4 km. D?uga wie? Korzeniec, niemal ??czy si? z Bircza, w której ko?czymy t? ciekaw? wycieczk?.

Trasa zosta?a opracowana na podstawie materia?ów przekazanych przez Zarz?d Zespo?u Parków Krajobrazowych w Przemy?lu, wydawcy Przewodnika Rowerowego po Pogórzu Przemyskim.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.005 secs